Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0627

96/627/EY: Komission päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 1996, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktorien kuljettajalle kantautuvan äänen tasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä neuvoston direktiivin 77/311/ETY 2 artiklan täytäntöönpanosta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 282, 1.11.1996, p. 72–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 38 - 38
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 38 - 38
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 38 - 38
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 38 - 38
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 38 - 38
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 38 - 38
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 38 - 38
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 38 - 38
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 38 - 38
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 38 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 38 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/627/oj

31996D0627

96/627/EY: Komission päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 1996, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktorien kuljettajalle kantautuvan äänen tasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä neuvoston direktiivin 77/311/ETY 2 artiklan täytäntöönpanosta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 282 , 01/11/1996 s. 0072 - 0072


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä lokakuuta 1996,

pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktorien kuljettajalle kantautuvan äänen tasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä neuvoston direktiivin 77/311/ETY 2 artiklan täytäntöönpanosta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (96/627/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktorien kuljettajalle kantautuvan äänen tasoa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 29 päivänä maaliskuuta 1977 annetun neuvoston direktiivin 77/311/ETY (1), ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 4 päivänä maaliskuuta 1974 annetun neuvoston direktiivin 74/150/ETY (2), ja erityisesti sen 13 artiklan,

sekä katsoo, että

on tarpeen vahvistaa direktiivissä 77/311/ETY säädetty siirtymäkausi, jotta kyseisen direktiivin 2 artiklan 1 kohdassa säädettyjä kuljettajalle kantautuvan melun tason rajoja voitaisiin soveltaa,

asiassa tarvitaan aloitetta vakaan ja ennustettavan oikeudellisen kehyksen luomiseksi ja jotta kaikissa jäsenmaissa sovellettaisiin yhtenäisesti samoja äänen tasoja, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat maatalous- ja metsätraktoreiden alan kaupan teknisten esteiden poistamiseen tähtäävien direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivin 77/311/ETY 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetty siirtymäkausi päättyy 1 päivänä lokakuuta 1999.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava tähän päätökseen mukautumiseksi tarvittavat säännökset 30 päivään syyskuuta 1999 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 105, 28.4.1977, s. 2

(2) EYVL N:o L 84, 28.3.1974, s. 10

Top