EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0030

ETA:n sekakomitean päätös N:o 30/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

OJ L 127, 29.4.2004, p. 140–141 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 009 P. 56 - 57
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 009 P. 56 - 57
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 009 P. 56 - 57
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 009 P. 56 - 57
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 009 P. 56 - 57
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 009 P. 56 - 57
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 009 P. 56 - 57
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 009 P. 56 - 57
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 009 P. 56 - 57
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 064 P. 56 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 064 P. 56 - 57
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 12 - 13

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/30(2)/oj

22004D0030

ETA:n sekakomitean päätös N:o 30/2004, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 127 , 29/04/2004 s. 0140 - 0141


ETA:n sekakomitean päätös

N:o 30/2004,

tehty 19 päivänä maaliskuuta 2004,

ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä "sopimus", ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Sopimuksen liite XXI muutettiin 6 päivänä helmikuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 14/2004(1).

(2) Matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 437/2003 täytäntöönpanosta sekä liitteiden I ja II muuttamisesta 31 päivänä heinäkuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 1358/2003(2) olisi otettava osaksi sopimusta.

(3) Tätä päätöstä ei sovelleta Liechtensteiniin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen liite XXI seuraavasti:

1) Lisätään 7h kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 437/2003/EY) teksti seuraavasti:

"sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 32003 R 1358: komission asetus (EY) N:o 1358/2003, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2003, (EUVL L 149, 1.8.2003, s. 9)."

2) 2. Lisätään 7h kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 437/2003) jälkeen kohta seuraavasti:

"7i. 32003 R 1358: Komission asetus (EY) N:o 1358/2003, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 437/2003 täytäntöönpanosta sekä liitteiden I ja II muuttamisesta (EUVL L 194, 1.8.2003, s. 9).

Tätä sopimusta sovellettaessa asetuksen säännöksiä koskee seuraava mukautus:

Tätä asetusta ei sovelleta Liechtensteiniin."

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1358/2003 islannin- ja norjankieliset tekstit, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2004, jos kaikki sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty ETA:n sekakomitealle(3).

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2004.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

P. Westerlund

(1) EUVL L 116, 22.4.2004, s. 66.

(2) EUVL L 194, 1.8.2003, s. 9.

(3) Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.

Top