Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0064

Komission direktiivi 97/64/EY, annettu 10 päivänä marraskuuta 1997, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (lamppuöljyjen) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen neljännen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 315, 19.11.1997, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 261 - 262
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 022 P. 70 - 71
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 022 P. 70 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/64/oj

31997L0064

Komission direktiivi 97/64/EY, annettu 10 päivänä marraskuuta 1997, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (lamppuöljyjen) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen neljännen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 315 , 19/11/1997 s. 0013 - 0014


KOMISSION DIREKTIIVI 97/64/EY,

annettu 10 päivänä marraskuuta 1997,

tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden (lamppuöljyjen) markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen neljännen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/16/EY (2), ja erityisesti sen 2 a artiklan, joka on lisätty neuvoston direktiivillä 89/678/ETY (3),

sekä katsoo, että

neuvoston direktiivissä 89/677/ETY (4), jolla direktiiviä 76/769/ETY muutettiin kahdeksannen kerran, kiellettiin tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden käyttö koriste-esineissä, pilailuvälineissä ja peleissä,

tämän jälkeen on käynyt ilmi, että tietyt näistä vaarallisista aineista ja valmisteista sellaisina öljyinä, jotka on luokiteltu kemiallisen keuhkovaurion vaaraa aiheuttaviksi etenkin värillisinä, vaarantavat varsinkin koristelampuissa käytettyinä ihmisten ja erityisesti pienten lasten terveyden,

tällaisten koristelampuissa käytettävien värillisten öljyjen markkinointia olisi rajoitettava,

tässä direktiivissä säädetyissä tällaisten värillisten öljyjen markkinointirajoituksissa otetaan huomioon nykyinen tietämys ja turvallisempiin vaihtoehtoihin liittyvät tekniikat,

tämä direktiivi ei vaikuta siihen yhteisön lainsäädäntöön, joka koskee neuvoston direktiivissä 89/391/ETY (5) sekä siihen perustuvissa erillisissä direktiiveissä ja erityisesti neuvoston direktiivissä 90/394/ETY (6) asetettuja työsuojelun vähimmäisvaatimuksia, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat vaarallisten aineiden ja valmisteiden kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Mukautetaan direktiivin 76/769/ETY liite I tekniikan kehitykseen tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1998 ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 31 päivästä joulukuuta 1998.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä marraskuuta 1997.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 24

(2) EYVL L 116, 6.5.1997, s. 31

(3) EYVL L 398, 30.12.1989, s. 24

(4) EYVL L 398, 30.12.1989, s. 19

(5) EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1

(6) EYVL L 196, 26.7.1990, s. 1

LIITE

Korvataan direktiivin 76/769/ETY liitteessä I oleva 3 kohta seuraavilla kohdilla:

>TAULUKON PAIKKA>

Top