EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0014

Komission delegoitu direktiivi 2014/14/EU, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse elohopean 3,5 mg:n enimmäismäärää lamppua kohden yleiskäyttöön tarkoitetuissa yksikantaisissa pienloistelampuissa < 30 W, joiden käyttöikä on vähintään 20000 tuntia, koskevan poikkeuksen myöntämisestä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 4, 9.1.2014, p. 71–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/14/oj

9.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 4/71


KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI 2014/14/EU,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen siltä osin kuin on kyse elohopean 3,5 mg:n enimmäismäärää lamppua kohden yleiskäyttöön tarkoitetuissa yksikantaisissa pienloistelampuissa < 30 W, joiden käyttöikä on vähintään 20 000 tuntia, koskevan poikkeuksen myöntämisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2011/65/EU kielletään elohopean käyttö markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

(2)

Yleiskäyttöön tarkoitetut yksikantaiset pienloistelamput < 30 W, joiden käyttöikä on vähintään 20 000 tuntia, tarvitsevat 3,5 mg elohopeaa valotehon häiriöiden välttämiseksi tuotteen käyttöiän aikana. Sopivia korvaavia aineita ei ole tällä hetkellä olemassa.

(3)

Sen vuoksi direktiiviä 2011/65/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite IV tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään voimaantuloa seuraavien kuuden kuukauden viimeisenä päivänä. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.


LIITE

Lisätään direktiivin 2011/65/EU liitteeseen III kohta seuraavasti:

”1(g)

Yleiskäyttöön tarkoitetuissa loistelampuissa < 30 W, joiden käyttöikä on vähintään 20 000 tuntia: 3,5 mg

Päättyy 31.12.2017”


Top