Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L0509

Ensimmäinen komission direktiivi 80/509/ETY, annettu 2 päivänä toukokuuta 1980, rehuseosten pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 79/373/ETY liitteen muuttamisesta

OJ L 126, 21.5.1980, p. 9–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 028 P. 166 - 168
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 018 P. 14 - 16
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 018 P. 14 - 16
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 012 P. 30 - 32
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 012 P. 30 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 30/01/1990; Implisiittinen kumoaja 390L0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/509/oj

31980L0509

Ensimmäinen komission direktiivi 80/509/ETY, annettu 2 päivänä toukokuuta 1980, rehuseosten pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 79/373/ETY liitteen muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 126 , 21/05/1980 s. 0009 - 0011
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 12 s. 0030
Kreikank. erityispainos: Luku 03 Nide 28 s. 0166
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 12 s. 0030
Espanjank. erityispainos: Luku 03 Nide 18 s. 0014
Portugalink. erityispainos: Luku 03 Nide 18 s. 0014


ENSIMMÄINEN KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 2 päivänä toukokuuta 1980,

rehuseosten pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 79/373/ETY liitteen muuttamisesta (80/509/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehuseosten pitämisestä kaupan 2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/373/ETY (), ja erityisesti sen 10 artiklan a alakohdan,

sekä katsoo, että

tieteen ja tekniikan kehitys huomioon ottaen edellä mainitun direktiivin liitettä on muutettava sallittujen enimmäispoikkeamien osalta, jos virallisessa tarkastuksessa todetaan, että rehuseoksen koostumus poikkeaa valmistajan ilmoittamasta koostumuksesta,

nämä sallitut enimmäispoikkeamat ovat tarpeen sellaisten poikkeamien sallimiseksi, jotka johtuvat käytettävästä rehujen näytteenottomenetelmästä, valmistusprosessista tai analyyttisestä virheestä, ja

tässä direktiivissä säädettävät toimenpiteet ovat pysyvän rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 79/373/ETY liitteessä oleva 9 kohta seuraavasti:

"9 Jos 12 artiklassa tarkoitetussa virallisessa tarkastuksessa havaitaan, että rehuseoksen koostumus poikkeaa ilmoitetusta pitoisuudesta, sallitaan seuraavat enimmäispoikkeamat, jollei 3 artiklasta muuta johdu:

9.1 Jos määritetty pitoisuus on ilmoitettua pitoisuutta alhaisempi:

9.1.0 Raakavalkuaisen osalta:

P 2 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 20 %,

P 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 20 %, mutta vähintään 10 %,

P 1 yksikkö, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 10 %.

9.1.1 Liukoisen valkuaisen osalta:

P 3 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 25 %,

P 12 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 25 %, mutta vähintään 15 %,

P 1,8 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 15 %.

9.1.2 Kokonaissokerin osalta:

P 2 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 20 %,

P 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 20 %, mutta vähintään 10 %,

P 1 yksikkö, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 10 %.

9.1.3 Tärkkelyksen osalta:

P 2,5 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 25 %,

P 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 25 %, mutta vähintään 10 %,

P 1 yksikkö, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 10 %.

9.1.4 Raakarasvojen osalta:

P 1,5 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 15 %,

P 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 15 %, mutta vähintään 8 %,

P 0,8 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 8 %.

9.1.5 Natriumin ja magnesiumin osalta:

P 1,5 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 15 %,

P 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 15 %, mutta vähintään 7,5 %,

P 0,75 yksikköä ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 7,5 %, mutta vähintään 5 %,

P 15 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 5 %, mutta vähintään 0,7 %,

P 0,1 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 0,7 %.

9.1.6 Kokonaisfosforin ja -kalsiumin osalta:

P 1,2 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 16 %,

P 7,5 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 16 %, mutta vähintään 12 %,

P 0,9 yksikköä ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 12 %, mutta vähintään 6 %,

P 15 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 6 %, mutta vähintään 1 %,

P 0,15 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 1 %.

9.1.7 Metioniinin ja lysiinin osalta:

P 15 % ilmoitetusta pitoisuudesta.

9.1.8 Kystiinin osalta:

P 20 % ilmoitetusta pitoisuudesta.

9.2 Jos määritetty pitoisuus on ilmoitettua pitoisuutta suurempi:

9.2.1 Kosteuden osalta:

P 1 yksikkö, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 10 %,

P 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 10 %, mutta vähintään 5 %,

P 0,5 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 5 %.

9.2.2 Raakatuhkan osalta:

P 1 yksikkö, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 10 %,

P 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 10 %, mutta vähintään 5 %,

P 0,5 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 5 %.

9.2.3 Raakakuidun osalta:

P 1,8 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 12 %,

P 15 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 12 %, mutta vähintään 6 %,

P 0,9 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 6 %.

9.2.4 Suolahappoon liukenemattoman tuhkan osalta:

P 1 yksikkö, kun ilmoitettu pitoisuus on vähintään 10 %,

P 10 % ilmoitetusta pitoisuudesta, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 10 %, mutta vähintään 4 %,

P 0,4 yksikköä, kun ilmoitettu pitoisuus on alle 4 %.

9.3 Jos havaittu poikkeama on vastakkaiseen suuntaan kuin 9.1 ja 9.2 kohdassa tarkoitettu:

9.3.1 P raakavalkuaisen, raakarasvan, kokonaissokerin ja tärkkelyksen osalta enimmäispoikkeama saa olla kaksi kertaa näille ravintoaineille 9.1 kohdassa sallittu enimmäispoikkeama.

P kokonaisfosforin, kalsiumin, magnesiumin, natriumin, raakatuhkan ja raakakuidun osalta enimmäispoikkeama saa olla kolme kertaa näille ravintoaineille 9.1 ja 9.2 kohdassa sallittu enimmäispoikkeama."

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981 ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä toukokuuta 1980.

Komission puolesta

Finn GUNDELACH

Varapuheenjohtaja

() EYVL N:o L 86, 6.4.1979, s. 30

Top