EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0035

Neuvoston direktiivi 75/35/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1974, ulkomaalaisten liikkumista ja oleskelua koskevien yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvien erityistoimenpiteiden yhteensovittamisesta annetun direktiivin 64/221/ETY soveltamisalan laajentamisesta koskemaan niitä jäsenvaltion kansalaisia, jotka käyttävät oikeuttaan jäädä toisen jäsenvaltion alueelle toimittuaan siellä itsenäisinä ammatinharjoittajina

OJ L 14, 20.1.1975, p. 14–14 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 195 - 195
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 45 - 45
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 45 - 45
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 175 - 175
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 175 - 175
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 174 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2006; Kumoaja 32004L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/35/oj

31975L0035

Neuvoston direktiivi 75/35/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1974, ulkomaalaisten liikkumista ja oleskelua koskevien yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvien erityistoimenpiteiden yhteensovittamisesta annetun direktiivin 64/221/ETY soveltamisalan laajentamisesta koskemaan niitä jäsenvaltion kansalaisia, jotka käyttävät oikeuttaan jäädä toisen jäsenvaltion alueelle toimittuaan siellä itsenäisinä ammatinharjoittajina

Virallinen lehti nro L 014 , 20/01/1975 s. 0014 - 0014
Suomenk. erityispainos Alue 6 Nide 1 s. 0175
Kreikank. erityispainos: Luku 06 Nide 1 s. 0195
Ruotsink. erityispainos Alue 6 Nide 1 s. 0175
Espanjank. erityispainos: Luku 05 Nide 2 s. 0045
Portugalink. erityispainos: Luku 05 Nide 2 s. 0045


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 17 päivänä joulukuuta 1974,

ulkomaalaisten liikkumista ja oleskelua koskevien yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvien erityistoimenpiteiden yhteensovittamisesta annetun direktiivin 64/221/ETY soveltamisalan laajentamisesta koskemaan niitä jäsenvaltion kansalaisia, jotka käyttävät oikeuttaan jäädä toisen jäsenvaltion alueelle toimittuaan siellä itsenäisinä ammatinharjoittajina (75/35/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 56 artiklan 2 kohdan ja 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo, että

direktiivillä 64/221/ETY (3) on sovitettu yhteen ulkomaalaisten liikkumista ja oleskelua koskevat yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvat erityistoimenpiteet ja direktiivillä 75/34/ETY (4) säädettiin niistä edellytyksistä, joiden mukaisesti jäsenvaltion kansalaiset voivat käyttää oikeuttaan jäädä toisen jäsenvaltion alueelle toimittuaan siellä itsenäisenä ammatinharjoittajana, ja

direktiiviä 64/221/ETY tulisi sen vuoksi soveltaa niihin henkilöihin, joita direktiivin 75/34/ETY säännökset soveltuvat,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiiviä 64/221/ETY on sovellettava jäsenvaltioiden kansalaisiin ja heidän perheenjäseniinsä, joilla direktiivin 75/34/ETY mukaisesti on oikeus jäädä jäsenvaltion alueelle.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet 12 kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1974.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. DURAFOUR

(1) EYVL N:o C 14, 27.3.1973, s. 21

(2) EYVL N:o C 142, 31.12.1972, s. 10

(3) EYVL N:o 56, 4.4.1964, s. 850/64

(4) EYVL N:o L 14, 20.1.1975, s. 10

Top