EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0085

94/85/EY: Komission päätös, tehty 16 päivänä helmikuuta 1994, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin

OJ L 44, 17.2.1994, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 056 P. 52 - 53
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 056 P. 52 - 53
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 24 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 24 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 24 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 24 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 24 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 24 - 26
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 24 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 24 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 24 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 197 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 197 - 199

No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2007; Kumoaja 32006D0696 . Latest consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/85/oj

31994D0085

94/85/EY: Komission päätös, tehty 16 päivänä helmikuuta 1994, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin

Virallinen lehti nro L 044 , 17/02/1994 s. 0031 - 0032
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 56 s. 0052
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 56 s. 0052


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä helmikuuta 1994,

luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin (94/85/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä tuoreen siipikarjanlihan kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 26 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/494/ETY(1), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 92/116/ETY(2), ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo, että

tämän päätöksen liitteessä olevassa luettelossa mainittujen maiden, jotka ovat perinteisiä jäsenvaltioiden toimittajia, on täytynyt kirjalliset takeet esittämällä sekä lisäksi asianmukaisten asiakirjojen avulla tai paikan päällä tehtyjen tarkastusten perusteella näyttää, että ne täyttävät yhteisön vaatimukset,

pysyvä eläinlääkintäkomitea tutkii nämä takeet,

tätä luetteloa sovelletaan rajoittamatta kuitenkaan komission päätöksen 93/342/ETY(3) noudattamista, jossa vahvistetaan perusteet lintuinfluenssaa (avian influenza) ja Newcastlen tautia koskevaa kolmansien maiden luokittelua varten,

tietyissä tapauksissa voi osoittautua tarvittavaksi täsmentää maiden osia, joista tuonti sallitaan,

tätä luetteloa voidaan kuitenkin milloin tahansa muuttaa uusien tietojen tai uusien tilanteiden huomioon ottamiseksi, maan esiintymistä luettelossa voidaan tarkastella uudelleen milloin tahansa, kun täydentävät tiedot, erityisesti paikan päällä tehtyjen tarkastuksien tuloksina saadut tiedot osoittavat, että olosuhteet kyseisessä kolmannessa maassa ovat voineet muuttua tai että aikaisemmin saadut tiedot ovat olleet puutteellisia, epätarkkoja tai epätäsmällisiä,

vaikka luettelo kolmansista maista on direktiivin 91/494/ETY mukaisesti kolmansien maiden tuonnissa sovellettavien yhteisön säännösten perustana, muut toimenpiteet, erityisesti eläinten terveyttä koskevien erityisten vaatimusten, kansanterveyden vaatimusten, jäämien tutkimista koskevien suunnitelmien ja todistusten osalta olisi otettava huomioon tuoreen siipikarjanlihan tuontiedellytysten täydelliseksi yhdenmukaistamiseksi,

siihen asti, kunnes komissio antaa tuoreen siipikarjanlihan tuonnissa tässä luettelossa olevista maista vaadittavat eläinlääkärintodistukset, jäsenvaltiot voivat jatkaa 1 päivänä tammikuuta 1944 voimaan tulleiden eläinten terveyttä koskevien vaatimusten soveltamista tuonnissa, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on sallittava tuoreen siipikarjanlihan tuonti liitteessä esitetyn luettelon mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1994.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 1994.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 35

(2) EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 1

(3) EYVL N:o L 137, 8.6.1993, s. 24

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top