Help Print this page 

Document 31994D0366

Title and reference
94/366/YUTP: Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 1994, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella määritellystä, Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman N:o 757 (1992) 9 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten täyttämistä koskevaan kieltoon liittyvästä yhteisestä kannasta
  • In force
OJ L 165, 1.7.1994, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 032 P. 68 - 68
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 032 P. 68 - 68
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 001 P. 7 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 001 P. 6 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 001 P. 6 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 5 - 5

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/366/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 13/06/1994
  • Date of effect: 13/06/1994; Voimaantulo Dokumentin pvm Katso Kohta 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Euroopan unionin neuvosto
  • Form: Päätös
Procedure
  • Co author: DG00
  • Department responsible: DG00
Text

31994D0366

94/366/YUTP: Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 1994, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella määritellystä, Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman N:o 757 (1992) 9 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten täyttämistä koskevaan kieltoon liittyvästä yhteisestä kannasta

Virallinen lehti nro L 165 , 01/07/1994 s. 0001 - 0001
Suomenk. erityispainos Alue 11 Nide 32 s. 0068
Ruotsink. erityispainos Alue 11 Nide 32 s. 0068


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä kesäkuuta 1994,

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen J.2 artiklan perusteella määritellystä, Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman N:o 757 (1992) 9 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten täyttämistä koskevaan kieltoon liittyvästä yhteisestä kannasta (94/366/YUTP)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen J.2 artiklan,

ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 30 päivänä toukokuuta 1992 antaman päätöslauselman N:o 757 (1992),

sekä katsoo, että

Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön päätöslauselman N:o 757 (1992) ja sitä koskevat päätöslauselmat, muun muassa neuvoston 26 päivänä huhtikuuta 1993 antamalla asetuksella (ETY) N:o 990/93,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1. Euroopan yhteisön on syytä kieltää Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman N:o 757 (1992) 9 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten täyttäminen.

2. Tämä päätös tulee voimaan tänä päivänä.

3. Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 13 päivänä kesäkuuta 1994.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Th. PANGALOS

Top