EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0283

97/283/EY: Komission päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 1997, yhdenmukaistetuista mittausmenetelmistä dioksiinien ja furaanien massapitoisuuksien määrittelemiseksi ilmakehään joutuvissa päästöissä vaarallisten jätteiden polttamisesta annetun direktiivin 94/67/EY 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti

OJ L 113, 30.4.1997, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 318 - 318
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 318 - 318
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 318 - 318
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 318 - 318
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 318 - 318
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 318 - 318
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 318 - 318
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 318 - 318
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 318 - 318
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004 P. 159 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004 P. 159 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 20 - 20

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/283/oj

31997D0283

97/283/EY: Komission päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 1997, yhdenmukaistetuista mittausmenetelmistä dioksiinien ja furaanien massapitoisuuksien määrittelemiseksi ilmakehään joutuvissa päästöissä vaarallisten jätteiden polttamisesta annetun direktiivin 94/67/EY 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Virallinen lehti nro L 113 , 30/04/1997 s. 0011 - 0011


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä huhtikuuta 1997,

yhdenmukaistetuista mittausmenetelmistä dioksiinien ja furaanien massapitoisuuksien määrittelemiseksi ilmakehään joutuvissa päästöissä vaarallisten jätteiden polttamisesta annetun direktiivin 94/67/EY 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti (97/283/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten jätteiden polttamisesta 31 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/67/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

direktiivin 94/67/EY 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti on varmistettava, että yhteisön tasolla on käytettävissä yhdenmukaistettuja mittausmenetelmiä dioksiinien ja furaanien massapitoisuuksien määrittelemiseksi ilmakehään joutuvissa päästöissä 16 artiklassa määritellyn menettelytavan mukaisesti,

tämän tehtävän suorittamiseksi komissiota avustaa direktiivin 94/67/EY 16 artiklan mukaisesti asetettu komitea, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat tämän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Mittausmenetelmät pr EN 1948 (kesäkuu 1996): "Päästöt kiinteistä lähteistä: PCDD:n/PCDF:n massapitoisuuksien määrittäminen, 1 osa - näytteenotto, 2 osa - eristäminen ja puhdistaminen, 3 osa - tunnistaminen ja kvantitatiivinen määritys", jotka on laadittu Euroopan standardointikomiteassa dioksiinien ja furaanien massapitoisuuksien määrittämiseksi ilmakehään joutuvissa päästöissä, muodostavat direktiivin 94/67/EY 7 artiklan 2 kohdan mukaiset yhdenmukaistetut mittausmenetelmät. Edellämainitusta viitenumerosta pr EN 1948 (kesäkuu 1996) tulee EN 1948 CENin hyväksyessä sen lopullisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä huhtikuuta 1997.

Komission puolesta

Ritt BJERREGAARD

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 365, 31.12.1994, s. 34

Top