EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0058

Neuvoston direktiivi 93/58/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1993, hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun direktiivin 76/895/ETY liitteen II ja torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, annetun direktiivin 90/642/ETY liitteen muuttamisesta sekä ensimmäisen enimmäismääriä koskevan luettelon laatimisesta

OJ L 211, 23.8.1993, p. 6–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 052 P. 8 - 41
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 052 P. 8 - 41
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 10 - 43
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 10 - 43
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 10 - 43
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 10 - 43
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 10 - 43
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 10 - 43
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 10 - 43
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 10 - 43
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 10 - 43
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 186 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 186 - 219

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Implisiittinen kumoaja 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/58/oj

31993L0058

Neuvoston direktiivi 93/58/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1993, hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun direktiivin 76/895/ETY liitteen II ja torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, annetun direktiivin 90/642/ETY liitteen muuttamisesta sekä ensimmäisen enimmäismääriä koskevan luettelon laatimisesta

Virallinen lehti nro L 211 , 23/08/1993 s. 0006 - 0039
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 52 s. 0008
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 52 s. 0008


NEUVOSTON DIREKTIIVI 93/58/ETY,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 1993,

hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta annetun direktiivin 76/895/ETY liitteen II ja torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, annetun direktiivin 90/642/ETY liitteen muuttamisesta sekä ensimmäisen enimmäismääriä koskevan luettelon laatimisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 23 päivänä marraskuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/895/ETY(1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY(2) ja erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

klorbentsidi- ja 1,1-dikloori-2,2-bis(4-etyylifenyyli)etaani-torjunta-aineilla ei ole enää taloudellista merkitystä ja että on epätodennäköistä, että niiden jäämiä esiintyisi elintarvikkeissa; tämän vuoksi ne olisi poistettava direktiivin 76/895/ETY liitteestä II,

torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi yhteisön tasolla on tarpeen siirtää direktiivin 76/895/ETY seuraavia tuotteita koskevat säännökset direktiiviin 90/642/ETY: amitroli, atratsiini, binapakryyli, bromofossi-etyyli, kaptafoli, DDT, diklorproppi, dinosebi, dioksationi, endriini, etyleenidibromidi, fenklorfossi, heptakloori, maleiinihydratsidi, metyylibromidi (lukuun ottamatta eräitä tuotteita), parakvatti, TEPP, 2,4,5-T ja toksafeeni; eräitä säännöksiä olisi muutettava tieteellisen ja teknisen tietämyksen lisääntymisen perusteella,

on tarpeen muuttaa direktiivin 90/642/ETY liitettä, jotta auringonkukansiemenet ja oliivit voitaisiin kuvailla nykyisiin kauppakäytäntöihin paremmin soveltuvalla tavalla, mikä puolestaan helpottaisi niiden mahdollisesti sisältämien torjunta-ainejäämien tarkastusta,

kasvikunnasta peräisin olevissa tuotteissa, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, voi esiintyä torjunta-ainejäämiä, jotka ovat peräisin nykyisistä tai aikaisemmista maatalouskäytännöistä; enimmäismäärien vahvistamiseksi nykyisiä käytäntöjä varten on otettava huomioon asianmukaiset tiedot sallituista käyttömääristä ja valvotuista kokeista; käytettävissä olevat tiedot ovat nykyisten standardien mukaan kuitenkin usein riittämättömät enimmäismäärien vahvistamiseksi; aikaisempien maatalouskäytäntöjen ollessa kyseessä on arvioitava soveltuvat valvontatiedot,

on olemassa riittävät valvontatiedot, jotta seuraavien tuotteiden enimmäispitoisuudet teessä voidaan vahvistaa: aldriini, dieldriini, klordaani, DDT, endriini, heptakloori, HCH ja HCB,

tiettyjä teen tuotannossa käytettäviä torjunta-aineita koskevat tiedot ovat nykyisten standardien mukaan riittämättömät jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi; odotettaessa yhteisön päätöksentekoa varten tarvittavia tietoja jäsenvaltiot voivat siis vahvistaa enimmäispitoisuudet yhteisön oikeutta noudattaen; etionin, ometoaatin ja dimetoaatin ollessa kyseessä tiedot riittävät teen tuotannossa käytettävien torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi ainoastaan väliaikaisesti,

ruuasta imeytyvän suurimman mahdollisen torjunta-aineiden jäämämäärän arvioimiseksi paremmin on harkittua vahvistaa samanaikaisesti, jos mahdollista, kunkin torjunta-aineen jäämien enimmäispitoisuudet kaikissa ruokavalion pääasiallisissa osissa; nämä pitoisuudet vastaavat torjunta-aineiden pienintä mahdollista riittävään torjuntaan tarvittavaa määrää; torjunta-aineet on levitettävä siten, että jäämämäärät ovat mahdollisimman pienet ja toksikologisesti hyväksyttävät,

kasvikunnasta peräisin olevien tuotteiden osalta vastedes on vahvistettava tiettyjen torjunta-aineiden enimmäispitoisuudet, nimittäin asefaatin, benomyylin, karbendatsimin, tiofanaattimetyylin, manebin, mankotsebin, metiramin, propinebin, zinebin, metamidofossin, prokymidonin, klorotaloniilin, kloropyrifossin, kloropyrifossi-metyylin, kypermetriinin, deltametriinin, fenvaleraatin, glyfosaatin, imazaliilin, iprodionin, permetriinin, ja vinklotsoliinin,

eräitä torjunta-aineiden ja viljelykasvien yhdistelmiä koskevat tiedot ovat kuitenkin riittämättömät; näiden tietojen tuottamiseen tarvitaan enintään neljän vuoden pituinen ajanjakso; tämän seurauksena enimmäismäärät olisi vahvistettava näiden tietojen perusteella viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1998, riittävien tietojen puute johtaisi tavallisesti asianmukaista käyttömäärää vastaavien määrien vahvistamiseen, ja

tässä direktiivissä vahvistettuja jäämien enimmäismääriä on tarkasteltava uudelleen torjunta-aineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(3) 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa ohjelmassa säädettyjen aktiivisten aineiden uudelleenarviointien yhteydessä,

ON ANTANUT SEURAAVAN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen 76/895/ETY liite II seuraavasti.

1 Poistetaan seuraavia torjunta-aineita koskevat otsikot:

amitroli

atratsiini

binapakryli

bromofossi-etyyli

kaptafoli

klorbentsidi

DDT (DDT:n, TDE:n ja DDE:n isomeerien summa DDT:nä ilmaistuna)

diklorproppi

1,1-dikloori-2,2-bis(4-etyylifenyyli)etaani

dinosebi

dioksationi

endriini

etyleenidibromidi

fenklorfossi

heptakloori

maleiinihydratsidi

parakvatti

TEPP

toksafeeni

2,4,5-T

2 Korvataan metyylibromidin kohdalla kolmas sarake, jonka otsikko on "Enimmäismäärä", seuraavasti: "0,1.: pähkinät, aprikoosit, persikat, luumut, viikunat ja viinirypäleet".

2 artikla

Muutetaan direktiivin 90/642/ETY liite seuraavasti.

1 Vanhasta liitteestä tulee liite I.

2 Muutetaan eri hedelmiä ja öljykasvien siemeniä koskeva liitteen osa seuraavasti.

">TAULUKON PAIKKA>

"

3 Täydennetään liitteen I huomautusta seuraavasti: "... kuivattujen hedelmien ja vihannesten ollessa kyseessä on otettava huomioon direktiivin 3 artiklan 1 kohta".

4 Lisätään liite II seuraavasti:

"LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

Erityisesti teessä (Camellia sinensis-lajin kuivatuissa, fermentoiduissa tai fermentoimattomissa lehdissä ja varsissa) sallitut tuhoeläinten torjunta-ainejäämät ja niiden enimmäismäärät

>TAULUKON PAIKKA>

(a) (b) (c) (d): Merkittyjä enimmäismääriä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1998, jollei muita määriä ole vahvistettu ennen tätä määräpäivää.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1993.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä kesäkuuta 1993.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. AUKEN

(1*) Ilmaisee määrityksen alarajan

(2a) 0,02(*)

(3b) 0,01(*)

(4c) 0,05(*)

(5d) 0,1(*).

(6) EYVL N:o L 340, 9.12.1976, s. 26. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 89/186/ETY (EYVL N:o L 66, 10.3.1989, s. 36).

(7) EYVL N:o L 350, 14.12.1990, s. 71

(8) EYVL N:o L 230, 19.8.1991, s. 1

Top