Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0436

1999/436/EY: Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopaan unionista tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisen oikeusperustan vahvistamisesta kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle ja päätökselle

OJ L 176, 10.7.1999, p. 17–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 107 - 119
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 107 - 119
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 19 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/436/oj

31999D0436

1999/436/EY: Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopaan unionista tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisen oikeusperustan vahvistamisesta kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle ja päätökselle

Virallinen lehti nro L 176 , 10/07/1999 s. 0017 - 0030


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä toukokuuta 1999,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopaan unionista tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisen oikeusperustan vahvistamisesta kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle ja päätökselle

(1999/436/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

toimii Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteenä olevan Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toisen virkkeen pohjalta (jäljempänä "Schengen-pöytäkirja"),

sekä katsoo, että

1) Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Schengenin säännöstöä sellaisena kuin se on määritelty pöytäkirjan liitteessä sovelletaan välittömästi Amsterdamin sopimuksen voimaantulopäivästä alkaen pöytäkirjan 1 artiklassa lueteltuihin kolmeentoista jäsenvaltioon, tämän kuitenkaan rajoittamatta pöytäkirjan 2 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamista,

2) tämä päätös ei vaikuta vuoden 1990 yleissopimuksen mukaisten oikeudellisten velvoitteiden jatkuvuuteen,

3) Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa neuvostolle annetaan valtuudet vahvistaa yksimielisesti perustamissopimusten asiaankuuluvien määräysten mukaisesti kaikkien Schengenin säännöstöön kuuluvien määräysten ja päätösten oikeusperusta. Kyseisen valtuutuksen yhtenä tavoitteena on oikeusperustan määrittäminen Schengen-pöytäkirjan 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuille Schengenin säännöstöä muuttaville tai täydentäville ehdotuksille ja aloitteille, joiden on oltava perussopimusten asiaankuuluvien määräysten, myös annettavan säännöksen muotoa ja sen antamismenettelyä koskevien määräysten mukaisia,

4) Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn vuoden 1990 yleissopimuksen joissakin määräyksissä määrätään sopimusvaltiot ottamaan käyttöön seuraamuksia kyseisten määräysten tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi vaatimatta kuitenkaan seuraamusten yhdenmukaistamista. Siksi näille määräyksille vahvistettavan oikeusperustan olisi oltava sama kuin niille säännöille vahvistettava perusta, joiden rikkomisesta aiheutuu seuraamuksia, tämän kuitenkaan vaikuttamatta rangaistusten yhtenäistämiseen tähätäävien tulevien toimenpiteiden oikeusperustaan,

5) perussopimusten assiaankuuluvien määräysten mukaisen oikeusperustan vahvistaminen kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle ja päätökselle ei vaikuta ei rajoita niitä velvollisuuksia, joita jäsenvaltioilla on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 64 artiklan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 33 artiklan mukaisesti yleisen järjestyksen ylläpmitämiseksi sekä sisäisen turvallisuuden suojaamiseksi,

6) perussopimusten asiaa koskevien määräysten mukaisen oikeusperustan vahvistaminen kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle ja päätökselle tai sen toteaminen, ettei oikeusperustaa jollekin määräykselle tai päätökselle tarvita, ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen tehdä tavaroille sellaisia tarkastuksia, jotka ovat yhteydessä jäsenvaltioiden antamiin kieltoihin tai asettamiin rajoituksiin ja jotka ovat yhdenmukaisia yhteisön oikeuden kanssa, ja

7) Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisen oikeusperustan vahvistaminen niille Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn vuoden 1990 yleissopimuksen määräyksille, jotka koskevat erityisesti sopimusvaltioiden alueelle saapumisen ehtoja tai viisumien myöntämistä, ei vaikuta nykyisiin matkustusasiakirjojen tunnustamista tai voimassaoloa koskeviin sääntöihin,

8) Tanskan oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan sekä Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1-5 artiklan mukaisesti,

9) Sisällytettäessä Schengenin säännöstö osaksi Euroopan unionia on otettava huomioon Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan, joka liittyy Euroopan yhteisön perustamissopimusta ja Euroopan unionista tehtyä sopimusta koskeviin tiettyihin kysymyksiin, sekä Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan, jonka perusteella Schengenin säännöstön omaksumista sekä siihen osallistumista ja edelleen kehittämistä varten on määrätty erilaisia menettelyjä,

10) Varsinaisen Schengen-pöytäkirjan mukaan Islannin tasavalta ja Norjan kuningaskunta osallistuvat Schengenin säännöstön toteuttamiseen ja sen tulevaan kehittämiseen Luxemburgissa 19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitetun sopimuksen perusteella,

11) Schengenin säännöstön edelleen kehittämiseksi tehtyjen ehdotusten tai aloitteiden perusteella annettavien säädösten johdanto-osassa on oltava viittaus Schengen-pöytäkirjaan, jotta taataan oikeusvarmuus ja Schengen-pöytäkirjaan kuuluvien määräysten soveltaminen jatkuvasti,

12) Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 134 artikla huomioon ottaen Schengenin säännöstön sisällyttäminen Euroopan yhteisön puitteisiin ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan siltä osin, kun se koskee valtioiden ja alueellisten yksiköiden ja niiden viranomaisten sekä näiden antamien matkustus- ja muiden asiakirjojen tunnustamista.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tällä päätöksellä vahvistetaan oikeusperusta liitteissä A-D esitetyille Schengenin säännöstöön kuuluville määräyksille ja päätöksille, lukuun ottamatta niitä määräyksiä ja päätöksiä, joista neuvosto on päättänyt Schengen-pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ensimmäisen virkkeen perusteella, ettei oikeusperusta ole tarpeen.

2 artikla

Vahvistetaan liitteen A mukaisesti oikeusperusta Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan välisen, tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla Schengenissä 14 päivänä kesäkuuta 1985 allekirjoitetun sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 allekirjoitetun yleissopimuksen (jäljempänä "Schengenin yleissopimus") määräyksille ja siihen liittyvälle päätösasiakirjalle.

3 artikla

Vahvistetaan liitteen B mukaisesti oikeusperusta määräyksille, joita on niissä sopimuksissa päätösasiakirjoineen ja julistuksineen, joilla Italian tasavalta (allekirjoitettu Pariisissa 27 päivänä marraskuuta 1990), Espanjan kuningaskunta ja Portugalin tasavalta (allekirjoitettu Bonnissa 25 päivänä kesäkuuta 1991), Helleenien tasavalta (allekirjoitettu Madridissa 6 päivänä marraskuuta 1992), Itävallan tasavalta (allekirjoitettu Brysselissä 28 päivänä huhtikuuta 1995) sekä Tanskan kuningaskunta, Suomen tasavalta ja Ruotsin kuningaskunta (allekirjoitettu Luxemburgissa 19 päivänä joulukuuta 1996) liittyivät Schengenin yleissopimukseen.

4 artikla

Vahvistetaan liitteen C mukaisesti oikeusperusta Schengenin yleissopimuksen mukaisesti perustetun toimeenpanevan komitean tekemille päätöksille ja sen antamille julistuksille.

5 artikla

Vahvistetaan liitteen D mukaisesti oikeusperusta niiden elinten Schengenin yleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi antamille säädöksille, joille toimeenpaneva komitea on siirtänyt päätösvaltaa.

6 artikla

Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan 1 artiklassa mainittujen jäsenvaltioiden osalta on niiden Schengenin säännöstön muodostavien määräysten tai päätösten alueellinen soveltamisala, joiden oikeusperustan neuvosto on edellä mainitun pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen perusteella päättänyt olevan EY:n perustamissopimuksen kolmannen osan IV osastossa, ja niidn toimenpiteiden alueellinen soveltamisala, jotka perustuvat sellaisille määräyksille tai päätöksille tai muuttavat niitä, sama kuin Schengenin sopimuksen soveltamisesta vuonna 1990 tehdyn yleissopimuksen 138 artiklassa sekä kyseisen yleissopimuksen liittymisasiakirjojen vastaavissa säännöksissä määrätty soveltamisala.

7 artikla

Tämä päätös ei vaikuta jäsenvaltioiden toimivaltaan tunnustaa valtioita ja alueita sekä näiden viranomaisten myöntämiä passeja, matkustus- ja henkilöasiakirjoja.

8 artikla

Schengenin säännöstön edelleen kehittämiseksi tehtyjen ehdotusten tai aloitteiden perusteella annettavien johdanto-osaan on sisällytettävä viittaus Schengen-pöytäkirjaan.

9 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan välittömästi.

Päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä .

Tehty Brysselissä 20 päivänä toukokuuta 1999.

Neuvoston puolesta

E. BULMAHN

Puheenjohtaja

LIITE A

2 artikla

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE B

3 artikla

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE C

4 artikla

TOIMEENPANEVAN KOMITEAN PÄÄTÖSTEN JA JULISTUSTEN RYHMITTELY

Toimeenpanevan komitean päätökset

>TAULUKON PAIKKA>

Toimeenpanevan komitean julistukset

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE D

5 artikla

KESKUSRYHMÄN PÄÄTÖKSET

>TAULUKON PAIKKA>

LAUSUMAT

1. Neuvosto on antanut päätöksen tekemisen yhteydessä seuraavan lausuman:

"Huolimatta siitä, että Schengenin sopimuksen täytäntöönpanosta tehdyn yleissopimuksen oikeusperustaksi on vahvistettu 2 artiklan 2 ja 3 kohta, 4 artiklan 1 ja 3 kohta, 5 artiklan 1 kohdan e alakohta ja 8 artikla, jäsenvaltioiden velvollisuudet ja toimivaltuudet toteuttaa valvontatoimenpiteitä myös rajoillaan yleisen järjestyksen ja sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja niiden käytettävissä olevien keinojen avulla pysyvät perussopimusten asiaankuuluvien määräysten mukaisesti muuttumattomina."

2. Neuvostossa kokoontuvat jäsenvaltiot ovat antaneet seuraavan lausuman, joka koskee Schengenin pöytäkirjan 1 artiklassa lueteltuja jäsenvaltioita.

"Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen päätösasiakirjan ensimmäisen julistuksen sisällyttäminen tähän päätökseen on tulkittava siten, että Schengen-pöytäkirjan 1 artiklassa mainituista jäsenvaltioista muodostuva neuvosto tekee yksimielisesti päätöksen, jossa vahvistetaan kunkin Euroopan unioniin liittyvän valtion valmius panna täytäntöön Schengenin säännöstö, minkä seurauksena sisärajojen valvonta voidaan lakkauttaa."

3. Komissio on antanut seuraavan lausuman:

Lausuma Shengenin soveltamista käsittelevästä pysyvästä komiteasta

"Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan 1 artiklan mukaisesti tiiviimpi Schengeniin liittyvä yhteistyö 'toteutetaan Euroopan unionin toimielinten ja oikeuden puitteissa sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti'. Komissio katsoo näin ollen, että Schengenin säännöstön arviointia ja soveltamista käsittelevän pysyvän komitean perustamisesta tehdyn Schengenin toimeenpanevan komitean päätöksen (SCH/Com-ex (98) 26 def., 16.9.1998) sisällyttäminen unionin puitteisiin ei millään tavalla vaikuta sille perustamissopimusten nojalla annettuihin toimivaltuuksiin eikä erityisesti sen tehtäviin perustamissopimusten valvojana."

4. Alankomaiden valtuuskunnan antama lausuma neuvoston päätöksen tekemisen yhteydessä Schengenin säännöstön oikeusperustan vahvistamisesta.

"Alankomaat katsoo, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräykset olisi vahvistettava oikeusperustaksi joillekin Schengenin säännöstöön kuuluville päätöksille ja määräyksille, jotka koskevat Schengenin tietojärjestelmää, sillä ne liittyvät henkilöiden vapaan liikkuvuuden ulkomaalaisoikeudellisiin näkökohtiin."

Belgia yhtyy Alankomaiden valtuuskunnan tekemään lausumaan.

Top