EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12006E230

Euroopan yhteisön Perustamissopimuksen (Konsolidoitu toisinto)
Viides osa - Yhteisön toimielimet
I OSASTO - Institutionaaliset määräykset
1 luku - Toimielimet
4 jakso - Yhteisön tuomioistuin
230 artikla

OJ C 321E , 29.12.2006, p. 146–146 (CS, DA, ET, EL, EN, FR, GA, LV, LT, HU, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2006/art_230/oj

12006E230

Euroopan yhteisön Perustamissopimuksen (Konsolidoitu toisinto) - Viides osa - Yhteisön toimielimet - I OSASTO - Institutionaaliset määräykset - 1 luku - Toimielimet - 4 jakso - Yhteisön tuomioistuin - 230 artikla

Virallinen lehti nro C 321 E , 29/12/2006 s. 0146 - 0146
Virallinen lehti nro C 325 , 24/12/2002 s. 0126 - Konsolidoitu toisinto
Virallinen lehti nro C 340 , 10/11/1997 s. 0272 - Konsolidoitu toisinto
Virallinen lehti nro C 224 , 31/08/1992 s. 0062 - Konsolidoitu toisinto
(ETY:n sopimus - virallista julkaisua ei ole saatavilla)


230 artikla

Yhteisön tuomioistuin tutkii Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä antamien säädösten sekä neuvoston, komission ja EKP:n säädösten laillisuuden, suosituksia ja lausuntoja lukuun ottamatta, samoin kuin Euroopan parlamentin sellaisten säädösten laillisuuden, joiden tarkoituksena on tuottaa oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin osapuoliin.

Tässä tarkoituksessa yhteisön tuomioistuimella on toimivalta ratkaista jäsenvaltion, Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission kanne, jonka perusteena on toimivallan puuttuminen, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, tämän sopimuksen tai sen soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö.

Yhteisön tuomioistuimella on samoin edellytyksin toimivalta ratkaista tilintarkastustuomioistuimen ja EKP:n oikeuksiensa turvaamiseksi nostamat kanteet.

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi samoin edellytyksin nostaa kanteen hänelle osoitetusta päätöksestä tai päätöksestä, joka siitä huolimatta, että se on annettu asetuksena tai toiselle henkilölle osoitettuna päätöksenä, koskee ensin mainittua henkilöä suoraan ja erikseen.

Tässä artiklassa tarkoitettu kanne on pantava vireille kahden kuukauden kuluessa säädöksen julkaisemisesta tai siitä, kun se on annettu kantajalle tiedoksi, taikka jollei säädöstä ole julkaistu tai annettu tiedoksi, kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kantaja on saanut siitä tiedon.

--------------------------------------------------

Top