Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0261

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2000, tietojenvaihdon parantamisesta matkustusasiakirjajäljitelmien torjumiseksi

OJ L 81, 1.4.2000, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 175 - 177
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 175 - 177
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 175 - 177
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 175 - 177
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 175 - 177
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 175 - 177
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 175 - 177
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 175 - 177
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 175 - 177
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 127 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 127 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 18 - 20

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/261/oj

32000D0261

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2000, tietojenvaihdon parantamisesta matkustusasiakirjajäljitelmien torjumiseksi

Virallinen lehti nro L 081 , 01/04/2000 s. 0001 - 0003


Neuvoston päätös,

tehty 27 päivänä maaliskuuta 2000,

tietojenvaihdon parantamisesta matkustusasiakirjajäljitelmien torjumiseksi

(2000/261/YOS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon Saksan liittotasavallan tekemän aloitteen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Matkustusasiakirjajäljitelmät ovat lisääntyneet huolestuttavasti.

(2) 3 päivänä joulukuuta 1998 hyväksytyllä neuvoston yhteisellä toiminnalla(3) on perustettu sähköinen kuvantallennus- ja siirtojärjestelmä (FADO).

(3) Parantamalla tietojen vaihtoa matkustusasiakirjajäljitelmistä voidaan rajoittaa asiakirjajäljenteiden valmistamista ja siten edistää tehokkaasti rikollisuuden sekä ihmisten salakuljetuksen torjumista.

(4) Yhdenmukaistetun tietojenkeruun avulla helpotetaan ja nopeutetaan rikosoikeudenkäyntejä.

(5) Tämä päätös ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan tunnustaa passeja, matkustusasiakirjoja, viisumeita tai muita henkilötodistuksia,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1. Vääriä asiakirjoja koskevan jäsenvaltioiden välisen tietojenvaihdon edelleen parantamiseksi käytetään raportointijärjestelmää todettujen matkustusasiakirjajäljitelmien tunnistamiseksi. Järjestelmän tarkoituksena on:

a) helpottaa matkustusasiakirjajäljitelmien tunnistamista tarkastusten yhteydessä, ja

b) tehostaa varastettujen matkustusasiakirjojen etsintää

kiinnittämällä erityistä huomiota matkustusasiakirjan sarjanumeroon.

2. Tietojenvaihto ei koske henkilötietoja.

2 artikla

1. Edellä 1 artiklan mukaisesti tapahtuvassa tietojen toimittamisessa on käytettävä liitteessä I olevaa yhtenäistä lomaketta.

2. Kunkin jäsenvaltion keskusyksikkö vaihtaa tietoja suoraan ja viipymättä kunkin muun jäsenvaltion keskusyksikön kanssa. Se ilmoittaa asiasta myös neuvoston pääsihteeristölle.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan käytettävä liitteessä II olevaa lomaketta kerätäkseen yhtenäisellä tavalla tietoja, joita voidaan tarvita myöhemmissä, matkustusasiakirjajäljitelmiä koskevissa rikosoikeudellisissa menettelyissä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja rikosoikeudellisia menettelyjä varten tarvittavien henkilötietojen toimittaminen muille jäsenvaltioille tapahtuu kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten yleissopimusten mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua sen jälkeen kun se on julkaistu virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2000.

Neuvoston puolesta

F. Gomes

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 176, 22.6.1999, s. 1.

(2) Lausunto annettu 19. marraskuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 333, 9.12.1998, s. 4.

LIITE I

>PIC FILE= "L_2000081FI.000202.EPS">

LIITE II

KYSELYLOMAKE

selvityksen laatimiseksi väärien asiakirjojen käyttäjistä Euroopan unionin jäsenvaltioiden antamien, vääriä matkustusasiakirjoja koskevien tapauskohtaisten tietojen keruun yhteydessä

1. Asiakirjan käyttäjän henkilöön liittyvät tiedot

(joita tarvitaan myöhempiä kyselyjä, haastetta yms. varten):

Sukunimi, etunimi, muu nimi/peitenimi/lisänimi, syntymäaika, syntymäpaikka, sukupuoli, kansalaisuus, osoite yhteydenpitoa varten.

2. Tiedot matkareitistä ja väärän asiakirjan käyttämisen syistä

3. Tiedot väärentäjästä/valmistajasta/välittäjästä/järjestöstä

3.1 Milloin, missä(1) ja keneltä(2) väärä asiakirja saatiin?

3.2 Milloin ja missä(3) ensimmäinen yhteydenotto tapahtui?

3.3 Mitkä ehdot teidän oli täytettävä asiakirjan saamiseksi?

(passikuvat, allekirjoitukset, käsiraha yms.)

3.4 Milloin, miten ja missä(4) väärä asiakirja luovutettiin?

Sovittiinko tapaamispaikasta?

3.5 Paljonko väärä asiakirja maksoi?

3.6 Milloin, miten ja missä(5) maksu suoritettiin?

3.7 Missä määrin muita henkilöitä osallistui? Keitä he olivat?

Tiedetäänkö muiden henkilöiden olleen osallisina? Oliko välikäsiä(6)?

3.8 Kuka(7) on väärentäjä ja missä(8) väärä asiakirja tehtiin?

3.9 Olisitteko voinut saada muita (väärennettyjä) asiakirjoja?

3.10 Kuka(9) muu sai samanlaisen väärän asiakirjan?

3.11 Missä(10) aidot asiakirjanne ovat?

(jos luovutettu muille, esim. salakuljettajalle(11), täsmälliset tiedot passista ja passin numero)

3.12 Voitteko antaa muita asiaankuuluvia tietoja?

(1) Paikasta pyydetään ilmoittamaan:maa, kaupunki, rakennus, huoneisto, liiketila, rautatieasema, ravintola, muu paikka, liikenneväline, tarkka nimi ja/tai kuvaus.

(2) Henkilötiedot, sukunimi, etunimi, muu nimi/peitenimi/lisänimi, syntymäaika, syntymäpaikka, sukupuoli, kansalaisuus ja muut merkittävät tiedot, kuten henkilön kuvaus, todennäköinen ikä, pituus, paino, hiusten väri, erityistuntomerkit, kieli, osoitteet, puhelinnumerot, ajoneuvot (merkki, väri, rekisterinumero, erityistuntomerkit).

(3) Paikasta pyydetään ilmoittamaan:maa, kaupunki, rakennus, huoneisto, liiketila, rautatieasema, ravintola, muu paikka, liikenneväline, tarkka nimi ja/tai kuvaus.

(4) Paikasta pyydetään ilmoittamaan:maa, kaupunki, rakennus, huoneisto, liiketila, rautatieasema, ravintola, muu paikka, liikenneväline, tarkka nimi ja/tai kuvaus.

(5) Paikasta pyydetään ilmoittamaan:maa, kaupunki, rakennus, huoneisto, liiketila, rautatieasema, ravintola, muu paikka, liikenneväline, tarkka nimi ja/tai kuvaus.

(6) Henkilötiedot, sukunimi, etunimi, muu nimi/peitenimi/lisänimi, syntymäaika, syntymäpaikka, sukupuoli, kansalaisuus ja muut merkittävät tiedot, kuten henkilön kuvaus, todennäköinen ikä, pituus, paino, hiusten väri, erityistuntomerkit, kieli, osoitteet, puhelinnumerot, ajoneuvot (merkki, väri, rekisterinumero, erityistuntomerkit).

(7) Henkilötiedot, sukunimi, etunimi, muu nimi/peitenimi/lisänimi, syntymäaika, syntymäpaikka, sukupuoli, kansalaisuus ja muut merkittävät tiedot, kuten henkilön kuvaus, todennäköinen ikä, pituus, paino, hiusten väri, erityistuntomerkit, kieli, osoitteet, puhelinnumerot, ajoneuvot (merkki, väri, rekisterinumero, erityistuntomerkit).

(8) Paikasta pyydetään ilmoittamaan:maa, kaupunki, rakennus, huoneisto, liiketila, rautatieasema, ravintola, muu paikka, liikenneväline, tarkka nimi ja/tai kuvaus.

(9) Henkilötiedot, sukunimi, etunimi, muu nimi/peitenimi/lisänimi, syntymäaika, syntymäpaikka, sukupuoli, kansalaisuus ja muut merkittävät tiedot, kuten henkilön kuvaus, todennäköinen ikä, pituus, paino, hiusten väri, erityistuntomerkit, kieli, osoitteet, puhelinnumerot, ajoneuvot (merkki, väri, rekisterinumero, erityistuntomerkit).

(10) Paikasta pyydetään ilmoittamaan:maa, kaupunki, rakennus, huoneisto, liiketila, rautatieasema, ravintola, muu paikka, liikenneväline, tarkka nimi ja/tai kuvaus.

(11) Henkilötiedot, sukunimi, etunimi, muu nimi/peitenimi/lisänimi, syntymäaika, syntymäpaikka, sukupuoli, kansalaisuus ja muut merkittävät tiedot, kuten henkilön kuvaus, todennäköinen ikä, pituus, paino, hiusten väri, erityistuntomerkit, kieli, osoitteet, puhelinnumerot, ajoneuvot (merkki, väri, rekisterinumero, erityistuntomerkit).

Top