Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015D2133

ETA:n sekakomitean päätös N:o 266/2014, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2015/2133]

OJ L 311, 26.11.2015, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2133/oj

26.11.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/16


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 266/2014,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2014,

ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta [2015/2133]

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’ETA-sopimus’, ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 täydentämisestä vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuvien biosidivalmisteiden lupien uusimista koskevien sääntöjen osalta 7 päivänä maaliskuuta 2014 annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 492/2014 (1) otettava osaksi ETA-sopimusta.

(2)

Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä II,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään ETA-sopimuksen liitteessä II olevan XV luvun 12nz kohdan (komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 438/2014) jälkeen kohta seuraavasti:

”12nna.

32014 R 0492: Komission delegoitu asetus (EU) N:o 492/2014, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 täydentämisestä vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuvien biosidivalmisteiden lupien uusimista koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 139, 14.5.2014, s. 1)”.

2 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 492/2014 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2014, jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty (2).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2014.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Kurt JÄGER


(1)  EUVL L 139, 14.5.2014, s. 1.

(2)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


Top