EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0078

96/78/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä tammikuuta 1996, jalostukseen tarkoitettujen hevoseläinten kantakirjoihin hyväksymistä ja merkitsemistä koskevista perusteista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 19, 25.1.1996, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 401 - 402
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 108 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 108 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 49 - 50

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; Kumoaja 32020R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/78(1)/oj

31996D0078

96/78/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä tammikuuta 1996, jalostukseen tarkoitettujen hevoseläinten kantakirjoihin hyväksymistä ja merkitsemistä koskevista perusteista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 019 , 25/01/1996 s. 0039 - 0040


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä tammikuuta 1996,

jalostukseen tarkoitettujen hevoseläinten kantakirjoihin hyväksymistä ja merkitsemistä koskevista perusteista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (96/78/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon jalostusta ja polveutumista koskevista edellytyksistä yhteisön sisäisessä hevoseläinten kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/427/ETY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo, että

direktiivin 90/427/ETY 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan hevoseläinten kantakirjaan hyväksymistä koskevat yhdenmukaiset perusteet olisi vahvistettava,

tämän vuoksi on tarpeen vahvistaa jalostukseen tarkoitettujen hevoseläinten kantakirjaan hyväksymistä koskevat perusteet,

polveutumiseen ja yksilöintiin liittyvien täsmällisten vaatimusten on täytyttävä ennen kantakirjaan hyväksymistä,

olisi tehtävä myönnytyksiä kantakirjan jakamiseksi erilaisiin osastoihin ja luokkiin siten, että tietynlaisia eläimiä ei suljettaisi sen ulkopuolelle, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinteknisen komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Tullakseen luokitelluiksi rotunsa kantakirjan pääosastoon rekisteröityjen hevoseläinten

- on oltava peräisin saman rodun kantakirjan pääosastoon hyväksytyistä vanhemmista ja niillä on oltava kyseisen kantakirjan sääntöjen mukaan vahvistetut sukutaulut,

- on oltava tunnistettu syntymän jälkeen kyseisen kantakirjan sääntöjen mukaan, mikä edellyttää vähintään astutustodistusta.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdan 1 luetelmakohdassa määrätään, eläin voidaan hyväksyä pääosastoon, jos on kyse järjestön tai yhdistyksen kyseisen kantakirjan sääntöjen mukaan hyväksymästä risteytysohjelmasta. Risteytysohjelmassa olisi mainittava hyväksyttävät rodut.

2 artikla

1. Kantakirjan pääosasto voidaan jakaa rekisteröityjen hevoseläinten kantakirjoja pitävien tai perustavien järjestöjen ja yhdistysten hyväksymisen tai tunnistamisen perusteista tehdyn komission päätöksen 92/353/ETY (2) liitteessä olevan 3 kohdan b alakohdan viidennen luetelmakohdan mukaisesti useisiin luokkiin eläimen saavuttamien tulosten mukaan. Ainoastaan 1 artiklassa vahvistetut perusteet täyttävät hevoseläimet voidaan hyväksyä johonkin näistä luokista.

2. Kun kantakirjan pääosasto käsittää useita eri luokkia, toiseen kantakirjaan kuuluva eläin on hyväksyttävä siihen kantakirjan luokkaan, jonka perusteet se täyttää.

3 artikla

1. Kantakirjaa pitävä järjestö tai yhdistys voi päättää, että eläin, joka ei täytä 1 artiklassa vahvistettuja perusteita, voidaan hyväksyä kyseisessä kantakirjassa olevaan ylimääräiseen osastoon. Eläimen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- sen on oltava kantakirjan sääntöjen mukaisesti tunnistettu,

- sen on oltava rodun arvosteluperusteiden mukainen,

- sen on täytettävä kantakirjan sääntöjen mukaiset vähimmäisvaatimukset.

2. Järjestön tai yhdistyksen on vahvistettava säännöt, joiden mukaan tällaisen eläimen jälkeläiset voidaan hyväksyä pääosastoon.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 55

(2) EYVL N:o L 192, 11.7.1992, s. 63

Top