Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983L0029

Neuvoston direktiivi 83/29/ETY, annettu 24 päivänä tammikuuta 1983, titaanidioksiditeollisuuden jätteistä annetun direktiivin 78/176/ETY muuttamisesta

OJ L 32, 3.2.1983, p. 28–28 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 83 - 83
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 83 - 83
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 120 - 120
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 120 - 120
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 207 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 207 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 207 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 207 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 207 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 207 - 207
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 207 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 207 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 207 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 133 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 133 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 5 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2014; Implisiittinen kumoaja 32010L0075

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/29/oj

31983L0029

Neuvoston direktiivi 83/29/ETY, annettu 24 päivänä tammikuuta 1983, titaanidioksiditeollisuuden jätteistä annetun direktiivin 78/176/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 032 , 03/02/1983 s. 0028 - 0028
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 4 s. 0120
Espanjank. erityispainos: Luku 15 Nide 4 s. 0083
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 4 s. 0120
Portugalink. erityispainos: Luku 15 Nide 4 s. 0083


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 24 päivänä tammikuuta 1983,

titaanidioksiditeollisuuden jätteistä annetun direktiivin 78/176/ETY muuttamisesta (83/29/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 ja 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

sekä katsoo, että

komissiolla on ollut vaikeuksia antaa direktiivin 78/176/ETY(3) 9 artiklan 3 kohdassa säädetyssä määräajassa aiheellisia ehdotuksia pilaantumisen asteittaiseksi vähentämiseksi laadittujen ohjelmien yhdenmukaistamisesta; sen vuoksi on välttämätöntä pidentää kyseistä määräaikaa,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 78/176/ETY 9 artiklan 3 kohdassa lauseet "Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ohjelmat on toimitettava komissiolle viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1980, niin että se voi kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut kaikki kansalliset ohjelmat, antaa aiheelliset ehdotukset neuvostolle..." korvataan lauseilla "Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ohjelmat on toimitettava komissiolle viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1980, jonka on annettava 15 päivään maaliskuuta 1983 mennessä aiheelliset ehdotukset neuvostolle...".

2 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä tammikuuta 1983.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H.W. LAUTENSCHLAGER

(1) EYVL N:o C 292, 8.11.1982, s. 101

(2) EYVL N:o C 326, 13.12.1982, s. 1

(3) EYVL N:o L 54, 25.2.1978, s. 19

Top