EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0025

2000/25/EY: Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, neuvoston direktiivin 97/78/EY 9 artiklan, joka koskee tuotteiden siirtämistä rajatarkastusasemalla kuljetusvälineestä toiseen silloin kun tavaralähetykset on tarkoitettu mahdollisesti Euroopan yhteisöön tuotaviksi, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja komission päätöksen 93/14/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4506) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 9, 13.1.2000, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 146 - 147
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 146 - 147
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 146 - 147
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 146 - 147
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 146 - 147
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 146 - 147
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 146 - 147
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 146 - 147
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 146 - 147
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 220 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 220 - 221

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2011; Kumoaja 32011D0215

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/25(1)/oj

32000D0025

2000/25/EY: Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, neuvoston direktiivin 97/78/EY 9 artiklan, joka koskee tuotteiden siirtämistä rajatarkastusasemalla kuljetusvälineestä toiseen silloin kun tavaralähetykset on tarkoitettu mahdollisesti Euroopan yhteisöön tuotaviksi, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja komission päätöksen 93/14/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4506) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 009 , 13/01/2000 s. 0027 - 0028


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä joulukuuta 1999,

neuvoston direktiivin 97/78/EY 9 artiklan, joka koskee tuotteiden siirtämistä rajatarkastusasemalla kuljetusvälineestä toiseen silloin kun tavaralähetykset on tarkoitettu mahdollisesti Euroopan yhteisöön tuotaviksi, soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja komission päätöksen 93/14/ETY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4506)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/25/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY(1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

1) on tärkeää, että rajatarkastusaseman vastaava virkaeläinlääkäri saa asainmukaiset tiedot siirrettäessä tavaralähetyksiä kuljetusvälineestä toiseen ennen niiden tuontia EU:n alueelle jonkin toisen rajatarkastusaseman kautta,

2) on aiheellista vahvistaa aikarajat, joiden perusteella tehtävät eläinlääkärintarkastukset määräytyvät,

3) on tärkeää täsmentää, että tavaralähetyksille on tehtävä lainsäädännössä vahvistetut täydelliset eläinlääkärintarkastukset säädetyn enimmäisajan kuluttua umpeen,

4) voimassa olevat säännöt tavaralähetysten siirtämiseksi rajatarkastusasemalla kuljetusvälineestä toiseen vahvistetaan komission päätöksen 93/14/ETY(2) 4 artiklassa; nämä säännöt on kumottava ja korvattava tällä päätöksellä, ja

5) tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kun rajatarkastusasemalle tuodaan tavaralähetyksiä siirrettäväksi kuljetusvälineestä toiseen, lastista vastaavan henkilön on ilmoitettava rajatarkastusaseman vastaavalle virkaeläinlääkärille lähetyksen saapumishetkellä ja toimivaltaisen viranomaisen vahvistamalla tavalla tavaralähetyksen arvioitu purkamisajankohta, määräpaikkana oleva rajatarkastusasema ja tarvittaessa tavaralähetyksen täsmällinen sijainti.

2 artikla

Direktiivin 97/78/EY 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevan i alakohdan soveltamista varten

- lentoaseman osalta vähimmäisaika on 12 tuntia ja enimmäisaika 48 tuntia,

- sataman osalta vähimmäisaika on 7 päivää ja enimmäisaika 20 päivää.

3 artikla

Jos 2 artiklassa tarkoitettu enimmäisaika on kulunut umpeen, tavaralähetykselle on tehtävä direktiivin 97/78/EY 4 artiklassa tarkoitetut tarkastukset saapumisrajatarkastusasemalla.

4 artikla

Kumotaan päätöksen 93/14/ETY 4 artikla.

5 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2000.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1999.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

(1) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 3.

(2) EYVL L 9, 15.1.1993, s. 42.

Top