EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0134

95/134/EY: Komission päätös, tehty 7 päivänä huhtikuuta 1995, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenmaat sallivat tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin, tehdyn komission päätöksen 94/278/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 89, 21.4.1995, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/134/oj

31995D0134

95/134/EY: Komission päätös, tehty 7 päivänä huhtikuuta 1995, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenmaat sallivat tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin, tehdyn komission päätöksen 94/278/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 089 , 21/04/1995 s. 0044 - 0044


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä huhtikuuta 1995,

luettelosta kolmansista maista, joista jäsenmaat sallivat tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin, tehdyn komission päätöksen 94/278/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (95/134/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset annetun neuvoston direktiivin 92/118/ETY (1), sellaisena kuin se on muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo, että

komission päätöksessä 94/278/EY (2), sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 94/453/EY (3), vahvistetaan luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tiettyjen direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin,

muiden tuotteiden lisäksi tässä luettelossa on luetteloita kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat karkeiden kalajauhojen ja muiden merieläimistä, lukuun ottamatta nisäkkäitä, saatujen jauhojen sekä etanoiden ja sammakonreisien tuonnin,

Uuden-Seelannin, Madagaskarin ja Egyptin viranomaisten pyyntöjen vastaanottamisen johdosta on soveliasta lisätä Uusi-Seelanti ja Madagaskar karkeita kalajauhoja ja muita jauhoja koskevaan luetteloon, Madagaskar etanoita koskevaan luetteloon ja Egypti sammakonreisiä koskevaan luetteloon, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 94/278/EY liite seuraavasti:

1) Lisätään II osan B kohtaan seuraavat rivit ISO-koodin aakkosjärjestyksen mukaisesti:

"(MG) Madagaskar"

"(NZ) Uusi-Seelanti".

2) Lisätään seuraava ilmaisu XI osaan ISO-koodin aakkosjärjestyksen mukaisesti:

"(MG) Madagaskar".

3) Lisätään XII osaan seuraava rivi ISO-koodin aakkosjärjestyksen mukaisesti:

"(EG) Egypti".

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 1995.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49

(2) EYVL N:o L 120, 11.5.1994, s. 44

(3) EYVL N:o L 187, 22.7.1994, s. 11

Top