EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0727

Komission asetus (EY) N:o 727/97, annettu 24 päivänä huhtikuuta 1997, tuotteista, jotka eivät kuulu kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamisalaan

OJ L 108, 25.4.1997, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/07/2000; Kumoaja 300R1609

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/727/oj

31997R0727

Komission asetus (EY) N:o 727/97, annettu 24 päivänä huhtikuuta 1997, tuotteista, jotka eivät kuulu kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamisalaan

Virallinen lehti nro L 108 , 25/04/1997 s. 0016 - 0018


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 727/97,

annettu 24 päivänä huhtikuuta 1997,

tuotteista, jotka eivät kuulu kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä T Osernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamisalaan

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista peräisin olevien maataloustuotteiden tuontiedellytyksistä T Osernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen 22 päivänä maaliskuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 737/90 (1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 686/95 (2), ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo, että

komissio laatii asetuksen (ETY) N:o 737/90 mukaisesti luettelon tuotteista, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan,

useimmat kolmansista maista tällä hetkellä tuotavat maataloustuotteet eivät ole T Osernobylin ydinvoimalaonnettomuuden vuoksi saastuneita tai niiden radioaktiivisuus on niin vähäistä, ettei siitä juurikaan aiheudu vaaraa terveydelle,

komission asetuksessa (EY) N:o 3034/94 (3) säädettyä luetteloa tuotteista, jotka eivät kuulu asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamisalaan, on sen vuoksi laajennettava, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 737/90 nojalla perustetun väliaikaisen komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 3034/94.

2 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamisalaan kuuluvat ainoastaan tämän asetuksen liitteessä luetellut tuotteet.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä huhtikuuta 1997.

Komission puolesta

Ritt BJERREGAARD

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 82, 29.3.1990, s. 1

(2) EYVL N:o L 71, 31.3.1995, s. 15

(3) EYVL N:o L 321, 14.12.1994, s. 25

LIITE

Asetuksen (ETY) N:o 737/90 soveltamisalaan kuuluvat tuotteet

>TAULUKON PAIKKA>

Top