EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0753

Neuvoston asetus (EY) N:o 753/96,
annettu 22 päivänä huhtikuuta 1996,
asetuksen (ETY) N:o 3906/89 muuttamisesta taloudellisen tuen myöntämiseksi Bosnialle ja Hertsegovinalle

OJ L 103, 26.4.1996, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 024 P. 77 - 77
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 024 P. 77 - 77
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 024 P. 77 - 77
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 024 P. 77 - 77
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 024 P. 77 - 77
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 024 P. 77 - 77
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 024 P. 77 - 77
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 024 P. 77 - 77
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 024 P. 77 - 77

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

?: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/753/oj

31996R0753

Neuvoston asetus (EY) N:o 753/96, - annettu 22 päivänä huhtikuuta 1996, - asetuksen (ETY) N:o 3906/89 muuttamisesta taloudellisen tuen myöntämiseksi Bosnialle ja Hertsegovinalle -

Virallinen lehti nro L 103 , 26/04/1996 s. 0005 - 0005


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 753/96,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 1996,

asetuksen (ETY) N:o 3906/89 muuttamisesta taloudellisen tuen myöntämiseksi Bosnialle ja Hertsegovinalle

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo, että

asetuksessa (ETY) N:o 3906/89 (2) säädetään taloudellisesta tuesta taloudellisen ja yhteiskunnallisen uudistusprosessin tukemiseksi tietyissä Keski- ja Itä-Euroopan maissa,

kyseisen asetuksen liitteessä luetellaan maat, jotka voivat saada tätä tukea,

Bosnian ja Hertsegovinan 14 päivänä joulukuuta 1995 Pariisissa allekirjoittaman rauhansopimuksen perusteella olisi syytä lisätä tämä valtio tukea saavien maiden luetteloon, jotta se voisi osallistua edellä mainittuun tukijärjestelmään, ja

edellytykset, joilla Bosnia-Hertsegovina voidaan sisällyttää kyseiseen tukijärjestelmään kuuluviin maihin, voidaan katsoa nyt täytetyiksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (ETY) N:o 3906/89 litteeseen seuraava maa: `Bosnia ja Hertsegovina`.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 22 päivänä huhtikuuta 1996.

Neuvoston puolesta

S. AGNELLI

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 96, 1.4.1996

(2) EYVL N:o L 375, 23.12.1989, s. 11, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 463/96 (EYVL N:o L 65, 15.3.1996, s. 3).

Top