Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0749

2000/749/EY: Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta - Päätös N:o 178, tehty 9 päivänä joulukuuta 1999, asetuksen (ETY) N:o 574/72 111 artiklan 1 ja 2 kohdan tulkinnasta

OJ L 302, 1.12.2000, p. 71–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/749/oj

32000D0749

2000/749/EY: Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta - Päätös N:o 178, tehty 9 päivänä joulukuuta 1999, asetuksen (ETY) N:o 574/72 111 artiklan 1 ja 2 kohdan tulkinnasta

Virallinen lehti nro L 302 , 01/12/2000 s. 0071 - 0071


Päätös N:o 178,

tehty 9 päivänä joulukuuta 1999,

asetuksen (ETY) N:o 574/72 111 artiklan 1 ja 2 kohdan tulkinnasta

(2000/749/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN SIIRTOTYÖLÄISTEN SOSIAALITURVAN HALLINTOTOIMIKUNTA, joka

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71(1) 81 artiklan a kohdan, jonka mukaan hallintotoimikunta käsittelee asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 säännöksistä johtuvia hallinnollisia ja tulkinnallisia kysymyksiä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (ETY) N:o 574/72 111 artiklan 1 ja 2 kohdan tulkinta on jatkuvasti aiheuttanut vaikeuksia.

(2) Kaikissa jäsenvaltioissa vaaditaan yhtenäistä tulkintaa.

(3) Hallintotoimikunta toimii asetuksen (ETY) N:o 1408/71 80 artiklan 3 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1. Asetuksen (ETY) N:o 574/72 111 artiklan 1 ja 2 kohdassa ilmaisulla "etuuden saaja" tarkoitetaan

- henkilöä, jolla jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaan on oikeus etuuteen siitä huolimatta, että etuus voidaan laskea tai myöntää toisen henkilön täyttämien vakuutus- ja/tai asumiskausien perusteella, ja jolle näin ollen tosiasiallinen maksu on suunnattu, vaikkei hän sitä vastaanottaisikaan.

"Etuuden saajalla" ei tarkoiteta vanhempia, asiamiestä, valtuutettua edustajaa tai laillista holhoojaa, joka ottaa etuuden vastaan etuuden saajan puolesta.

2. Kaikki vähennykset, jotka tehdään asetuksen (ETY) N:o 574/72 111 artiklan 2 kohdan nojalla, voidaan tehdä takautuvista tai maksussa olevista eristä etuuden saajalle riippumatta siitä, mihin sosiaaliturvan alaan etuus kuuluu, ja sillä edellytyksellä, että vähennyksen tekemisessä noudatetaan sekä sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, joka hakee korvausta liikaa maksetusta etuudesta, että sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jota vaaditaan tekemään vähennys.

3. Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan sen julkaisemista seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä.

Hallintotoimikunnan puheenjohtaja

Jorma Perälä

(1) Sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97 (EYVL L 28, 30.1.1997, s. 1).

Top