EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11972B/PRO/03

Asiakirjat Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä Euroopan yhteisöihin - Pöytäkirja N:o 3 Kanaalisaarista ja Mansaaresta

OJ L 73, 27.3.1972, p. 164 (DE, FR, IT, NL)

In force

?: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1972/act_1/pro_3/sign

11972B/PRO/03

Asiakirjat Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä Euroopan yhteisöihin - Pöytäkirja N:o 3 Kanaalisaarista ja Mansaaresta

Virallinen lehti nro L 073 , 27/03/1972 s. 0164


Asiakirjat Tanskan kuningaskunnan, Irlannin, Norjan kuningaskunnan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittymisestä Euroopan yhteisöihin - Pöytäkirja N:o 3 Kanaalisaarista ja Mansaaresta

1 artikla

1. Tulleja ja määrällisiä rajoituksia koskevia yhteisön ja etenkin liittymisasiakirjan säännöksiä sovelletaan Kanaalisaarilla ja Mansaarella samoin edellytyksin kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Erityisesti tulleja ja vaikutukseltaan vastaavia maksuja näiden alueiden ja alkuperäisen yhteisön välillä sekä näiden alueiden ja uusien jäsenvaltioiden välillä alennetaan asteittain liittymisasiakirjan 32 ja 36 artiklassa määrätyn aikataulun mukaisesti. Yhteistä tullitariffia ja EHTY:n yhdenmukaistettua tariffia sovelletaan asteittain liittymisasiakirjan 39 ja 59 artiklassa määrätyn aikataulun mukaisesti ja kyseisen asiakirjan 109, 110 ja 119 artiklan huomioon ottaen.

2. Erityisen kauppamenettelyn kohteena oleviin maataloustuotteisiin ja niistä jalostettuihin tuotteisiin sovelletaan kolmansien maiden suhteen yhteisön säännöksissä tarkoitettuja, Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavia maksuja ja muita tuontia koskevia toimenpiteitä.

Myös niitä yhteisön säännöksiä ja etenkin liittymisasiakirjan määräyksiä sovelletaan, jotka ovat välttämättömiä vapaan liikkuvuuden ja normaalien kilpailuedellytysten noudattamisen mahdollistamiseksi kyseisten tuotteiden kaupassa.

Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta edellisissä alakohdissa tarkoitettujen määräysten soveltamisedellytyksistä kyseisillä alueilla.

2 artikla

Näiltä alueilta kotoisin olevien henkilöiden oikeuksiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei puututa liittymisasiakirjalla. Kyseisiin henkilöihin ei kuitenkaan sovelleta henkilöiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevia yhteisön säännöksiä.

3 artikla

Euratomin perustamissopimuksen määräyksiä, joita sovelletaan kyseisen perustamissopimuksen 196 artiklassa tarkoitettuihin henkilöihin tai yrityksiin, sovelletaan mainituilla alueilla oleviin kyseisiin ihmisiin tai yrityksiin.

4 artikla

Näiden alueiden viranomaiset kohtelevat samalla tavoin kaikkia yhteisön luonnollisia tai oikeushenkilöitä.

5 artikla

Jos tässä pöytäkirjassa määrättyä järjestelyä sovellettaessa yhteisön ja kyseisten alueiden välisissä suhteissa ilmenee jomman kumman osapuolen kannalta vaikeuksia, komissio ehdottaa viipymättä neuvostolle, mihin komission välttämättömiksi katsomiin suojatoimenpiteisiin olisi ryhdyttävä, ja täsmentää näiden toimenpiteiden soveltamista koskevat edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt.

Neuvosto tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä kuukauden kuluessa.

6 artikla

Tässä pöytäkirjassa tarkoitettuna Kanaalisaarilta tai Mansaarelta kotoisin olevana pidetään jokaista Yhdistyneen kuningaskunnan ja sen siirtomaiden kansalaista, jolla on tämä kansalaisuus siitä johtuen, että hän itse tai toinen hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on syntynyt, adoptoitu, kansalaistettu tai merkitty siviilirekisteriin jollain kyseisistä saarista; tällaista henkilöä ei kuitenkaan pidetä tässä suhteessa kyseisiltä alueilta kotoisin olevana, jos hän itse tai toinen hänen vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on syntynyt, adoptoitu, kansalaistettu tai merkitty siviilirekisteriin Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Häntä ei pidetä kyseisiltä alueilta kotoisin olevana myös siinä tapauksessa, jos hän on milloin tahansa oleskellut normaalisti Yhdistyneessä kuningaskunnassa viiden vuoden ajan.

Henkilön tunnistamisessa tarvittavat hallinnolliset määräykset toimitetaan komissiolle.

Top