EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0036

Komission direktiivi 98/36/EY, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista annetun direktiivin 96/5/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 167, 12.6.1998, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 020 P. 306 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 020 P. 306 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 020 P. 306 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 020 P. 306 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 020 P. 306 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 020 P. 306 - 307
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 020 P. 306 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 020 P. 306 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 020 P. 306 - 307

No longer in force, Date of end of validity: 25/12/2006; Implisiittinen kumoaja 32006L0125

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/36/oj

31998L0036

Komission direktiivi 98/36/EY, annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998, imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista annetun direktiivin 96/5/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 167 , 12/06/1998 s. 0023 - 0024


KOMISSION DIREKTIIVI 98/36/EY,

annettu 2 päivänä kesäkuuta 1998,

imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuista viljapohjaisista valmisruoista ja muista lastenruoista annetun direktiivin 96/5/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon erityisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 3 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/398/ETY (1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 96/84/EY (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

on kuullut elintarvikealan tiedekomiteaa säännöksistä, joilla voi olla vaikutusta kansanterveyteen,

sekä katsoo, että

vaatimukset viljapohjaisten valmisruokien olennaisesta koostumuksesta määritellään komission direktiivin 96/5/EY (3) liitteissä I ja II,

juustosta ja muista ainesosista valmistettujen tuotteiden täyttäessä direktiivin 96/5/EY liitteen II proteiinivaatimukset, niiden rasvapitoisuus on liian suuri eivätkä ne juuston erityisen ravintoainekoostumuksen ja kemiallisten, fysikaalisten ja organoleptisten ominaisuuksien vuoksi sovellu siten imeväisten ja pikkulasten nautittavaksi,

tämän vuoksi näiden tuotteiden proteiinivaatimukset olisi määriteltävä uudelleen,

yhteisön erilaisten ruokatottumusten vuoksi markkinoilla on aterian lisäkkeenä käytettäviä kastikkeita, jotka ovat organoleptisesti tärkeitä mutta joiden merkitys ravinnonlähteenä on vähäinen; sen vuoksi nämä kastikkeet olisi vapautettava liitteen II proteiinivaatimuksista,

joidenkin ravitsemussyistä lisättävien aineiden enimmäismäärät vahvistetaan direktiivin 96/5/EY liitteissä; direktiivin 96/5/EY 5 artiklassa säädetään, että jo säädettyjen enimmäismäärien lisäksi vahvistetaan enimmäismäärät tarvittaessa,

sen vuoksi olisi muutettava direktiiviä 96/5/EY, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän elintarvikekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 96/5/EY liitteet tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1998. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Näitä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä on sovellettava siten, että

- sallitaan tämän direktiivin mukaisten tuotteiden kauppa viimeistään 1 päivästä tammikuuta 1999, ja

- kielletään niiden tuotteiden kauppa, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, 1 päivästä tammikuuta 2000.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä kesäkuuta 1998.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL L 186, 30.6.1989, s. 27

(2) EYVL L 48, 19.2.1997, s. 20

(3) EYVL L 49, 28.2.1996, s. 17

LIITE

Muutetaan direktiivin 96/5/EY liitteet seuraavasti:

1) Lisätään liitteessä II olevaan 1 jaksoon seuraava:

"1.3.a Jos muun kuin makean valmisteen nimessä mainitaan juusto yhdessä muiden ainesosien kanssa sekä riippumatta siitä, onko valmisteen tarjontamuoto ateria:

- maitovalmisteista peräisin olevan proteiinimäärän on oltava vähintään 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

- kaikista lähteistä peräisin olevan proteiinin kokonaismäärän on oltava valmisteessa vähintään 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal)."

"1.4.a Kastikkeisiin, jotka tarjotaan aterian lisäkkeenä, ei sovelleta 1.1-1.4 kohdan vaatimuksia".

"1.4.b Makeissa ruoissa, joiden nimessä mainitaan maitovalmisteet ensimmäisenä tai ainoana aineosana, on oltava vähintään 2,2 g maitovalmisteista peräisin olevaa proteiinia 100 kilokaloria kohti. Kaikki muut makeat ruoat vapautetaan 1.1-1.4 kohdan vaatimuksista."

2) Lisätään liite VI seuraavasti:

"LIITE VI

Mahdollisesti lisättävien vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden enimmäismäärät imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetuissa viljapohjaisissa valmisruoissa ja muissa lastenruoissa

Ravintoainevaatimukset viittaavat käyttövalmiisiin valmisteisiin, joita pidetään kaupan sellaisina tai jotka saatetaan nautintavalmiiksi ohjeiden mukaisesti, lukuun ottamatta kaliumia ja kalsiumia, joiden osalta vaatimukset viittaavat myytäviin valmisteisiin.

>TAULUKON PAIKKA>

Top