EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0463

96/463/EY: Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä heinäkuuta 1996, puhdasrotuisten jalostusnautojen testausmenetelmien ja tulosten arvioinnin yhdenmukaistamisessa yhteistyöosapuolena toimivan vertailuaseman nimeämisestä

OJ L 192, 2.8.1996, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 314 - 315
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 314 - 315
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 314 - 315
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 314 - 315
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 314 - 315
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 314 - 315
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 314 - 315
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 314 - 315
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 314 - 315
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 138 - 140
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 138 - 140
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 146 - 147

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; Kumoaja 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/463/oj

31996D0463

96/463/EY: Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä heinäkuuta 1996, puhdasrotuisten jalostusnautojen testausmenetelmien ja tulosten arvioinnin yhdenmukaistamisessa yhteistyöosapuolena toimivan vertailuaseman nimeämisestä

Virallinen lehti nro L 192 , 02/08/1996 s. 0019 - 0020


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä heinäkuuta 1996,

puhdasrotuisten jalostusnautojen testausmenetelmien ja tulosten arvioinnin yhdenmukaistamisessa yhteistyöosapuolena toimivan vertailuaseman nimeämisestä (96/463/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon puhdasrotuisten jalostusnautojen jalostustarkoituksiin hyväksymisestä 18 päivänä kesäkuuta 1987 annetun neuvoston direktiivin 87/328/ETY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo, että

testausmenetelmien ja tulosten arvioinnin yhdenmukaistamiseksi hyväksyttäessä puhdasrotuisia jalostusnautoja jalostustarkoituksiin olisi nimettävä vertailuasema,

kyseisen aseman toimivalta ja tehtävät olisi määriteltävä, ja

saadun kokemuksen perusteella olisi toivottavaa nimetä "INTERBULL" puhdasrotuisten jalostusnautojen testausmenetelmien ja tulosten arvioinnin yhdenmukaistamisessa yhteistyöosapuolena toimivaksi vertailuasemaksi,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Liitteessä I tarkoitettu asema nimetään puhdasrotuisten jalostusnautojen testausmenetelmien ja tulosten arvioinnin yhdenmukaistamisessa yhteistyöosapuolena toimivaksi vertailuasemaksi.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun aseman tehtävät vahvistetaan liitteessä II.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 1996.

Neuvoston puolesta

I. YATES

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 167, 26.6.1987, s. 54, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

LIITE I

Aseman nimi:

INTERBULL Centre

Department of Animal Breeding and Genetics

Swedish University of Agricultural Sciences

Box 7023

S-750 07 Uppsala, Sweden

LIITE II

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun aseman tehtävänä on:

1) toimia puhdasrotuisten jalostusnautojen geneettisen arvon testaus- ja arviointimenetelmiin liittyvänä tiedotuskeskuksena kaikille Euroopan unionin jäsenvaltioille, kuten päätöksessä 86/130/ETY (1) vahvistetaan. Tähän tehtävään sisältyy:

- geneettisten arviointien tulosten sekä niihin liittyvien laskentayksikköjen säännöllinen kerääminen,

- puhdasrotuisten jalostusnautojen geneettisen arvon erilaisten testaus- ja arviointimenetelmien vertaileminen,

2) jäsenvaltioiden tai komission pyynnöstä:

a) antaa apua puhdasrotuisten jalostusnautojen geneettisen aineiston erilaisten testaus- ja arviointimenetelmien yhdenmukaistamisen edistämiseksi, erityisesti suosittelemalla käytettäviä laskentamenetelmiä,

b) antaa apua eläinten geneettisen arvon testaus- ja arviointimenetelmillä eri jäsenvaltioissa saatujen tulosten vertailemiseksi erityisesti seuraavasti:

- kehittämällä tarkastuspöytäkirjoja, joiden avulla arviointeja voidaan suorittaa eri jäsenvaltioissa siten, että tulosten laatua ja valintaohjelmien tehokkuutta voidaan parantaa,

- toteuttamalla eri jäsenvaltioissa suoritettujen geneettisten arviointien perusteella kansainvälinen eläimiä koskeva arviointi,

- ilmoittamalla kansainvälisissä arvioinneissa saaduista yksittäisistä tuloksista,

- julkaisemalla muuntokertoimet sekä kaikki asiaankuuluvat geneettiset tutkimukset.

c) auttaa päätöksen 86/130/ETY liitteessä olevassa I kohdassa tarkoitettuja järjestöjä osallistumaan geneettisen arvon arviointitulosten vertailuun kansainvälisellä tasolla,

d) toimia asiantuntijana puhdasrotuisten jalostuseläinten arviointiin liittyvissä ongelmissa ja yrittää säädellä jäsenvaltioissa suoritettaviin geneettisiin arviointeihin liittyviä ongelmia.

(1) EYVL N:o L 101, 17.4.1986, s. 37, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 94/515/EY (EYVL N:o L 207, 10.8.1994, s. 30).

Top