EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0020

2000/20/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 1999, terveystodistuksista elintarvikkeeksi tarkoitetun gelatiinin ja elintarvikkeeksi tarkoitetun gelatiinin tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden tuomiseksi kolmansista maista (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 3989) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 6, 11.1.2000, p. 60–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 141 - 145
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 141 - 145
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 141 - 145
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 141 - 145
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 141 - 145
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 141 - 145
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 141 - 145
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 141 - 145
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 141 - 145
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 030 P. 215 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 030 P. 215 - 219

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Kumoaja 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/20(1)/oj

32000D0020

2000/20/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 1999, terveystodistuksista elintarvikkeeksi tarkoitetun gelatiinin ja elintarvikkeeksi tarkoitetun gelatiinin tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden tuomiseksi kolmansista maista (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 3989) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 006 , 11/01/2000 s. 0060 - 0064


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä joulukuuta 1999,

terveystodistuksista elintarvikkeeksi tarkoitetun gelatiinin ja elintarvikkeeksi tarkoitetun gelatiinin tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden tuomiseksi kolmansista maista

(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 3989)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/20/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset, 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/118/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 1999/724/EY(2), ja erityisesti sen 10 artiklan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

1) Direktiivin 92/118/ETY 4 luvun liitteessä II säädetään elintarvikkeksi tarkoitetun gelatiinin valmistusta koskevista erityisistä terveysvaatimuksista. Elintarvikkeeksi tarkoitetun gelatiinin ja elintarvikkeeksi tarkoitetun gelatiinin tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden tuomiseksi kolmansista maista säädetään myös erityisvaatimuksia.

2) Olisi laadittava mallit terveystodistuksista, jotka on liitettävä mukaan tuotaessa elintavikkeeksi tarkoitetun gelatiinin ja elintarvikkeeksi tarkoitetun gelatiinin tuotantoon tarkoitettuja raaka-aineita kolmansista maista.

3) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tässä päätöksessä säädetään terveystodistusten malleista elintarvikkeeksi tarkoitetun gelatiinin ja elintarvikkeeksi tarkoitetun gelatiinin tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden tuomista varten.

2 artikla

Kunkin elintarvikkeeksi tarkoitetun gelatiinilähetyksen mukana on oltava tämän päätöksen liitteessä I annetun mallin mukainen terveystodistus.

3 artikla

Kukin elintarvikkeeksi tarkoitetun gelatiinin tuotantoon tarkoitetun raaka-ainelähetyksen mukana on oltava tämän päätöksen liitteessä II annetun mallin mukainen terveystodistus.

4 artikla

Edellä 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen terveystodistusten on oltava yhden sivun mittaisia, ja ne on täytettävä vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jonka kautta lähetys saapuu yhteisöön, sekä vähintään yhdellä määräpaikkana olevan jäsenvaltion virallisista kielistä.

5 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2000.

6 artikla

Tämä päätös on osoitetu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 1999.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

(1) EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49.

(2) EYVL L 290, 12.11.1999, s. 32.

LIITE I

>PIC FILE= "L_2000006FI.006102.EPS">

>PIC FILE= "L_2000006FI.006201.EPS">

LIITE II

>PIC FILE= "L_2000006FI.006302.EPS">

>PIC FILE= "L_2000006FI.006401.EPS">

Top