Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0039

Komission direktiivi 98/39/EY, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1998, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/321/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 170, 16.6.1998, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 020 P. 310 - 310
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 020 P. 310 - 310
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 020 P. 310 - 310
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 020 P. 310 - 310
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 020 P. 310 - 310
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 020 P. 310 - 310
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 020 P. 310 - 310
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 020 P. 310 - 310
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 020 P. 310 - 310
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 023 P. 178 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 023 P. 178 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/39/oj

31998L0039

Komission direktiivi 98/39/EY, annettu 5 päivänä kesäkuuta 1998, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/321/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 170 , 16/06/1998 s. 0015 - 0015


KOMISSION DIREKTIIVI 98/39/EY,

annettu 5 päivänä kesäkuuta 1998,

pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/321/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä toukokuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/321/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/54/EY (2), ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo, että

nykyisin olisi katsottava, että moottorin lakatessa toimimasta se voi aiheuttaa tehostettuun ohjaukseen käytettävän erityislaitteen toimintahäiriön, joka voi lukita ohjauksen,

tämän vuoksi olisi muutettava direktiiviä 75/321/ETY, ja

tämän direktiivin säännökset ovat direktiivillä 74/150/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/54/EY, perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 75/321/ETY liitteen 2.2.4.1.2 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

"Jos traktoriin on asennettu 1.2.1.3 kohdassa määritelty servo-ohjauslaite, ja edellyttäen että tällaisessa laitteessa on täysin hydraulinen ohjausvaihde, erityislaitteen tai moottorin lakatessa toimimasta on oltava mahdollista suorittaa kaksi 2.2.1.3 kohdassa määriteltyä toimenpidettä erityistä lisälaitetta käyttäen."

2 artikla

1. Alkaen 1 päivästä toukokuuta 1999 jäsenvaltiot eivät saa

- evätä traktorityypiltä EY-tyyppihyväksyntää, direktiivin 74/150/ETY 10 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettua asiakirjaa tai kansallista tyyppihyväksyntää eivätkä

- kieltää traktoreiden ensimmäistä käyttöönottoa,

jos kyseiset traktorit ovat direktiivin 75/321/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaiset.

2. Alkaen 1 päivästä lokakuuta 1999 jäsenvaltiot

- eivät saa enää myöntää traktorityypille direktiivin 74/150/ETY 10 artiklan 1 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettua asiakirjaa, jos kyseinen traktorityyppi ei ole direktiivin 75/321/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukainen, ja

- saavat evätä traktorityypiltä kansallisen tyyppihyväksynnän, jos kyseinen traktorityyppi ei ole direktiivin 75/321/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukainen.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 1999. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä kesäkuuta 1998.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL L 147, 9.6.1975, s. 24

(2) EYVL L 277, 10.10.1997, s. 24

(3) EYVL L 84, 28.3.1974, s. 10

Top