EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0510

93/510/ETY: Komission päätös, tehty 21 päivänä syyskuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa tehdyn komission päätöksen 93/197/ETY muuttamisesta

OJ L 238, 23.9.1993, p. 45–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 052 P. 158 - 158
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 052 P. 158 - 158
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 80 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 254 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 254 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 35 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Implisiittinen kumoaja 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/510/oj

31993D0510

93/510/ETY: Komission päätös, tehty 21 päivänä syyskuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa tehdyn komission päätöksen 93/197/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 238 , 23/09/1993 s. 0045 - 0045
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 52 s. 0158
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 52 s. 0158


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä syyskuuta 1993,

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa tehdyn komission päätöksen 93/197/ETY muuttamisesta (93/510/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/426/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/36/ETY(2), ja erityisesti sen 15 artiklan a kohdan ja 16 artiklan,

sekä katsoo, että

komission päätöksessä 93/197/ETY(3) vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ja eläinlääkärintodistukset siltä osin kuin on kyse rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnista,

mainitun päätöksen mukaisesti kyseisiä hevosia voidaan tuoda yhteisöön ainoastaan, jos niitä on pidetty tietty aika eläinlääkärin valvonnassa olevalla tilalla viejämaana toimivassa kolmannessa maassa; käytännössä on esiintynyt ongelmia, koska eläimet on pidettävä viejämaana toimivassa kolmannessa maassa koko edellä tarkoitetun ajan,

on syytä täsmentää, että täyttä aikaa ei sovelleta, jos hevoset on tuotu suoraan yhteisöstä; tämän vuoksi on tarpeen muuttaa päätös 93/197/ETY, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 93/197/ETY liite II seuraavasti.

Korvataan todistuksissa A, B, C, D ja E olevan III jakson d kohdassa sulkeiden sisällä oleva teksti seuraavasti: "tai syntymästä alkaen, jos eläin on alle kolmen kuukauden ikäinen tai tuonnista alkaen, jos eläin on tuotu suoraan Euroopan yhteisöstä viimeisten kolmen kuukauden aikana".

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä syyskuuta 1993.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 42

(2) EYVL N:o L 157, 10.6.1992, s. 28

(3) EYVL N:o L 86, 6.4.1993, s. 16

Top