Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0678

2000/678/EY: Komission päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2000, neuvoston direktiivissä 64/432/ETY säädettyä tilojen rekisteröintiä kansallisiin sikaeläinten tietokantoihin koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3075) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 281, 7.11.2000, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 470 - 471
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 470 - 471
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 470 - 471
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 470 - 471
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 470 - 471
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 470 - 471
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 470 - 471
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 470 - 471
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 470 - 471
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 035 P. 122 - 123
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 035 P. 122 - 123
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 14 - 15

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/678/oj

32000D0678

2000/678/EY: Komission päätös, tehty 23 päivänä lokakuuta 2000, neuvoston direktiivissä 64/432/ETY säädettyä tilojen rekisteröintiä kansallisiin sikaeläinten tietokantoihin koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3075) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 281 , 07/11/2000 s. 0016 - 0017


Komission päätös,

tehty 23 päivänä lokakuuta 2000,

neuvoston direktiivissä 64/432/ETY säädettyä tilojen rekisteröintiä kansallisiin sikaeläinten tietokantoihin koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 3075)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/678/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY(1), sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna direktiivillä 97/12/EY(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/20/EY(3), ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan c kohdan 4 alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Sikaeläinten tietokannan toimivuuden varmistamiseksi on tärkeää vahvistaa tiedot, jotka tällaisen tietokannan on sisällettävä.

(2) Ensimmäiseksi olisi vahvistettava tiedot sikatilojen rekisteröinnistä.

(3) On tärkeää, että kaikki jäsenvaltioiden tietokannat sisältävät tiettyjä pakollisia tietoja, ja myös luettelo vaihtoehtoisista lisätiedoista olisi syytä vahvistaa.

(4) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Tilarekisterissä on oltava ainakin seuraavat tiedot kustakin sikatilasta:

a) maakoodi ja tunnistenumero, jossa on enintään 12 numeroa (maakoodin lisäksi);

b) tilan osoite;

c) eläimistä vastaavan henkilön nimi ja osoite;

d) maantieteellinen sijainti tai vastaavat maantieteelliset tiedot tilasta;

e) tietokenttä, johon toimivaltainen viranomainen voi lisätä terveystietoja, esimerkiksi eläinten siirtoja koskevia, niiden terveydentilaa tai muita yhteisön tai kansallisen ohjelman kannalta tärkeitä tietoja.

2. Edellä 1 kohdassa säädettyjen tietojen lisäksi tilarekisterissä voi olla seuraavat tiedot kaikista sikatiloista:

a) tuotantotyyppi;

b) kapasiteetti;

c) tilan omistajan nimi ja osoite;

d) terveystoimenpiteistä vastaavan henkilön nimi ja osoite;

e) muut kuin toimivaltaisen viranomaisen tarpeellisina pitämät tiedot.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 2 kohdassa mainituista tiedoista, jotka on lisätty niiden kansallisissa sikaeläinten tietokannoissa pidettävään tilarekisteriin.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 2000.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2) EYVL L 109, 25.4.1997, s. 1.

(3) EYVL L 163, 4.7.2000, s. 35.

Top