EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0620

97/620/EY: DKomission päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 1997, tiettyjä Kiinasta peräisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä ja päätöksen 97/368/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 254, 17.9.1997, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 383 - 384
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 383 - 384
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 383 - 384
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 383 - 384
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 383 - 384
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 383 - 384
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 383 - 384
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 383 - 384
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 383 - 384
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 022 P. 147 - 148
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 022 P. 147 - 148
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 212 - 213

No longer in force, Date of end of validity: 22/12/1999; Implisiittinen kumoaja 32000D0086

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/620/oj

31997D0620

97/620/EY: DKomission päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 1997, tiettyjä Kiinasta peräisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä ja päätöksen 97/368/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 254 , 17/09/1997 s. 0017 - 0018


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä syyskuuta 1997,

tiettyjä Kiinasta peräisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä ja päätöksen 97/368/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (97/620/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 10 päivänä joulukuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/675/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 96/43/EY (2), ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo, että

eräästä Kiinassa sijaitsevasta jalostuslaitoksesta tuodussa keitetyssä ravun pyrstölihassa on havaittu Vibrio cholerae -bakteeria,

Vibrio cholerae -bakteerin esiintyminen elintarvikkeissa johtuu huonoista hygieniaoloista ennen elintarvikkeiden jalostamista ja/tai sen jälkeen ja voi vaarantaa ihmisten terveyden,

kyseisestä Kiinassa sijaitsevasta laitoksesta peräisin olevien tuotteiden tuontia ei tämän vuoksi enää voida sallia,

Kiinassa tehdyissä yhteisön tarkastuksissa ja yhteisön raja-asemilla tehdyissä tarkastuksissa on havaittu, että kalastustuotteiden tuotannossa ja jalostuksessa on mahdollisia terveysriskejä,

tiettyjä Kiinasta peräisin olevia kalastustuotteita koskevista suojatoimenpiteistä tehdyssä komission päätöksessä 97/368/EY (3), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 97/587/EY (4), säädetään Kiinasta peräisin olevien tuoreiden kalastustuotteiden tuontikiellosta ja edellytetään, että Kiinasta peräisin oleville jäädytetyille tai jalostetuille kalastustuotteille tehdään järjestelmälliset mikrobiologiset tutkimukset,

päätöstä 97/368/EY olisi tarkasteltava uudelleen ennen 30 päivää syyskuuta 1997, ja nykyisten löydösten perusteella olisi tarpeen pidentää kyseisessä päätöksessä säädettyjen toimenpiteiden voimassaoloaika 28 päivään helmikuuta 1998, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämä päätös koskee Kiinasta peräisin olevia tuoreita, jäädytettyjä tai jalostettuja kalastustuotteita.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on kiellettävä seuraavasta Kiinassa sijaitsevasta laitoksesta tulevien kaikissa muodoissa olevien kalastustuotteiden tuonti: Yangcheng Fengbao Aquatic Food Co., Ltd. (laitosnumero 3200/02226).

3 artikla

Korvataan päätöksen 97/368/EY 6 artiklassa päivämäärä "30 päivää syyskuuta 1997" päivämäärällä "28 päivää helmikuuta 1998".

4 artikla

Jäsenvaltioiden on muutettava Kiinasta peräisin olevaan tuontiin soveltamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle välittömästi.

5 artikla

Kaikista tämän päätöksen soveltamisesta aiheutuvista kuluista vastaa lähettäjä, vastaanottaja tai näiden edustaja.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä syyskuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 373, 31.12.1990, s. 1

(2) EYVL L 162, 1.7.1996, s. 1

(3) EYVL L 156, 13.6.1997, s. 57

(4) EYVL L 238, 29.8.1997, s. 45

Top