Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0371

Neuvoston direktiivi 91/371/ETY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1991, Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin liittovaltion välisen muuta ensivakuutusliikettä kuin henkivakuutusliikettä koskevan sopimuksen täytäntöönpanosta

OJ L 205, 27.7.1991, p. 48–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 017 P. 50 - 50
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 017 P. 50 - 50
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 269 - 269
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 260 - 260
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 260 - 260
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 3 - 3

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/371/oj

31991L0371

Neuvoston direktiivi 91/371/ETY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1991, Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin liittovaltion välisen muuta ensivakuutusliikettä kuin henkivakuutusliikettä koskevan sopimuksen täytäntöönpanosta

Virallinen lehti nro L 205 , 27/07/1991 s. 0048 - 0048
Suomenk. erityispainos Alue 11 Nide 17 s. 0050
Ruotsink. erityispainos Alue 11 Nide 17 s. 0050


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 1991,

Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin liittovaltion välisen muuta ensivakuutusliikettä kuin henkivakuutusliikettä koskevan sopimuksen täytäntöönpanosta (91/371/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan viimeisen virkkeen ja 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo, että

Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin liittovaltion välinen muuta ensivakuutusliikettä kuin henkivakuutusliikettä koskeva sopimus allekirjoitettiin Luxemburgissa 10 päivänä lokakuuta 1989,

tämän sopimuksen eräänä vaikutuksena on luoda Sveitsissä kotipaikkaansa pitävien vakuutusyhtiöiden osalta erilainen oikeudellinen järjestelmä kuin se, jota muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1973 annetun neuvoston direktiivin 73/239/ETY(4) III osaston nojalla sovelletaan yhteisön alueelle perustettuihin sellaisten yritysten asioimistoihin ja sivukonttoreihin, joiden kotipaikka on yhteisön ulkopuolella, ja

edellä mainitun sopimuksen määräysten alaisten sveitsiläisten yritysten näiden toimintojen harjoittamista yhteisössä koskevien yhdenmukaistettujen sääntöjen olisi tultava voimaan samana päivänä kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa; tämä sopimus tulee itsessään voimaan vasta hyväksymisasiakirjojen vaihtamista seuraavan kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on muutettava kansallista lainsäädäntöään Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin liittovaltion välisen sopimuksen mukaisesti 24 kuukauden kuluessa tämän direktiivin tiedoksi antamisesta. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on täsmennettävä kansallisessa lainsäädännössään, että sopimuksen täytäntöönpanemiseksi niihin tehdyt muutokset tulevat voimaan vasta päivänä, jona sopimus tulee voimaan.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 20 päivänä kesäkuuta 1991.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. GOEBBELS

(1) EYVL N:o C 53, 5.3.1990, s. 45

(2) EYVL N:o C 72, 18.3.1991, s. 174 ja 12 kesäkuuta 1991 tehty päätös.

(3) EYVL N:o C 56, 7.3.1990, s. 27

(4) EYVL N:o L 228, 16.8.1973, s. 3

Top