EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0682

93/682/EY: Komission päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa tehdyn päätöksen 93/197/ETY muuttamisesta kolmannen kerran

OJ L 317, 18.12.1993, p. 82–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 054 P. 47 - 47
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 054 P. 47 - 47
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 229 - 229
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 229 - 229
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 229 - 229
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 229 - 229
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 229 - 229
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 229 - 229
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 229 - 229
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 229 - 229
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 229 - 229
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 116 - 116
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 116 - 116
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 89 - 89

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Implisiittinen kumoaja 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/682/oj

31993D0682

93/682/EY: Komission päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa tehdyn päätöksen 93/197/ETY muuttamisesta kolmannen kerran

Virallinen lehti nro L 317 , 18/12/1993 s. 0082 - 0082
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 54 s. 0047
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 54 s. 0047


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä joulukuuta 1993,

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa tehdyn päätöksen 93/197/ETY muuttamisesta kolmannen kerran (93/682/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/426/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/36/ETY(2), sekä erityisesti sen 15 artiklan a kohdan ja 16 artiklan,

sekä katsoo, että

komission päätöksessä 93/197/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 93/510/ETY(4), vahvistetaan rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja eläinlääkärintodistukset,

jäsenvaltioilla on ollut tiettyjä ongelmia hevosten tuonnissa Itä-Euroopasta, erityisesti siltä osin kuin on kyse näitä eläimiä tuotaessa tehtävien laboratoriokokeiden luotettavuudesta,

tämän vuoksi on syytä määrätä, että kyseiset kokeet on tehtävä määrämaana olevan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tätä tarkoitusta varten hyväksymässä laboratoriossa, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 93/197/ETY liitteessä II esitetyn B-terveystodistuksen alaviite(5) seuraavasti:

"(5) Tämän todistuksen soveltamisalaan kuuluvien maiden osalta, lukuun ottamatta Australiaa, Kyprosta ja Uutta-Seelantia, laboratoriokokeet on tehtävä määrämaana olevan jäsenvaltion hyväksymässä laboratoriossa. Laboratorion vahvistamat koetulokset on liitettävä eläimen mukana olevaan terveystodistukseen."

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 1993.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 42

(2) EYVL N:o L 157, 10.6.1992, s. 28

(3) EYVL N:o L 86, 6.4.1993, s. 16

(4) EYVL N:o L 238, 23.9.1993, s. 45

Top