EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0410

Komission direktiivi 88/410/ETY, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1988, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyjä osia ja ominaisuuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/151/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

OJ L 200, 26.7.1988, p. 27–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 017 P. 101 - 103
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 017 P. 101 - 103
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 009 P. 253 - 255
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 008 P. 244 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 008 P. 244 - 246

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/410/oj

31988L0410

Komission direktiivi 88/410/ETY, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1988, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyjä osia ja ominaisuuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/151/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

Virallinen lehti nro L 200 , 26/07/1988 s. 0027 - 0029
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 17 s. 0101
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 17 s. 0101


KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 1988,

pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyjä osia ja ominaisuuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 74/151/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (88/410/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 4 päivänä maaliskuuta 1974 annetun neuvoston direktiivin 74/150/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 88/297/ETY(2), ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo, että

saadun kokemuksen perusteella on nyt mahdollista täsmentää ja täydentää tiettyjä säännöksiä neuvoston direktiivissä 74/151/ETY(3), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 82/890/ETY(4), ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maatalous- ja metsätraktorialan kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 74/151/ETY liitteitä III, IV ja VI tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltio ei saa 1 päivästä lokakuuta 1988 alkaen:

- evätä traktorityypiltä ETY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää tai kieltäytyä antamasta direktiivin 74/150/ETY 10 artiklan 1 kohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitettua asiakirjaa, tai

- kieltää laskemasta traktoreita liikkeelle,

jos tämäntyyppisen traktorin tai tämäntyyppisten traktoreiden nestemäisen polttoaineen säiliöt, vastapainot ja sallitut melutasot ovat tämän direktiivin säännösten mukaisia.

2. Jäsenvaltiot 1 päivästä lokakuuta 1989 alkaen:

- eivät enää saa antaa direktiivin 74/150/ETY 10 artiklan 1 kohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitettua asiakirjaa traktorityypille, jonka nestemäisen polttoaineen säiliöt, vastapainot ja sallitut melutasot eivät ole tämän direktiivin säännösten mukaisia,

- saavat evätä kansallisen tyyppihyväksynnän traktorityypiltä, jonka nestemäisen polttoaineen säiliöt, vastapainot ja sallitut melutasot eivät ole tämän direktiivin säännösten mukaisia.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset voimaan viimeistään 30 päivänä syyskuuta 1988. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä kesäkuuta 1988.

Komission puolesta

COCKFIELD

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 84, 28.3.1974, s. 10

(2) EYVL N:o L 126, 20.5.1988, s. 52

(3) EYVL N:o L 84, 28.3.1974, s. 25

(4) EYVL N:o L 378, 31.12.1982, s. 45

LIITE

Muutetaan direktiivin 74/151/ETY liitettä III seuraavasti:

korvataan 1 kohdassa "1,3 baaria" ilmaisulla "0,3 baaria".

Muutetaan direktiivin 74/151/ETY liitettä IV seuraavasti:

poistetaan kolmannelta riviltä ilmaisu "joiden on oltava metallia" sekä tätä ilmaisua edeltävä pilkku.

Muutetaan direktiivin 74/151/ETY liitettä VI seuraavasti:

- korvataan kuvat 1 ja 2 seuraavilla kuvilla 1 ja 2:

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

Kuva 1

Kuva 2

>KAAVION ALKU>

>KAAVION LOOPU>

- Muutetaan 1.4.2 kohtaa seuraavasti:

"1.4.2 Paikallaan olevan traktorin melunmittaus (ei tyyppihyväksyntää varten, mutta kirjattava)".

Top