EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0411

Komission direktiivi 88/411/ETY, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1988, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/321/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

OJ L 200, 26.7.1988, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 017 P. 104 - 104
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 017 P. 104 - 104
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009 P. 256 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009 P. 256 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009 P. 256 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009 P. 256 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 009 P. 256 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009 P. 256 - 256
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009 P. 256 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009 P. 256 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 009 P. 256 - 256
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 008 P. 247 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 008 P. 247 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/411/oj

31988L0411

Komission direktiivi 88/411/ETY, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1988, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/321/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

Virallinen lehti nro L 200 , 26/07/1988 s. 0030 - 0030
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 17 s. 0104
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 17 s. 0104


KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 1988,

pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/321/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (88/411/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 4 päivänä maaliskuuta 1974 annetun neuvoston direktiivin 74/150/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 88/297/ETY(2), ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo, että

saadun kokemuksen perusteella ja nykyinen tilanne huomioon ottaen on nyt mahdollista täsmentää ja täydentää tiettyjä säännöksiä neuvoston direktiivissä 75/321/ETY(3), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 82/890/ETY(4), ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maatalous- ja metsätraktorialan kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 75/321/ETY liitettä seuraavasti:

- lisätään 2.2.1.2 kohdassa ilmaisun "Kun on kyse tehostetusta ohjauslaitteesta" jälkeen ilmaisu, "jota ei ole kytketty muihin laitteisiin";

- korvataan 2.2.4.1.1 kohdan ensimmäisen alakohdan toiseksi viimeinen lause, "Ohjaus- ja jarrujärjestelmillä ei saa olla yhteistä energianlähdettä", ilmaisulla "Jos hydraulisten ohjauslaitteiden ja hydraulisten jarrulaitteiden välillä on hydraulinen kytkentä ja jos molemmat käyttävät samaa energialähdettä, ohjauslaitteen käyttämiseen tarvittava voima ei saa olla yli 40 daN, jos toinen järjestelmistä pettää, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 76/432/ETY jarruja koskevien säännösten soveltamista".

2 artikla

1. Jäsenvaltio ei saa 1 päivästä lokakuuta 1988 alkaen:

- evätä traktorityypiltä ETY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää tai kieltäytyä antamasta direktiivin 74/150/ETY 10 artiklan 1 kohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitettua asiakirjaa, tai

- kieltää laskemasta traktoreita liikkeelle,

jos traktorityypin tai traktorityyppien ohjauslaitteet ovat tämän direktiivin säännösten mukaisia.

2. Jäsenvaltio 1 päivästä lokakuuta 1989 alkaen:

- ei enää saa antaa direktiivin 74/150/ETY 10 artiklan 1 kohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitettua asiakirjaa traktorityypille, jonka ohjauslaitteet eivät ole tämän direktiivin säännösten mukaisia,

- saa evätä kansallisen tyyppihyväksynnän traktorityypiltä, jonka ohjauslaitteet eivät ole tämän direktiivin mukaisia.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset voimaan viimeistään 30 päivänä syyskuuta 1988. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 1988.

Komission puolesta

COCKFIELD

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 84, 28.3.1974, s. 10

(2) EYVL N:o L 126, 20.5.1988, s. 52

(3) EYVL N:o L 147, 9.6.1975, s. 24

(4) EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45

Top