Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22001D0221(01)

2001/136/EY: EU—Slovakian tasavalta -assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2000, tehty 27 päivänä joulukuuta 2000, assosiaationeuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1/95 muuttamisesta perustamalla neuvoa-antava sekakomitea

OJ L 50, 21.2.2001, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/136(1)/oj

22001D0221(01)

2001/136/EY: EU—Slovakian tasavalta -assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2000, tehty 27 päivänä joulukuuta 2000, assosiaationeuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1/95 muuttamisesta perustamalla neuvoa-antava sekakomitea

Virallinen lehti nro L 050 , 21/02/2001 s. 0007 - 0008


EU-Slovakian tasavalta -assosiaationeuvoston päätös N:o 4/2000,

tehty 27 päivänä joulukuuta 2000,

assosiaationeuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta tehdyn päätöksen N:o 1/95 muuttamisesta perustamalla neuvoa-antava sekakomitea

(2001/136/EY)

ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Slovakian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja erityisesti sen 109 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan yhteisön ja Slovakian tasavallan talouselämän ja työmarkkinoiden eturyhmien vuoropuhelulla ja yhteistyöllä voi olla huomattava vaikutus Euroopan unionin ja Slovakian välisten suhteiden kehitykseen.

(2) On tarkoituksenmukaista, että tällainen yhteistyö toteutetaan Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitean jäsenten sekä Slovakian tasavallan talouselämän ja työmarkkinoiden osapuolten tasolla perustamalla neuvoa-antava sekakomitea.

(3) Tämä tarkoittaa sitä, että päätöksellä N:o 1/95 vahvistettua assosiaationeuvoston työjärjestystä on sen johdosta muutettava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään assosiaationeuvoston työjärjestykseen säännökset seuraavasti:

" 16 artikla

Neuvoa-antava sekakomitea

Perustetaan neuvoa-antava sekakomitea, jonka tehtävänä on avustaa assosiaationeuvostoa tarkoituksin edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä Euroopan yhteisön ja Slovakian tasavallan talouselämän ja työmarkkinoiden eturyhmien välillä. Tällainen vuoropuhelu ja yhteistyö käsittää Euroopan yhteisön ja Slovakian tasavallan suhteiden kaikki taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat Eurooppa-sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä. Neuvoa-antava sekakomitea ilmaisee kantansa kysymyksiin, jotka tulevat esiin näillä aloilla.

17 artikla

Neuvoa-antava sekakomitea muodostuu neljästä Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitean sekä neljästä Slovakian tasavallan talouselämän ja työmarkkinoiden eturyhmien edustajasta.

Neuvoa-antava sekakomitea suorittaa tehtävänsä assosiaationeuvoston kuulemisen johdosta tai, kun on kyse talouselämän ja työmarkkinoiden vuoropuhelun edistämisestä, omasta aloitteestaan.

Neuvoa-antavan sekakomitean jäsenet valitaan siten, että komiteassa tulevat mahdollisimman tarkasti huomioon otetuiksi Euroopan yhteisön ja Slovakian tasavallan talouselämän ja työmarkkinoiden eri eturyhmät.

Neuvoa-antavan sekakomitean puheenjohtajina toimivat yhdessä jokin Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitean jäsen sekä yksi slovakialainen jäsen.

Neuvoa-antava sekakomitea vahvistaa työjärjestyksensä.

18 artikla

Euroopan yhteisöjen talous- ja sosiaalikomitea sekä Slovakian talouselämän ja työmarkkinoiden eturyhmät vastaavat kumpikin omista henkilöstö-, matka- ja oleskelukustannuksistaan sekä posti- ja televiestintäkuluistaan, jotka aiheutuvat niiden osallistumisesta komitean ja sen työryhmien kokouksiin.

Talous- ja sosiaalikomitea vastaa kokousten tulkkausmenoista sekä asiakirjojen käännös- ja jäljentämiskustannuksista, lukuun ottamatta menoja, jotka koskevat tulkkausta tai kääntämistä slovakin kielelle/kielestä, joista vastaavat Slovakian talouselämän ja työmarkkinoiden eturyhmät.

Kokousten järjestämiseen liittyvistä kustannuksista vastaa kokousten isäntänä toimiva sopimuspuoli."

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2000.

Assosiaationeuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. Kukan

Top