EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0111

Komission direktiivi 2004/111/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 2004, vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen viidennen kerranETA:n kannalta merkityksellinen teksti

EUVL L 365, 10.12.2004, p. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2006; Implisiittinen kumoaja 32006L0089

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/111/oj

10.12.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 365/25


KOMISSION DIREKTIIVI 2004/111/EY,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2004,

vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen viidennen kerran

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/55/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 94/55/EY liitteet A ja B sisältävät vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR-sopimuksen), sellaisena kuin sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2003, liitteet A ja B.

(2)

ADR-sopimus ajantasaistetaan joka toinen vuosi. Muutettua versiota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005, ja sitä koskeva siirtymäkausi kestää 30 päivään kesäkuuta 2005.

(3)

Sen vuoksi direktiivin 94/55/EY liitteet A ja B on muutettava.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 94/55/EY 9 artiklassa tarkoitetun vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 94/55/EY liitteet A ja B seuraavasti:

1)

Korvataan liite A seuraavasti:

”Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR-sopimuksen), sellaisena kuin se on voimassa 1 päivästä tammikuuta 2005, liitteen A määräykset, joissa ilmaisu ”sopimuspuoli” korvataan ilmaisulla ”jäsenvaltio”.

ADR-sopimuksen liitteen A muutettu vuoden 2005 versio julkaistaan heti, kun se on saatavilla yhteisön kaikilla virallisilla kielillä”.

2)

Korvataan liite B seuraavasti:

”Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR-sopimuksen), sellaisena kuin se on voimassa 1 päivästä tammikuuta 2005, liitteen B määräykset, joissa ilmaisu ”sopimuspuoli” korvataan ilmaisulla ”jäsenvaltio”.

ADR-sopimuksen liitteen B muutettu vuoden 2005 versio julkaistaan heti, kun se on saatavilla yhteisön kaikilla virallisilla kielillä”.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2005. Niiden on toimitettava komissiolle viipymättä kirjallisina nämä säännökset sekä säännösten ja direktiivin välinen vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltiot säätävät siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2004.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Komission jäsen


(1)  EYVL L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/28/EY (EUVL L 90, 8.4.2003, s. 45).


Top