EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0002

Komission delegoitu direktiivi 2014/2/EU, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen kadmiumia röntgenkuvien kuvanvahvistimien loisteainepinnoitteissa 31 päivään joulukuuta 2019 saakka sekä ennen 1 päivää tammikuuta 2020 EU:n markkinoille saatetuissa röntgenjärjestelmien varaosissa koskevan poikkeuksen osalta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 4, 9.1.2014, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/2/oj

9.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 4/47


KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI 2014/2/EU,

annettu 18 päivänä lokakuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen kadmiumia röntgenkuvien kuvanvahvistimien loisteainepinnoitteissa 31 päivään joulukuuta 2019 saakka sekä ennen 1 päivää tammikuuta 2020 EU:n markkinoille saatetuissa röntgenjärjestelmien varaosissa koskevan poikkeuksen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivillä 2011/65/EU kielletään kadmiumin käyttö markkinoille saatetuissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

(2)

Vaihtoehtojen ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat negatiiviset kokonaisvaikutukset ylittävät hyödyt, jotka saataisiin korvaamalla kadmium röntgenkuvien kuvanvahvistimien loisteainepinnoitteissa ja röntgenjärjestelmien varaosissa.

(3)

Kadmiumin käyttämiselle röntgenkuvien kuvanvahvistimien loisteainepinnoitteissa ja röntgenjärjestelmien varaosissa olisi siksi myönnettävä poikkeus kiellosta.

(4)

Sen vuoksi direktiiviä 2011/65/EU olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2011/65/EU liite IV tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään voimaantuloa seuraavien kuuden kuukauden viimeisenä päivänä. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä lokakuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.


LIITE

Lisätään direktiivin 2011/65/EU liitteeseen IV seuraava kohta 21:

”21.

Kadmium röntgenkuvien kuvanvahvistimien loisteainepinnoitteissa 31. joulukuuta 2019 saakka sekä ennen 1. tammikuuta 2020 EU:n markkinoille saatetuissa röntgenjärjestelmien varaosissa.”


Top