EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0058

95/58/EY: Komission päätös, tehty 2 päivänä maaliskuuta 1995, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin, tehdyn päätöksen 94/85/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 55, 11.3.1995, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2007; Implisiittinen kumoaja 32006D0696

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/58(1)/oj

31995D0058

95/58/EY: Komission päätös, tehty 2 päivänä maaliskuuta 1995, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin, tehdyn päätöksen 94/85/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 055 , 11/03/1995 s. 0041 - 0041


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 2 päivänä maaliskuuta 1995,

luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin, tehdyn päätöksen 94/85/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (95/58/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä tuoreen siipikarjanlihan kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 26 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/494/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/121/EY (2), ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo, että

komission päätöksessä 94/85/EY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 94/453/EY (4) on laadittu luettelo niistä kolmansista maista, joista tuoreen siipikarjanlihan tuonti on sallittua,

kirjallisia takeita on saatu lisää useista maista, erityisesti Namibiasta ja Sloveniasta; näiden takeiden tarkastelu on osoittanut, että kyseiset maat täyttävät yhteisön vaatimukset, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lisätään päätöksen 94/85/EY liitteeseen ISO-koodin mukaisessa aakkosjärjestyksessä rivit seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>

"

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 1995.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä maaliskuuta 1995.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 35

(2) EYVL N:o L 340, 31.12.1993, s. 39

(3) EYVL N:o L 44, 17.2.1994, s. 31

(4) EYVL N:o L 187, 22.7.1994, s. 11

Top