Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0856

Komission asetus (EY) N:o 856/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta

OJ L 121, 1.5.2001, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/856/oj

32001R0856

Komission asetus (EY) N:o 856/2001, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 121 , 01/05/2001 s. 0030 - 0031


Komission asetus (EY) N:o 856/2001,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2001,

maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1666/2000(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Maltaiden tukeen sovellettava korjauskerroin vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 624/2001(3).

(2) Tällä hetkellä voimassa oleva maltaiden tukeen sovellettava korjauskerroin olisi muutettava tämän päivän cif-hintojen ja cif-termiiniostohintojen perusteella ja ottaen huomioon markkinoiden odotettavissa oleva kehitys,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1766/92 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuinin tuotteiden ennakolta vahvistettuihin vientitukiin sovellettava korjauskerroin muutetaan liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) EYVL L 90, 30.3.2001, s. 39.

LIITE

maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 30 päivänä huhtikuuta 2001 annettuun komission asetukseen

Huom:

Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2543/1999 (EYVL L 307, 2.12.1999, s. 46).

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Top