EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0285

96/285/EY: Komission päätös, tehty 12 päivänä huhtikuuta 1996, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin, tehdyn päätöksen 94/278/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 107, 30.4.1996, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/285/oj

31996D0285

96/285/EY: Komission päätös, tehty 12 päivänä huhtikuuta 1996, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin, tehdyn päätöksen 94/278/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 107 , 30/04/1996 s. 0019 - 0020


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä huhtikuuta 1996,

luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin, tehdyn päätöksen 94/278/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (96/285/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa 1 luvussa mainittujen erityisten yhteisön sääntöjen kyseiset vaatimukset, 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/118/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 96/103/EY (2), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo, että

komission päätöksessä 94/278/EY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 96/166/EY (4), vahvistetaan luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tiettyjen direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin,

komission päätöksellä 95/338/EY (5) muutettiin direktiivin 92/118/ETY liitteessä II oleva 1 luku eron tekemiseksi luettelon kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin ja luettelon kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tiettyjen siipikarjanlihatuotteiden tuonnin, välillä,

on sen vuoksi aiheellista muuttaa olemassa olevaa päätöksen 94/278/EY liitteessä olevassa VIII osassa vahvistettua luetteloa maista, joista jäsenvaltiot sallivat munien ja munatuotteiden tuonnin, luettelon munatuotteista yhdenmukaistamiseksi luettelon lämpökäsitellyistä siipikarjanlihatuotteista kanssa,

päätöksessä 94/278/EY vahvistetussa luettelossa luetteloidaan lisäksi maat, joista jäsenvaltiot sallivat vähäriskistä ainetta sisältävän lemmikkieläinten ruuan tuonnin neuvoston direktiivin 90/667/ETY (6) mukaisesti,

Sri Lankan viranomaisten pyynnöstä komissio on toteuttanut eläinten terveyttä koskevan tarkastuskäynnin Sri Lankan demokraattiseen sosialistiseen tasavaltaan; kyseinen käynti on osoittanut, että Sri Lanka pystyy täyttämään tietyntyyppisille lemmikkieläinten ruuille asetetut terveysvaatimukset; siksi on aiheellista lisätä Sri Lanka luetteloon maista, joista tiettyjen lemmikkieläinten ruokien tuonti Euroopan yhteisöön on sallittua,

Intian viranomaisten pyynnön vastaanottamisen jälkeen on aiheellista lisätä Intia luetteloon kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat etanoiden tuonnin, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan komission päätöksen 92/278/EY liite seuraavasti:

1. Korvataan VIII osa seuraavasti:

"VIII OSA

Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat elintarvikkeiksi tarkoitettujen munien ja munatuotteiden tuonnin

A. Munat:

Kaikki komission päätöksessä 94/85/EY luetellut kolmannet maat.

B. Munatuotteet:

Kaikki neuvoston päätöksen 72/542/ETY liitteessä olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat."

2. Lisätään X osaan sanat seuraavasti:

"..., ja seuraavat maat:

(LK) Sri Lanka(*).

(*) ainoastaan sorkka- ja kavioeläinten nahasta tehdyt lemmikkieläinten ravinnoksi kelpaavat parkitsemattomat tuotteet (puruluut)"

3. Lisätään XI osaan ISO-koodin mukaisessa aakkosjärjestyksessä rivi seuraavasti:

"(IN) Intia".

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49

(2) EYVL N:o L 24, 31.1.1996, s. 28

(3) EYVL N:o L 120, 11.5.1994, s. 44

(4) EYVL N:o L 39, 17.2.1996, s. 25

(5) EYVL N:o L 200, 24.8.1995, s. 35

(6) EYVL N:o L 363, 27.12.1990, s. 51

Top