EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0129

97/129/EY: Komission päätös, tehty 28 päivänä tammikuuta 1997, pakkausmateriaalien tunnistusjärjestelmän vahvistamisesta pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 50, 20.2.1997, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 125 - 132
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 228 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 228 - 235
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 032 P. 16 - 19

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/129/oj

31997D0129

97/129/EY: Komission päätös, tehty 28 päivänä tammikuuta 1997, pakkausmateriaalien tunnistusjärjestelmän vahvistamisesta pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 050 , 20/02/1997 s. 0028 - 0031


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä tammikuuta 1997,

pakkausmateriaalien tunnistusjärjestelmän vahvistamisesta pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (97/129/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon pakkauksista ja pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

tunnistusjärjestelmän on ainakin ensi vaiheessa oltava vapaaehtoinen, mutta sitä voidaan tarkistaa sen vahvistamiseksi, otetaanko se käyttöön myöhemmässä vaiheessa sitovana,

tunnistusjärjestelmää tarkastellaan uudelleen määräajoin ja tarvittaessa sitä tarkistetaan direktiivin 94/62/EY 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat direktiivin 94/62/EY 21 artiklan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen, joka koskee kaikkia direktiivissä 94/62/EY tarkoitettuja pakkauksia, tarkoituksena on vahvistaa tunnistusjärjestelmässä käytettävät numerointitavat ja lyhenteet, joilla osoitetaan käytetyn/käytettyjen pakkausmateriaali(e)n tyyppi ja nimitetään ne materiaalit, joihin tunnistusjärjestelmää sovelletaan.

2 artikla

Tässä päätöksessä:

- Sovelletaan direktiivin 94/62/EY 3 artiklassa annettuja määritelmiä niitä vastaavia käsitteitä käytettäessä.

- `Yhdistelmämateriaalista valmistetulla pakkauksella` tarkoitetaan pakkausta, joka on valmistettu erilaisista materiaaleista, joita ei voi käsin erottaa toisistaan ja joista yhdenkään osuus ei ylitä direktiivin 94/62/EY 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistettua painoprosenttia. Samalla menettelyllä vahvistetaan myös joitakin materiaaleja koskevat mahdolliset poikkeukset.

3 artikla

Tunnistusjärjestelmän numerointitapa ja lyhenteet ovat liitteiden mukaiset.

Niiden käyttö on vapaaehtoista liitteessä I tarkoitettujen muovien, liitteessä II tarkoitetun paperin, kartongin ja pahvin, liitteessä III tarkoitettujen metallien, liitteessä IV tarkoitettujen puuaineiden, liitteessä V tarkoitettujen tekstiilien, liitteessä VI tarkoitettujen lasien sekä liitteessä VII tarkoitettujen komposiittien osalta.

Päätös siitä, otetaanko tunnistusjärjestelmä käyttöön sitovana jonkin materiaalin tai joidenkin materiaalien osalta, voidaan hyväksyä direktiivin 94/62/EY 21 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 1997.

Komission puolesta

Ritt BJERREGAARD

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 365, 31.12.1994, s. 10

LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE V

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE VI

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE VII

>TAULUKON PAIKKA>

Top