EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0968

94/968/EY: Komission päätös, tehty 28 päivänä joulukuuta 1994, Suomen esittämän eräiden elävien eläinten ja eläintuotteiden salmonellatarkastuksia koskevan toimenpideohjelman hyväksymisestä

OJ L 371, 31.12.1994, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 064 P. 252 - 253
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 064 P. 252 - 253
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 123 - 124
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 123 - 124
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 123 - 124
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 123 - 124
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 123 - 124
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 123 - 124
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 123 - 124
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 123 - 124
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 123 - 124
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 016 P. 125 - 126
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 016 P. 125 - 126
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 9 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/968/oj

31994D0968

94/968/EY: Komission päätös, tehty 28 päivänä joulukuuta 1994, Suomen esittämän eräiden elävien eläinten ja eläintuotteiden salmonellatarkastuksia koskevan toimenpideohjelman hyväksymisestä

Virallinen lehti nro L 371 , 31/12/1994 s. 0036 - 0037
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 64 s. 0252
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 64 s. 0252


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä joulukuuta 1994,

Suomen esittämän eräiden elävien eläinten ja eläintuotteiden salmonellatarkastuksia koskevan toimenpideohjelman hyväksymisestä (94/968/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY(1), sellaisena kuin se on muutettuna Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten joihin Euroopan unioni perustuu, mukautuksista tehdyllä asiakirjalla, liitteessä I oleva V osasto E kohta ensimmäinen osa 2 luku A osasto 1 h kohta, ja erityisesti sen 10 a artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 15 päivänä lokakuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/539/ETY(2), sellaisena kuin se on muutettuna Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten joihin Euroopan unioni perustuu, mukautuksista tehdyllä asiakirjalla, liitteessä I oleva V osasto E kohta ensimmäinen osa 2 luku A osasto 4 b ja c kohta, ja erityisesti sen 9 a, 9 b ja 10 b artiklan,

ottaa huomioon terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/433/ETY(3), sellaisena kuin se on muutettuna Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, tehdyllä asiakirjalla, liitteessä I oleva V osasto E kohta ensimmäinen osa 3 luku 1 d kohta, ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa 15 päivänä helmikuuta 1971 annetun neuvoston direktiivin 71/118/ETY (4), sellaisena kuin se on muutettuna Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten joihin Euroopan unioni perustuu, mukautuksista tehdyllä asiakirjalla, liitteessä I oleva V osasto E kohta ensimmäinen osa 3 luku 3 b kohta, ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/118/ETY(5), sellaisena kuin se on muutettuna Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten joihin Euroopan unioni perustuu, mukautuksista tehdyllä asiakirjalla, liitteessä I oleva V osasto E kohta ensimmäinen osa 4 luku 4 c kohta, ja erityisesti sen liitteessä II olevan 2 luvun ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo, että

direktiivin 64/432/ETY 10 a artiklan 2 kohdan, direktiivin 90/539/ETY 9 a, 9 b ja 10 b artiklan, direktiivin 64/433/ETY 5 artiklan, direktiivin 71/118/ETY 5 artiklan ja direktiivin 92/118/ETY liitteessä II olevan 2 luvun ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti Suomi on 10 päivänä lokakuuta 1994 ja 13 päivänä joulukuuta 1994 esittänyt komissiolle salmonellatarkastuksia koskevan toimenpideohjelmansa,

kyseisessä toimenpideohjelmassa kootaan yhteen kaikki ne toimenpiteet, jotka Suomi on sitoutunut toteuttamaan liittymissopimuksen voimaantulopäivästä alkaen salmonellatarkastusten suorittamiseksi jalostus-, tuotanto- ja teurasnautojen ja -sikojen, isovanhempais- tai vanhempaispolven siipikarjan, untuvikkojen, jotka on tarkoitettu isovanhempais- tai vanhempaispolven siipikarjaparviin tai tuotantopolven siipikarjaparviin, munivien kanojen (tuotantopolven siipikarjan, jota kasvatetaan munien tuottamiseksi kulutusta varten), teurassiipikarjan, naudan- ja sianlihan, siipikarjanlihan ja suoraan ihmisravinnoksi tarkoitettujen munien osalta,

tässä tilanteessa tämä toimenpideohjelma olisi hyväksyttävä yhdellä ainoalla komission päätöksellä, ja

kuitenkin Suomessa sovellettavat salmonellaa koskevat takeet, jotka on jo vahvistettu tai jotka on vielä täsmennettävä, määrätään jokaiselle elävien eläinten tai eläintuotteiden ryhmälle; näiden takeiden edellytyksenä on Suomen kullakin alalla toteuttamien toimenpiteiden hyväksyminen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Suomen ohjelmaan sisältyvät jalostus-, tuotanto- ja teurasnautoja ja -sikoja koskevat toimenpiteet.

2 artikla

Hyväksytään Suomen ohjelmaan sisältyvät isovanhempais- tai vanhempaispolven siipikarjaa ja untuvikkoja, jotka on tarkoitettu isovanhempais- tai vanhempaispolven siipikarjaparviin tai tuotantopolven siipikarjaparviin, koskevat toimenpiteet.

3 artikla

Hyväksytään Suomen ohjelmaan sisältyvät munivia kanoja (tuotantopolven siipikarjaa, jota kasvatetaan kulutusmunien tuotantoa varten) koskevat toimenpiteet.

4 artikla

Hyväksytään Suomen ohjelmaan sisältyvät teurassiipikarjaa koskevat toimenpiteet.

5 artikla

Hyväksytään Suomen ohjelmaan sisältyvät naudan- ja sianlihaa koskevat toimenpiteet.

6 artikla

Hyväksytään Suomen ohjelmaan sisältyvät siipikarjanlihaa koskevat toimenpiteet.

7 artikla

Hyväksytään Suomen ohjelmaan sisältyvät suoraan ihmisravinnoksi tarkoitettuja munia koskevat toimenpiteet.

8 artikla

Suomen on saatettava 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan liittymissopimuksen voimaantulopäivästä alkaen.

9 artikla

Tätä päätöstä noudatetaan Norjan, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymissopimuksen voimaantulopäivästä ja edellyttäen, että se tulee voimaan.

10 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä joulukuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 1977/64

(2) EYVL N:o L 303, 31.10.1990, s. 6

(3) EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 2012/64

(4) EYVL N:o L 55, 8.3.1971, s. 23

(5) EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49

Top