Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12005SAFI

Päätösasiakirja

OJ L 157, 21.6.2005, p. 377–395 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

21.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/377


PÄÄTÖSASIAKIRJA

I   PÄÄTÖSASIAKIRJAN TEKSTI

1.

Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat:

HÄNEN MAJESTEETTIAAN BELGIAN KUNINGASTA,

BULGARIAN TASAVALTAA,

TŠEKIN TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

HÄNEN MAJESTEETTIAAN TANSKAN KUNINGATARTA,

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

VIRON TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

HELLEENIEN TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

HÄNEN MAJESTEETTIAAN ESPANJAN KUNINGASTA,

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

IRLANNIN PRESIDENTTIÄ,

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

KYPROKSEN TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

LATVIAN TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

LIETTUAN TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

HÄNEN KUNINKAALLISTA KORKEUTTAAN LUXEMBURGIN SUURHERTTUAA,

UNKARIN TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

MALTAN PRESIDENTTIÄ,

HÄNEN MAJESTEETTIAAN ALANKOMAIDEN KUNINGATARTA,

ITÄVALLAN TASAVALLAN LIITTOPRESIDENTTIÄ,

PUOLAN TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

PORTUGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

ROMANIAN PRESIDENTTIÄ,

SLOVENIAN TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

SLOVAKIAN TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTIÄ,

RUOTSIN KUNINGASKUNNAN HALLITUSTA,

HÄNEN MAJESTEETTIAAN ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATARTA,

jotka ovat kokoontuneet Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi allekirjoittamaan sopimuksen Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Bulgarian tasavallan ja Romanian välillä Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin,

ovat todenneet, että seuraavat tekstit on laadittu ja hyväksytty Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymistä Euroopan unioniin koskevassa Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Bulgarian tasavallan ja Romanian välisessä konferenssissa:

I

sopimus Belgian kuningaskunnan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Bulgarian tasavallan ja Romanian välillä Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin, jäljempänä ’sopimus Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin’,

II

Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen tekstit bulgarian ja romanian kielillä,

III

pöytäkirja Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskevista ehdoista ja menettelyistä, jäljempänä ’liittymispöytäkirja’,

IV

seuraavat liittymispöytäkirjaan liitetyt tekstit:

A.

Liite I:

Luettelo yleissopimuksista ja pöytäkirjoista, joihin Bulgaria ja Romania liittyvät liittymisestä alkaen (jota tarkoitetaan liittymispöytäkirjan 3 artiklan 3 kohdassa)

Liite II:

Luettelo osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräyksistä ja Schengenin säännöstöön perustuvista tai siihen muuten liittyvistä säädöksistä, jotka ovat uusia jäsenvaltioita sitovia ja joita on sovellettava niissä liittymisestä alkaen (jota tarkoitetaan liittymispöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdassa)

Liite III:

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymispöytäkirjan 16 artiklassa: toimielinten antamia säädöksiä koskevat mukautukset

Liite IV:

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymispöytäkirjan 17 artiklassa: toimielinten antamia säädöksiä koskevat lisämukautukset

Liite V:

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymispöytäkirjan 18 artiklassa: muut pysyvät määräykset

Liite VI:

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymispöytäkirjan 20 artiklassa: siirtymätoimenpiteet, Bulgaria

Liite VII:

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymispöytäkirjan 20 artiklassa: siirtymätoimenpiteet, Romania

Liite VIII:

Maaseudun kehittäminen (jota tarkoitetaan liittymispöytäkirjan 34 artiklassa)

Liite IX:

Romanian antamat erityiset sitoumukset ja hyväksymät vaatimukset 14 päivänä joulukuuta 2004 päättyneiden liittymisneuvottelujen yhteydessä (joita tarkoitetaan liittymispöytäkirjan 39 artiklassa)

B.

seuraavien sopimusten tekstit: Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus sekä sitä muuttavat tai täydentävät sopimukset bulgarian ja romanian kielillä.

V

asiakirja Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, jäljempänä ’liittymisasiakirja’

VI

seuraavat liittymisasiakirjaan liitetyt tekstit:

A.

Liite I:

Luettelo yleissopimuksista ja pöytäkirjoista, joihin Bulgaria ja Romania liittyvät liittymisestä alkaen (jota tarkoitetaan liittymispöytäkirjan 3 artiklan 3 kohdassa)

Liite II:

Luettelo osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräyksistä ja Schengenin säännöstöön perustuvista tai siihen muuten liittyvistä säädöksistä, jotka ovat uusia jäsenvaltioita sitovia ja joita on sovellettava niissä liittymisestä alkaen (jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 4 artiklan 1 kohdassa)

Liite III:

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 19 artiklassa: toimielinten antamia säädöksiä koskevat mukautukset

Liite IV:

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 20 artiklassa: toimielinten antamia säädöksiä koskevat lisämukautukset

Liite V:

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 21 artiklassa: muut pysyvät määräykset

Liite VI:

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 23 artiklassa: siirtymätoimenpiteet, Bulgaria

Liite VII:

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 23 artiklassa: siirtymätoimenpiteet, Romania

Liite VIII:

Maaseudun kehittäminen (jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 34 artiklassa)

Liite IX:

Romanian antamat erityiset sitoumukset ja hyväksymät vaatimukset 14 päivänä joulukuuta 2004 päättyneiden liittymisneuvottelujen yhteydessä (joita tarkoitetaan liittymispöytäkirjan 39 artiklassa)

B.

seuraavien sopimusten tekstit: Euroopan unionista tehty sopimus, Euroopan yhteisön perustamissopimus ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus sekä niitä muuttavat tai täydentävät sopimukset, mukaan lukien Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä tehty sopimus, Helleenien tasavallan liittymisestä tehty sopimus, Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä tehty sopimus, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä tehty sopimus sekä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä tehty sopimus, jotka on laadittu bulgarian ja romanian kielillä.

2.

Korkeat sopimuspuolet ovat päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen tietyistä toimielinten antamia säädöksiä koskevista mukautuksista, jotka ovat tarpeen liittymisen johdosta, ja pyytävät neuvostoa ja komissiota hyväksymään nämä mukautukset ennen liittymistä, siten kuin liittymissopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa on tarkoitettu, liittymispöytäkirjan 56 artiklan mukaisesti tai, tapauksen mukaan, liittymisasiakirjan 56 artiklan mukaisesti, tarvittaessa täydennettyinä ja ajan tasalle saatettuina unionin säännöstön kehityksen ottamiseksi huomioon.

3.

Korkeat sopimuspuolet sitoutuvat antamaan komissiolle ja toinen toisilleen tiedoksi kaikki liittymispöytäkirjan tai, tapauksen mukaan, liittymisasiakirjan soveltamisen edellyttämät tarvittavat tiedot. Tarvittaessa nämä tiedot on toimitettava niin hyvissä ajoin ennen liittymispäivää, että liittymispöytäkirjan tai, tapauksen mukaan, liittymisasiakirjan täysimääräinen soveltaminen erityisesti sisämarkkinoiden toimintaa koskevilta osin on mahdollista liittymispäivästä. Liittymispöytäkirjan 53 artiklan tai, tapauksen mukaan, liittymisasiakirjan 53 artiklan mukainen varhainen ilmoittaminen Bulgarian ja Romanian toteuttamista toimenpiteistä on tässä yhteydessä ensisijaisen tärkeää. Komissio voi ilmoittaa Bulgarian tasavallalle ja Romanialle ajankohdan, jota se pitää soveltuvana määräaikana muiden erityistietojen vastaanottamiselle tai toimittamiselle. Tähän allekirjoittamispäivään mennessä sopimuspuolille on toimitettu luettelo eläinlääkintäalan ilmoittamisvelvollisuuksista.

4.

Täysivaltaiset edustajat ovat ottaneet huomioon seuraavat, tähän päätösasiakirjaan liitetyt annetut julistukset:

A.

Nykyisten jäsenvaltioiden yhteiset julistukset

1.

Yhteinen julistus työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta: Bulgaria

2.

Yhteinen julistus palkoviljoista: Bulgaria

3.

Yhteinen julistus työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta: Romania

4.

Yhteinen julistus maaseudun kehittämisestä: Bulgaria ja Romania

B.

Nykyisten jäsenvaltioiden ja komission yhteinen julistus

5.

Yhteinen julistus Bulgarian ja Romanian liittymisvalmisteluista

C.

Useampien nykyisten jäsenvaltioiden yhteinen julistus

6.

Saksan liittotasavallan ja Itävallan tasavallan yhteinen julistus työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta: Bulgaria ja Romania

D.

Bulgarian tasavallan julistus

7.

Bulgarian tasavallan julistus kyrillisen aakkoston käytöstä Euroopan unionissa

5.

Täysivaltaiset edustajat ovat ottaneet huomioon Euroopan unionin sekä Bulgarian tasavallan ja Romanian välisen kirjeenvaihdon, joka koskee liittymistä edeltävänä aikana tehtävien tiettyjen päätösten tekemistä ja toteutettavien muiden toimenpiteiden hyväksymistä koskevaa tiedonsaanti- ja neuvottelumenettelyä, joka on liitetty tähän päätösasiakirjaan.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke rész réről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


II   JULISTUKSET

A.   NYKYISTEN JÄSENVALTIOIDEN YHTEISET JULISTUKSET

1.   Yhteinen julistus työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta: Bulgaria

Euroopan unioni korostaa voimakasta eriyttämistä ja joustamista työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevan järjestelyn osalta. Jäsenvaltiot pyrkivät kansallisessa lainsäädännössään parantamaan Bulgarian kansalaisten pääsyä työmarkkinoille nopeuttaakseen lainsäädännön lähentämistä yhteisön säännöstöön. Näin ollen Bulgarian kansalaisilla pitäisi olla huomattavasti paremmat mahdollisuudet saada työtä Euroopan unionin alueella Bulgarian liityttyä unioniin. Lisäksi EU:n jäsenvaltiot soveltavat parhaansa mukaan ehdotettua järjestelyä soveltaakseen mahdollisimman pian yhteisön säännöstöä täysimääräisesti työntekijöiden vapaan liikkuvuuden alalla.

2.   Yhteinen julistus palkoviljoista: Bulgaria

Palkoviljojen osalta on otettu huomioon 18 047 hehtaarin ala 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1.) liitteessä VIII A olevan Bulgarian kansallisen enimmäismäärän laskemiseksi.

3.   Yhteinen julistus työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta: Romania

Euroopan unioni korostaa voimakasta eriyttämistä ja joustamista työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevan järjestelyn osalta. Jäsenvaltiot pyrkivät kansallisessa lainsäädännössään parantamaan Romanian kansalaisten pääsyä työmarkkinoille nopeuttaakseen lainsäädännön lähentämistä yhteisön säännöstöön. Näin ollen Romanian kansalaisilla pitäisi olla huomattavasti paremmat mahdollisuudet saada työtä Euroopan unionin alueella Romanian liityttyä unioniin. Lisäksi EU:n jäsenvaltiot soveltavat parhaansa mukaan ehdotettua järjestelyä soveltaakseen mahdollisimman pian yhteisön säännöstöä täysimääräisesti työntekijöiden vapaan liikkuvuuden alalla.

4.   Yhteinen julistus maaseudun kehittämisestä: Bulgaria ja Romania

EMOTR:n tukiosastosta maaseudun kehittämiseen Bulgarialle ja Romanialle kolmivuotiskaudella 2007—2009 osoitettavien, liittymispöytäkirjan 34 artiklan 2 kohdassa ja liittymisasiakirjan 34 artiklan 2 kohdassa mainittujen maksusitoumusmäärärahojen osalta unioni ilmoittaa, että kyseiset valtiot voivat odottaa seuraavanlaista määrärahojen jakautumista:

(miljoonaa EUR vuoden 2004 hintoina)

 

2007

2008

2009

2007—2009

Bulgaria

183

244

306

733

Romania

577

770

961

2 308

Yhteensä

760

1 014

1 267

3 041

Bulgarialle ja Romanialle kolmivuotiskauden 2007—2009 jälkeen maaseudun kehittämiseen myönnettävien määrärahojen jakautuminen tulee perustumaan voimassa olevien sääntöjen tai tällä välin politiikkaan tehtävistä uudistuksista johtuvien sääntöjen soveltamiseen.

B.   NYKYISTEN JÄSENVALTIOIDEN JA KOMISSION YHTEINEN JULISTUS

5.   Yhteinen julistus Bulgarian ja Romanian liittymisvalmisteluista

Euroopan unioni seuraa edelleen tiiviisti Bulgarian ja Romanian valmisteluja ja saavutuksia, mukaan lukien annettujen sitoumusten tosiasiallinen täytäntöönpano yhteisön säännöstön kaikilla aloilla.

Euroopan unioni palauttaa mieleen 16. ja 17. joulukuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät ja erityisesti niiden 8 ja 12 kohdan, joissa korostetaan, että Romanian osalta erityistä huomiota kiinnitetään valmisteluihin oikeus- ja sisäasioissa, kilpailuasioissa ja ympäristöasioissa, ja että Bulgarian osalta erityistä huomiota kiinnitetään valmisteluihin oikeus- ja sisäasioissa. Komissio toimittaa tätä varten edelleen vuotuisia raportteja Bulgarian ja Romanian edistymisestä liittymisvalmisteluissa raportteihin tarvittaessa liittyvine suosituksineen. Euroopan unioni muistuttaa, että turvalausekkeilla säädetään toimenpiteistä sellaisten vakavien ongelmien ratkaisemiseksi, joita voi esiintyä tapauksen mukaan joko ennen liittymistä tai kolmen vuoden aikana sen jälkeen.

C.   USEAMPIEN NYKYISTEN JÄSENVALTIOIDEN YHTEINEN JULISTUS

6.   Saksan liittotasavallan ja Itävallan tasavallan yhteinen julistus työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta: Bulgaria ja Romania

Saksan liittotasavalta ja Itävallan tasavalta katsovat yhteisymmärryksessä komission kanssa, että sekä liittymispöytäkirjan että liittymisasiakirjan liitteissä VI ja VII esitettyjen, direktiivin 96/71/EY mukaista työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevien siirtymätoimenpiteiden 13 kohdan sanamuoto tarkoittaa, että ilmaisu ”joillakin alueilla” voi aiheellisissa tapauksissa tarkoittaa myös kokonaista valtion aluetta.

D.   BULGARIAN TASAVALLAN JULISTUS

7.   Bulgarian tasavallan julistus kyrillisen aakkoston käytöstä Euroopan unionissa

Kun bulgaria on tunnustettu erääksi perussopimusten todistusvoimaiseksi kieleksi sekä Euroopan unionin toimielinten käyttämäksi viralliseksi kieleksi ja työkieleksi, kyrillisestä aakkostosta tulee yksi kolmesta Euroopan unionissa virallisesti käytetystä aakkostosta. Tämä merkittävä osa Euroopan kulttuuriperintöä on Bulgarian erityinen panos unionin kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.


III   KIRJEENVAIHTO

Euroopan unionin sekä Bulgarian tasavallan ja Romanian välinen kirjeenvaihto liittymistä edeltävänä aikana tehtävien tiettyjen päätösten tekemistä ja toteutettavien muiden toimenpiteiden hyväksymistä koskevasta tiedonsaanti- ja neuvottelumenettelystä

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia viitata liittymisneuvottelujen yhteydessä esiin tulleeseen kysymykseen Euroopan unioniin liittymistä edeltävänä aikana tehtävien tiettyjen päätösten tekemistä ja toteutettavien muiden toimenpiteiden hyväksymistä koskevasta tiedonsaanti- ja neuvottelumenettelystä.

Vahvistan täten, että Euroopan unioni voi olla yhtä mieltä tällaisesta, tämän kirjeen liitteessä esitetyin edellytyksin tapahtuvasta menettelystä, jota voidaan soveltaa 1 päivästä lokakuuta 2004 alkaen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä.

Kunnioittaen Teidän,

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni kirjeenne, joka kuuluu seuraavasti:

”Minulla on kunnia viitata liittymisneuvottelujen yhteydessä esiin tulleeseen kysymykseen Euroopan unioniin liittymistä edeltävänä aikana tehtävien tiettyjen päätösten tekemistä ja toteutettavien muiden toimenpiteiden hyväksymistä koskevasta tiedonsaanti- ja neuvottelumenettelystä.

Vahvistan täten, että Euroopan unioni voi olla yhtä mieltä tällaisesta, tämän kirjeen liitteessä esitetyin edellytyksin tapahtuvasta menettelystä, jota voidaan soveltaa 1 päivästä lokakuuta 2004 alkaen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa hallituksenne olevan yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä.”

Minulla on kunnia vahvistaa, että hallitukseni on yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä.

Kunnioittaen Teidän,

LIITE

Tiedonsaanti- ja neuvottelumenettely liittymistä edeltävänä aikana tehtävien tiettyjen päätösten ja toteutettavien tiettyjen toimenpiteiden hyväksymistä varten

I

1.

Jotta voitaisiin varmistaa Bulgarian tasavallan ja Romanian, jäljempänä ’liittyvät valtiot’, tiedonsaanti, kaikki ehdotukset, tiedoksiannot, suositukset tai aloitteet, jotka saattavat johtaa Euroopan unionin toimielinten tai elinten tekemiin päätöksiin, saatetaan kyseisten liittyvien valtioiden tietoon sen jälkeen, kun ne on toimitettu neuvostolle.

2.

Neuvottelut voidaan aloittaa jonkin liittyvän valtion perustellusta pyynnöstä, jossa se ilmaisee selvästi, mitkä ovat sen edut unionin tulevana jäsenvaltiona, ja jossa se esittää tekemänsä huomiot.

3.

Hallinnolliset päätökset eivät yleensä anna aihetta neuvotteluihin.

4.

Neuvottelut käydään välivaiheen komiteassa, joka muodostuu unionin ja liittyvien valtioiden edustajista. Paitsi jos liittyvä valtio sitä perustellusti vastustaa, neuvottelut voivat tapahtua sähköisessä muodossa olevien viestien vaihtona, erityisesti yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla.

5.

Unionin edustajina välivaiheen komiteassa ovat pysyvien edustajien komitean jäsenet tai näiden tähän tehtävään nimeämät edustajat. Tarvittaessa jäseninä voivat toimia poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean jäsenet. Komissiota pyydetään lähettämään edustajansa neuvotteluihin.

6.

Välivaiheen komiteaa avustaa konferenssin sihteeristö, jonka toimikautta jatketaan tätä tehtävää varten.

7.

Neuvottelut pidetään yleensä heti kun neuvoston päätösten tekemiseen tai yhteisten kantojen vahvistamiseen liittyvät valmistelutyöt unionin tasolla ovat tuottaneet yhteisiä suuntaviivoja, joiden mukaan neuvottelut voidaan järjestää asianmukaisesti.

8.

Jos merkittäviä ongelmia esiintyy edelleen neuvottelujen päätyttyä, kysymys voidaan tuoda esille ministeritasolla liittyvän valtion pyynnöstä.

9.

Edellä olevia määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin Euroopan investointipankin valtuuston päätöksiin.

10.

Edellisissä kohdissa määrättyä menettelyä sovelletaan myös sellaisiin liittyvien valtioiden tekemiin päätöksiin, jotka saattavat vaikuttaa näiden valtioiden sitoumuksiin unionin tulevina jäsenvaltioina.

II

11.

Unioni sekä Bulgarian tasavalta ja Romania toteuttavat tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden liittyminen Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskevista ehdoista ja menettelyistä tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 2 ja 6 kohdassa ja Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehdoista tehdyn asiakirjan 3 artiklan 3 kohdassa, 6 artiklan 2 ja 6 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin ja yleissopimuksiin tulisi voimaan samaan aikaan kuin liittymissopimus sikäli kuin mahdollista ja kyseisessä pöytäkirjassa ja kyseisessä asiakirjassa määrätyin edellytyksin.

12.

Sikäli kuin sopimukset ja yleissopimukset jäsenvaltioiden keskuudessa ovat vasta luonnosasteella, eikä niitä todennäköisesti voida allekirjoittaa liittymistä edeltävänä aikana, liittyviä valtioita pyydetään liittymissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen osallistumaan asianmukaisia menettelyjä noudattaen kyseisten sopimusten luonnosten valmisteluun myönteisessä hengessä ja valmiina edistämään työn loppuun saattamista.

13.

Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen ehdoista ja menettelyistä tehdyn pöytäkirjan 6 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa ja Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehdoista tehdyn asiakirjan 6 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen pöytäkirjojen sopimuspuolina olevien tahojen kanssa käytävien neuvottelujen osalta liittyvien valtioiden edustajat osallistuvat työskentelyyn tarkkailijoina yhdessä nykyisten jäsenvaltioiden edustajien kanssa.

14.

Tiettyihin yhteisön tekemiin muihin kuin suosituimmuussopimuksiin, joiden voimassaolo jatkuu liittymispäivän jälkeen, voidaan tehdä muutoksia tai mukautuksia unionin laajentamisen huomioon ottamiseksi. Yhteisö neuvottelee kyseisistä muutoksista ja mukautuksista ja pyytää myös liittyvien valtioiden edustajia osallistumaan neuvotteluihin edeltävässä kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

III

15.

Toimielimet laativat Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen ehdoista ja menettelyistä tehdyn pöytäkirjan 58 ja 60 artiklassa ja Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehdoista tehdyn asiakirjan 58 ja 60 artiklassa tarkoitetut tekstit hyvissä ajoin. Tätä varten Bulgarian tasavallan ja Romanian hallitukset toimittavat asianmukaisena ajankohtana näiden tekstien käännökset toimielimille.


Top