EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0197

93/197/ETY: Komission päätös, tehty 5 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa

OJ L 86, 6.4.1993, p. 16–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 049 P. 69 - 86
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 049 P. 69 - 86
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 153
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 153
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 153
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 153
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 153
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 153
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 153
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 153
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 136 - 153
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 218 - 236
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 218 - 236
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 27 - 44

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Kumoaja 32018R0659 . Latest consolidated version: 16/08/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/197/oj

31993D0197

93/197/ETY: Komission päätös, tehty 5 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa

Virallinen lehti nro L 086 , 06/04/1993 s. 0016 - 0033
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 49 s. 0069
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 49 s. 0069


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä helmikuuta 1993,

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa (93/197/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/426/ETY (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/36/ETY (), ja erityisesti sen 15 artiklan a kohdan ja 16 artiklan,

sekä katsoo, että

neuvoston päätöksessä 79/542/ETY (), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 93/100/ETY (), on vahvistettu luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tiettyjen eläinten, erityisesti hevoseläinten, tuonnin,

samoin olisi tarpeen ottaa huomioon tiettyjen tässä luettelossa olevien kolmansien maiden aluejako, joka sisältyy komission päätökseen 92/160/ETY (), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 92/161/ETY (),

kansalliset vastuulliset eläinlääkintäviranomaiset ovat sitoutuneet 24 tunnin kuluessa ilmoittamaan komissiolle ja jäsenvaltioille teleksillä, telefaksilla tai sähkeellä vahvistuksen Maailman eläintautijärjestön (OIE) A ja B luetteloissa mainittujen hevoseläinten tautien tai tartuntojen esiintymisestä tai rokotuspäätöksestä näitä tauteja vastaan tai aiheellisessa määräajassa kaikki ehdotukset muutoksiksi kansallisissa hevoseläinten tuonnissa sovellettavissa säännöissä,

jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuontia varten vahvistettavia vaatimuksia sovelletaan, sanotun rajoittamatta neuvoston direktiivin 86/469/ETY () vaatimuksia, jonka mukaan mitään tyreostaattisia, estrogeenisiä, androgeenisiä tai gestageenisiä aineita ei käytetä hevoseläinten lihotustarkoituksessa,

jäsenvaltiot tuovat hevoseläimiä neuvoston direktiivin 91/496/ETY (), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 92/438/ETY (), säännösten mukaisesti, jossa vahvistetaan kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkärintarkastusten järjestämistä koskevat periaatteet,

tiettyjen kolmansien maiden kesken vallitsevat samanlaiset eläinten terveystilanteet oikeuttavat useamman eläinten terveysalueen vahvistamisen hevoseläinten tuonnissa,

eri hevoseläinlajeilla on omat tunnusomaiset ominaisuutensa ja niiden tuonti sallitaan eri tarkoituksissa; tämän vuoksi olisi vahvistettava eläinten terveyttä koskevia erityisedellytyksiä rekisteröityjen hevoseläinten sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonnissa,

on erilaisia terveystilanteita, joiden vuoksi vuoksi olisi tarpeen vahvistaa useampia terveystodistuksia rekisteröidyille hevoseläimille sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitetuille hevoseläimille, ja

tässä päätöksessä määrätyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on sallittava rekisteröityjen hevoseläinten sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonti, jotka:

P ovat lähtöisin liitteessä I olevista maista,

P täyttävät liitteessä II vahvistetuista todistuksista sopivan terveystodistuksen vaatimukset.

Sanotun rajoittamatta päätöksen 92/160/ETY määräysten noudattamista.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 1993.

Komission puolesta

René STEICHEN

Komission jäsen

() EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 42

() EYVL N:o L 157, 10.6.1992, s. 28

() EYVL N:o L 146, 14.6.1979, s. 15

() EYVL N:o L 40, 17.2.1993, s. 23

() EYVL N:o L 71, 18.3.1992, s. 27

() EYVL N:o L 71, 18.3.1992, s. 29

() EYVL N:o L 275, 26.9.1986, s. 36

() EYVL N:o L 268, 24.9.1991, s. 56

() EYVL N:o L 243, 25.8.1992, s. 27

LIITE I

Ryhmä A

Grönlanti, Islanti, Itävalta, Suomi, Norja, Ruotsi ja Sveitsi

Ryhmä B

Australia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro, Puola, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasavalta ja Ukraina, Unkari, Uusi-Seelanti, Valko-Venäjä, Viro, Venäjä ()

Ryhmä C

Amerikan Yhdysvallat, Hongkong (), Japani () ja Kanada

Ryhmä D

Argentiina, Barbados (), Bermuda (), Bolivia (), Brasilia (), Chile, Kuuba (), Jamaika (), Meksiko, Paraguay, Uruguay

Ryhmä E

Algeria, Bahrain (), Israel, Jordania (), Kuwait (), Libya (), Malta, Mauritius, Oman (), Tunisia, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat ().

() Maan aluejako määritelty komission päätöksessä 92/160/ETY.

() Ainoastaan rekisteröidyt hevoset.

LIITE II

A. Terveystodistus rekisteröityjen hevoseläinten sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonnissa ryhmässä A luetelluista kolmansista maista.

B. Terveystodistus rekisteröityjen hevoseläinten sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonnissa ryhmässä B luetelluista kolmansista maista.

C. Terveystodistus rekisteröityjen hevoseläinten sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonnissa ryhmässä C luetelluista kolmansista maista.

D. Terveystodistus rekisteröityjen hevoseläinten sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonnissa ryhmässä D luetelluista kolmansista maista.

E. Terveystodistus rekisteröityjen hevoseläinten sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonnissa ryhmässä E luetelluista kolmansista maista.

P A P

TERVEYSTODISTUS

rekisteröityjen hevoseläinten sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonnissa yhteisön alueelle Grönlannista, Islannista, Itävallasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Sveitsistä

Todistuksen numero:...

Lähettäjämaana oleva kolmas maa ():...

Vastuullinen ministeriö:...

Liitteenä olevan eläinsuojelutodistuksen viite:...

I Eläimen tunnistustiedot

>TAULUKON PAIKKA>

II Eläimen alkuperä ja määräpaikka

Hevoseläin lähetetään: ...

(lähetyspaikka)

suoraan: ...

(Jäsenvaltio ja määräpaikka)

P jalan ()

P tai

P rautatievaunussa/kuorma-autossa/lentokoneessa/laivassa:...

...

(Ilmoitetaan kulkuneuvo ja tapauksen mukaan rekisteröintinumero, lennon numero tai laivan nimi) ()

Lähettäjän nimi ja osoite:...

...

Vastaanottajan nimi ja osoite:...

...

III Terveystiedot

Minä allekirjoittanut todistan, että edellä kuvattu eläin täyttää seuraavat vaatimukset:

a) Se on lähtöisin maasta, jossa seuraavista taudeista on ilmoitettava pakollisesti: afrikkalainen hevosrutto, astumatauti, räkätauti, hevosen enkefalomyeliitti (kaikissa muodoissaan, mukaan lukien VEE), näivetystauti, vesicular stomatitis -tauti, raivotauti, pernarutto.

b) Se on tutkittu tänään ja siinä ei esiinny mitään kliinisiä taudin oireita ().

c) Sitä ei ole tarkoitettu teurastettavaksi kansallisen infektio- tai tartuntatautia koskevan hävittämissuunnitelman mukaisesti.

d) Vientiä edeltävän kolmen kuukauden ajan (tai syntymästään asti, jos on kyse kolmea kuukautta nuoremmasta eläimestä) se on ollut lähettäjämaassa eläinlääkärin valvonnassa olevilla tiloilla ja lähettämistä edeltävän viimeisen 30 päivän ajan se on ollut eristettynä hevoseläimistä, joilla ei ole vastaavaa terveydellistä tilaa.

e) Se on lähtöisin alueelta, tai jos on kyse yhteisön lainsäädännön mukaisesta virallisesta aluejaosta, kolmannen maan alueen osasta, jossa:

i) viimeisen kahden kuukauden aikana ei ole esiintynyt venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittiä,

ii) viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt astumatautia,

iii) viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt räkätautia,

iv) P viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt vesicular stomatitis -tautia ()

tai

iv) P eläimelle on tehty, päivänä () otetulla verinäytteellä, tai lähetystä edeltävän 21 päivän aikana seroneutralisaatiokoe negatiivisin tuloksin 1/12 vesicular stomatitis -taudin toteamiseksi (),

v) P viimeisen kuuden kuukauden ajan kuohitsemattomalla urospuolisella hevoseläimellä ei ole virallisesti esiintynyt virusarteriittia ()

tai

v) P eläimelle on tehty, päivänä () otetulla verinäytteellä, tai lähetystä edeltävän 21 päivän aikana seroneutralisaatiokoe negatiivisin tuloksin 1/4 virusarteriitin toteamiseksi (),

v) P eläimen päivänä () otetulle siemennesteelle on lähetystä edeltävän viimeisen 21 päivän aikana tehty negatiivisin tuloksin viruksen eristämiskoe virusarteriitin toteamiseksi ().

f) Se ei ole lähtöisin kolmannen maan alueelta tai jostakin sen alueesta, joka on yhteisön lainsäädännön mukaan afrikkalaisen hevosruton tartunta-aluetta ja

f) P sitä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan (),

f) P se on päivänä () rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan.

g) Sitä ei ole hankittu tilalta, johon sovelletaan eläinten terveyteen liittyvin perustein kieltoja, eikä se ole ollut kosketuksissa hevoseläimiin, jotka ovat lähtöisin tiloilta, joihin sovelletaan eläinten terveyteen liittyvin perustein kieltoja:

i) hevosen enkefalomyeliitin osalta, kuusi kuukautta alkaen siitä päivästä, kun kyseisestä taudista kärsivät hevoseläimet on teurastettu,

ii) näivetystaudin osalta siihen päivään asti, jona tartunnan saaneiden eläinten teurastuksen jälkeen jäljelle jääneet eläimet ovat reagoineet negatiivisesti kahteen kolmen kuukauden välein tehtyyn Cogginsin testiin,

iii) vesicular stomatitis -taudin osalta kuuden kuukauden aikana,

iv) raivotaudin osalta yhden kuukauden aikana viimeisestä tapauksesta,

v) pernaruton osalta 15 vuorokauden aikana viimeisestä tapauksesta.

Jos tilan kaikki taudille alttiiseen lajiin kuuluvat eläimet on teurastettu ja tilat desinfioitu, kieltoaika on 30 vuorokautta siitä, kun eläimet hävitettiin ja tilat desinfioitiin, jollei kyseessä ole pernarutto, jolloin kieltoaika on 15 vuorokautta.

h) Sillä ei ole minkäänlaisia oireita hevosen tarttuvasta kohtutulehduksesta (CEM) eikä se ole lähtöisin tilalta, jossa olisi viimeisen kahden kuukauden aikana epäilty esiintyvän hevosen tarttuvaa kohtutulehdusta (CEM) eikä se ole ollut epäsuorasti tai suoraan kosketuksissa sukupuolitse hevoseläimiin, joiden on todettu tai epäillään sairastavan hevosen tarttuvaa kohtutulehdusta (CEM).

i) Parhaan tietoni mukaan se ei ole ollut kosketuksissa tarttuvasta taudista tai tartuntataudista kärsivien hevoseläinten kanssa tämän ilmoituksen antamista edeltäneen 15 vuorokauden aikana.

j) Sille on tehty, päivänä () otetulla verinäytteellä, tai lähetystä edeltävän 30 päivän aikana negatiivisin tuloksin:

j) P Cogginsin testi näivetystaudin toteamiseksi.

IV Eläin lähetetään puhdistetussa ja vastaanottajamaassa virallisesti tunnetulla desinfiointiaineella etukäteen desinfioidussa kuljetusvälineessä, joka on varustettava siten, että eläimen ulosteet, kuivikkeet tai rehu eivät voi päästä pois kuljetusvälineestä kuljetuksen aikana.

Seuraavan vakuutuksen, joka on omistajan tai hänen edustajansa allekirjoittama, on kuuluttava todistukseen.

V Tämä vakuutus on voimassa kymmenen päivän ajan. Kun kuljetus tapahtuu laivalla, voimassaoloaikaa on pidennettävä matkan kesto huomioon ottaen.

>TAULUKON PAIKKA>

VAKUUTUS

Minä allekirjoittanut (lisätään nimi suuraakkosin),

(edellä kuvatun eläimen omistaja tai hänen edustajansa ())

vakuutan, että:

1. eläin lähetetään suoraan lähetyspaikasta määräpaikkaan siten, että se ei joudu kosketuksiin sellaisten hevoseläinten kanssa, joilla ei ole vastaavaa terveydellistä tilaa.

Kuljetuksen on tapahduttava siten, että eläimen terveys ja hyvinvointi säilyvät.

2. Eläin on joko ollut syntymästään asti (lähetyspaikka) tai saapunut lähetyspaikkaan vähintään 90 päivää ennen tämän vakuutuksen antamista.

...

...

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)

() Alueen osa neuvoston direktiivin 90/426/ETY 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

() Tarpeeton viivataan yli.

() Todistus on annettava sinä päivänä, jona eläin lastataan lähetettäväksi määräpaikkana olevaan jäsenvaltioon tai rekisteröityjen hevoseläinten osalta viimeisenä lastaamista edeltävänä arkipäivänä.

() Lisätään päivämäärä.

Kun rekisteröidylle hevoseläimelle on tehty koe, tulokset sekä rokotukset on merkittävä tunnistusasiakirjaan (passiin).

P B P

TERVEYSTODISTUS

rekisteröityjen hevoseläinten sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonnissa yhteisön alueelle Australiasta, Bulgariasta, Kyproksesta, Kroatiasta, Latviasta, Liettuasta, entisen Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Montenegrosta, Puolasta, Romaniasta, Serbiasta, Slovakiasta, Sloveniasta, Tsekin tasavallasta, Ukrainasta, Unkarista, Uudesta-Seelannista, Valko-Venäjältä, Venäjältä () ja Virosta

Todistuksen numero: ...

Lähettäjämaana oleva kolmas maa ():...

Vastuullinen ministeriö: ...

Liitteenä olevan eläinsuojelutodistuksen viite: ...

I Eläimen tunnistustiedot

>TAULUKON PAIKKA>

II Eläimen alkuperä ja määräpaikka

Hevoseläin lähetetään: ...

(lähetyspaikka)

suoraan: ...

(Jäsenvaltio ja määräpaikka)

P jalan ()

P tai

P rautatievaunussa/kuorma-autossa/lentokoneessa/laivassa:...

...

(Ilmoitetaan kulkuneuvo ja tapauksen mukaan rekisteröintinumero, lennon numero tai nimi) ()

Lähettäjän nimi ja osoite: ...

...

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...

...

III Terveystiedot

Minä allekirjoittanut todistan, että edellä kuvattu eläin täyttää seuraavat vaatimukset:

a) Se on lähtöisin maasta, jossa seuraavista taudeista on ilmoitettava pakollisesti: afrikkalainen hevosrutto, astumatauti, räkätauti, hevosen enkefalomyeliitti (kaikissa muodoissaan, mukaan lukien VEE), näivetystauti, vesicular stomatitis -tauti, raivotauti, pernarutto.

b) Se on tutkittu tänään ja siinä ei esiinny mitään kliinisiä taudin oireita ().

c) Sitä ei ole tarkoitettu teurastettavaksi kansallisen infektio- tai tartuntatautia koskevan hävittämissuunnitelman mukaisesti.

d) Vientiä edeltävän kolmen kuukauden ajan (tai syntymästään asti, jos on kyse kolmea kuukautta nuoremmasta eläimestä) se on ollut lähettäjämaassa eläinlääkärin valvonnassa olevilla tiloilla ja lähettämistä edeltävän viimeisen 30 päivän ajan se on ollut eristettynä karanteenitilassa.

e) Se on lähtöisin alueelta, tai jos on kyse yhteisön lainsäädännön mukaisesta virallisesta aluejaosta, kolmannen maan alueen osasta, jossa:

i) viimeisen kahden kuukauden aikana ei ole esiintynyt venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittiä,

ii) viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt astumatautia,

iii) viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt räkätautia,

iv) P viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt vesicular stomatitis -tautia ()

tai

iv) P eläimelle on tehty, päivänä () otetulla verinäytteellä, tai lähetystä edeltävän 21 päivän aikana seroneutralisaatiokoe negatiivisin tuloksin 1/12 vesicular stomatitis -taudin toteamiseksi (),

v) P viimeisen kuuden kuukauden ajan kuohitsemattomalla urospuolisella hevoseläimellä ei ole virallisesti esiintynyt virusarteriittia ()

tai

v) P eläimelle on tehty, () otetulla verinäytteellä, tai lähetystä edeltävän 21 päivän aikana seerumineutralointikoe negatiivisin tuloksin 1/4 virusarteriitin toteamiseksi (),

v) P eläimen päivänä () otetulle siemennesteelle on lähetystä edeltävän viimeisen 21 päivän aikana tehty negatiivisin tuloksin viruksen eristämiskoe virusarteriitin toteamiseksi ().

f) Se ei ole lähtöisin kolmannen maan alueelta tai jostakin sen alueesta, joka on yhteisön lainsäädännön mukaan afrikkalaisen hevosruton tartunta-aluetta ja

f) P sitä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan (),

f) P se on päivänä () rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan ().

g) Sitä ei ole hankittu tilalta, johon sovelletaan eläinten terveyteen liittyvin perustein kieltoja, eikä se ole ollut kosketuksissa hevoseläimiin, jotka ovat lähtöisin tilalta, johon sovelletaan eläinten terveyteen liittyviin perustein kieltoja:

i) hevosen enkefalomyeliitin osalta, kuusi kuukautta alkaen siitä päivästä, kun kyseisestä taudista kärsivät hevoseläimet on teurastettu,

ii) näivetystaudin osalta siihen päivään asti, jona tartunnan saaneiden eläinten teurastuksen jälkeen jäljelle jääneet eläimet ovat reagoineet negatiivisesti kahteen kolmen kuukauden välein tehtyyn Cogginsin testiin,

iii) vesicular stomatitis -taudin osalta kuuden kuukauden aikana,

iv) raivotaudin osalta yhden kuukauden aikana viimeisestä tapauksesta,

v) pernaruton osalta 15 vuorokauden aikana viimeisestä tapauksesta.

Jos tilan kaikki taudille alttiiseen lajiin kuuluvat eläimet on teurastettu ja tilat desinfioitu, kieltoaika on 30 vuorokautta siitä, kun eläimet hävitettiin ja tilat desinfioitiin, jollei kyseessä ole pernarutto, jolloin kieltoaika on 15 vuorokautta.

h) Sillä ei ole minkäänlaisia oireita hevosen tarttuvasta kohtutulehduksesta (CEM) eikä se ole lähtöisin tilalta, jossa olisi viimeisen kahden kuukauden aikana epäilty esiintyvän hevosen tarttuvaa kohtutulehdusta (CEM) eikä se ole ollut epäsuorasti tai suoraan kosketuksissa sukupuolitse hevoseläimiin, joiden on todettu tai epäillään sairastavan hevosen tarttuvaa kohtutulehdusta (CEM).

i) Parhaan tietoni mukaan se ei ole ollut kosketuksissa tarttuvasta taudista tai tartuntataudista kärsivien hevoseläinten kanssa tämän ilmoituksen antamista edeltäneen 15 vuorokauden aikana.

j) Sille on tehty, päivänä () otetuilla verinäytteillä (), tai lähetystä edeltävän 21 päivän aikana negatiivisin tuloksin:

j) P Cogginsin testi näivetystaudin toteamiseksi,

j) P komplementin sitoutumistesti astumataudin toteamiseksi (), laimennussuhteella 1/10,

j) P komplementin sitoutumistesti räkätaudin toteamiseksi (), laimennussuhteella 1/10.

IV Eläin lähetetään puhdistetussa ja vastaanottajamaassa virallisesti tunnetulla desinfiointiaineella etukäteen desinfioidussa kuljetusvälineessä, joka on varustettava siten, että eläimen ulosteet, kuivikkeet tai rehu eivät voi päästä pois kuljetusvälineestä kuljetuksen aikana.

Seuraavan vakuutuksen, joka on omistajan tai hänen edustajansa allekirjoittama, on kuuluttava todistukseen.

V Tämä vakuutus on voimassa kymmenen päivän ajan. Kun kuljetus tapahtuu laivalla voimassaoloaikaa on pidennettävä matkan kesto huomioon ottaen.

>TAULUKON PAIKKA>

VAKUUTUS

Minä allekirjoittanut (lisätään nimi suuraakkosin),

(edellä kuvatun eläimen omistaja tai hänen edustajansa ())

vakuutan, että:

1. eläin lähetetään suoraan lähetyspaikasta määräpaikkaan siten, että se ei joudu kosketuksiin sellaisten hevoseläinten kanssa, joilla ei ole vastaavaa terveydellistä tilaa.

Kuljetuksen on tapahduttava siten, että eläimen terveys ja hyvinvointi säilyvät.

2. Eläin on joko ollut syntymästään asti (lähetyspaikka) tai saapunut lähetyspaikkaan vähintään 90 päivää ennen tämän vakuutuksen antamista.

...

...

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)

() Alueen osa neuvoston direktiivin 90/426/ETY 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

() Tarpeeton viivataan yli.

() Todistus on annettava sinä päivänä, jona eläin lastataan lähetettäväksi määräpaikkana olevaan jäsenvaltioon tai rekisteröityjen hevoseläinten osalta viimeisenä siirtämistä edeltävänä arkipäivänä.

() Lisätään päivämäärä.

Kun rekisteröidylle hevoseläimelle on tehty koe, tulokset ja rokotukset on merkittävä tunnistusasiakirjaan (passiin).

() Latvian, Liettuan, Ukrainan, Valko-Venäjän, Venäjän ja Viron osalta laboratoriokokeet on tehtävä määrämaana olevan jäsenvaltion hyväksymässä laboratoriossa. Laboratorion todistamien kokeiden tulokset on liitettävä eläimen mukana olevaan terveystodistukseen.

() Räkätaudin ja astumataudin toteamiseen vaadittavat kokeet eivät koske Australiaa ja Uutta-Seelantia.

P C P

TERVEYSTODISTUS

rekisteröityjen hevosten tuonnissa yhteisön alueelle Hongkongista ja Japanista sekä rekisteröityjen hevoseläinten sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonnissa yhteisön alueelle Kanadasta ja Amerikan Yhdysvalloista

Todistuksen numero: ...

Lähettäjämaana oleva kolmas maa (): ...

Vastuullinen ministeriö: ...

Liitteenä olevan eläinsuojelutodistuksen viite: ...

I Eläimen tunnistustiedot

>TAULUKON PAIKKA>

II Eläimen alkuperä ja määräpaikka

Hevoseläin lähetetään: ...

(lähetyspaikka)

suoraan: ...

(Jäsenvaltio ja määräpaikka)

rautatievaunussa/kuorma-autossa/lentokoneessa/laivassa: ...

...

(Ilmoitetaan kulkuneuvo ja tapauksen mukaan rekisteröintinumero, lennon numero tai nimi)

Lähettäjän nimi ja osoite:...

...

Vastaanottajan nimi ja osoite:...

...

Lähettäjämaana oleva kolmas maa() : ...

...

Vastuullinen ministeriö: ...

...

III Terveystiedot

Minä allekirjoittanut todistan, että edellä kuvattu eläin täyttää seuraavat vaatimukset:

a) Se on lähtöisin maasta, jossa seuraavista taudeista on ilmoitettava pakollisesti: afrikkalainen hevosrutto, astumatauti, räkätauti, hevosen enkefalomyeliitti (kaikissa muodoissaan, mukaan lukien VEE), näivetystauti, vesicular stomatitis -tauti, raivotauti, pernarutto.

b) Se on tutkittu tänään ja siinä ei esiinny mitään kliinisiä taudin oireita ().

c) Sitä ei ole tarkoitettu teurastettavaksi kansallisen infektio- tai tartuntatautia koskevan hävittämissuunnitelman mukaisesti.

d) Vientiä edeltävän kolmen kuukauden ajan (tai syntymästään asti, jos on kyse kolmea kuukautta nuoremmasta eläimestä) se on ollut lähettäjämaassa eläinlääkärin valvonnassa olevilla tiloilla ja lähettämistä edeltävän viimeisen 30 päivän ajan se on ollut eristettynä karanteenitilassa ennen vientiä.

e) Se on lähtöisin alueelta, tai jos on kyse yhteisön lainsäädännön mukaisesta virallisesta aluejaosta, kolmannen maan alueen osasta, jossa:

i) viimeisen kahden kuukauden aikana ei ole esiintynyt venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittiä,

ii) viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt astumatautia,

iii) viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt räkätautia,

iv) P viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt vesicular stomatitis -tautia ()

tai

iv) P eläimelle on tehty, () otetulla verinäytteellä, tai lähetystä edeltävän 21 päivän aikana seroneutralisaatiokoe negatiivisin tuloksin 1/12 vesicular stomatitis -taudin toteamiseksi (),

v) P viimeisen kuuden kuukauden ajan kuohitsemattomalla urospuolisella hevoseläimellä ei ole virallisesti esiintynyt virusarteriittia ()

tai

v) P eläimelle on tehty, () otetulla verinäytteellä, tai lähetystä edeltävän 21 päivän aikana seroneutralisaatiokoe negatiivisin tuloksin 1/4 virusarteriitin toteamiseksi (),

v) P eläimen päivänä () otetulle siemennesteelle on lähetystä edeltävän viimeisen 21 päivän aikana tehty negatiivisin tuloksin viruksen eristämiskoe virusarteriitin toteamiseksi ().

f) Se ei ole lähtöisin kolmannen maan alueelta tai jostakin sen alueesta, joka on yhteisön lainsäädännön mukaan afrikkalaisen hevosruton tartunta-aluetta ja

f) P sitä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan (),

f) P se on päivänä () rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan ().

g) Sitä ei ole hankittu tilalta, johon sovelletaan eläinten terveyteen liittyvin perustein kieltoja, eikä se ole ollut kosketuksissa hevoseläimiin, jotka ovat lähtöisin tilalta, johon sovelletaan eläinten terveyteen liittyviin perustein kieltoja:

i) hevosen enkefalomyeliitin osalta, kuusi kuukautta alkaen siitä päivästä, kun kyseisestä taudista kärsivät hevoseläimet on teurastettu,

ii) näivetystaudin osalta siihen päivään asti, jona tartunnan saaneiden eläinten teurastuksen jälkeen jäljelle jääneet eläimet ovat reagoineet negatiivisesti kahteen kolmen kuukauden välein tehtyyn Cogginsin testiin,

iii) vesicular stomatitis -taudin osalta kuuden kuukauden aikana,

iv) raivotaudin osalta yhden kuukauden aikana viimeisestä tapauksesta,

v) pernaruton osalta 15 vuorokauden aikana viimeisestä tapauksesta.

Jos tilan kaikki taudille alttiiseen lajiin kuuluvat eläimet on teurastettu ja tilat desinfioitu, kieltoaika on 30 vuorokautta siitä, kun eläimet hävitettiin ja tilat desinfioitiin, jollei kyseessä ole pernarutto, jolloin kieltoaika on 15 vuorokautta.

h) Sillä ei ole minkäänlaisia oireita hevosen tarttuvasta kohtutulehduksesta (CEM) eikä se ole lähtöisin tilalta, jossa olisi viimeisen kahden kuukauden aikana epäilty esiintyvän hevosen tarttuvaa kohtutulehdusta (CEM) eikä se ole ollut epäsuorasti tai suoraan kosketuksissa sukupuolitse hevoseläimiin, joiden on todettu tai epäillään sairastavan hevosen tarttuvaa kohtutulehdusta (CEM).

i) Parhaan tietoni mukaan se ei ole ollut kosketuksissa tarttuvasta taudista tai tartuntataudista kärsivien hevoseläinten kanssa tämän ilmoituksen antamista edeltäneen 15 vuorokauden aikana.

j) Sille on tehty, päivänä () otetulla verinäytteellä, tai lähetystä edeltävän 30 päivän aikana negatiivisin tuloksin:

j) P Cogginsin testi näivetystaudin toteamiseksi.

k) Joko se ei ole rokotettu venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittiä vastaan () tai se on () rokotettu kuljetusta edeltävän vähintään kuuden kuukauden aikana ennen eristystä ().

l) Joko se on rokotettu inaktivoidulla rokotteella läntistä ja itäistä hevosen enkefalomyeliittiä vastaan päivänä () () () tai japanilaista B enkefalomyeliittiä vastaan päivänä() () (), viimeisen kuuden kuukauden aikana, mutta yli 30 päivän kuluessa viennistä (), tai sille on tehty kokeita hemaglutinaation inhibitiotestillä läntisen ja itäisen hevosen enkefalomyeliitin toteamiseksi 21 päivän välein otetulla kahdella verinäytteellä, joista jälkimmäisen on oltava otettu lähettämistä edeltävän kymmenen päivän aikana, päivänä () ja päivänä (), negatiivisin tuloksin, jos sitä ei ole rokotettu () tai ilman vasta-aineen määrän kasvua (), jos se on rokotettu yli kuusi kuukautta sitten.

IV Eläin lähetetään puhdistetussa ja vastaanottajamaassa virallisesti tunnetulla desinfiointiaineella etukäteen desinfioidussa kuljetusvälineessä, joka on varustettava siten, että eläimen ulosteet, kuivikkeet tai rehu eivät voi päästä pois kuljetusvälineestä kuljetuksen aikana.

Seuraavan vakuutuksen, joka on omistajan tai hänen edustajansa allekirjoittama, on kuuluttava todistukseen.

V Tämä vakuutus on voimassa kymmenen päivän ajan. Kun kuljetus tapahtuu laivalla voimassaoloaikaa on pidennettävä matkan kesto huomioon ottaen.

>TAULUKON PAIKKA>

VAKUUTUS

Minä allekirjoittanut (lisätään nimi suuraakkosin),

(edellä kuvatun eläimen omistaja tai hänen edustajansa ())

vakuutan, että:

1. eläin lähetetään suoraan lähetyspaikasta määräpaikkaan siten, että se ei joudu kosketuksiin sellaisten hevoseläinten kanssa, joilla ei ole vastaavaa terveydellistä tilaa.

Kuljetuksen on tapahduttava siten, että eläimen terveys ja hyvinvointi säilyvät.

2. Eläin on joko ollut syntymästään asti (lähetyspaikka) tai saapunut lähetyspaikkaan vähintään 90 päivää ennen tämän vakuutuksen antamista.

...

...

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)

() Alueen osa neuvoston direktiivin 90/426/ETY 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

() Todistus on annetava sinä päivänä, jona eläin on lastattu lähetettäväksi määräpaikkana olevaan jäsenvaltioon tai rekisteröityjen hevoseläinten osalta viimeisenä lastaamista edeltävänä arkipäivänä.

() Tarpeeton viivataan yli.

() Lisätään päivämäärä.

Kun rekisteröidylle hevoseläimelle on tehty koe, tulokset ja rokotukset on merkittävä tunnistusasiakirjaan (passiin).

() Läntisen ja itäisen hevosen enkefalomyeliitin rokotusta sekä testejä koskevia vaatimuksia sovelletaan ainoastaan Amerikan Yhdysvalloissa ja Kanadassa, japanilaista B enkefalomyeliitin rokotusta koskevia vaatimuksia sovelletaan Japanissa ja Hongkongissa.

P D P

TERVEYSTODISTUS

rekisteröityjen hevosten tuonnissa yhteisön alueelle Barbadokselta, Bermudalta, Boliviasta, Jamaikalta ja Kuubasta sekä rekisteröityjen hevoseläinten ja jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonnissa yhteisön alueelle Argentiinasta, Brasiliasta, Chilestä, Meksikosta, Paraguaysta ja Uruguaysta

Todistuksen numero: ...

Lähettäjämaana oleva kolmas maa (): ...

Vastuullinen ministeriö:...

Liitteenä olevan eläinsuojelutodistuksen viite:...

I Eläimen tunnistustiedot

>TAULUKON PAIKKA>

II Eläimen alkuperä ja määräpaikka

Hevoseläin lähetetään: ...

(lähetyspaikka)

suoraan: ...

(Jäsenvaltio ja määräpaikka)

rautatievaunussa/kuorma-autossa/lentokoneessa/laivassa:...

(Ilmoitetaan kulkuneuvo ja tapauksen mukaan rekisteröintinumero, lennon numero tai nimi)

Lähettäjän nimi ja osoite: ...

...

Vastaanottajan nimi ja osoite: ...

...

III Terveystiedot

Minä allekirjoittanut todistan, että edellä kuvattu eläin täyttää seuraavat vaatimukset:

a) Se on lähtöisin maasta, jossa seuraavista taudeista on ilmoitettava pakollisesti: afrikkalainen hevosrutto, astumatauti, räkätauti, hevosen enkefalomyeliitti (kaikissa muodoissaan, mukaan lukien VEE), näivetystauti, vesicular stomatitis -tauti, raivotauti, pernarutto.

b) Se on tutkittu tänään ja siinä ei esiinny mitään kliinisiä taudin oireita ().

c) Sitä ei ole tarkoitettu teurastettavaksi kansallisen infektio- tai tartuntatautia koskevan hävittämissuunnitelman mukaisesti.

d) Vientiä edeltävän kolmen kuukauden ajan (tai syntymästään asti, jos on kyse kolmea kuukautta nuoremmasta eläimestä) se on ollut lähettäjämaassa eläinlääkärin valvonnassa olevilla tiloilla ja lähettämistä edeltävän viimeisen 30 päivän ajan se on ollut eristettynä karanteenitilalla ennen vientiä.

e) Se on lähtöisin alueelta, tai jos on kyse yhteisön lainsäädännön mukaisesta virallisesta aluejaosta, kolmannen maan alueen osasta, jossa:

i) viimeisen kahden kuukauden aikana ei ole esiintynyt venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittiä,

ii) viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt astumatautia,

iii) viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt räkätautia,

iv) P viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt vesicular stomatitis -tautia ()

tai

iv) P eläimelle on tehty, päivänä () otetulla verinäytteellä, tai lähetystä edeltävän 21 päivän aikana seroneutralisaatiokoe negatiivisin tuloksin 1/12 vesicular stomatitis -taudin toteamiseksi (),

v) P viimeisen kuuden kuukauden ajan kuohitsemattomalla urospuolisella hevoseläimellä ei ole virallisesti esiintynyt virusarteriittia ()

tai

v) P eläimelle on tehty, päivänä () otetulla verinäytteellä, tai lähetystä edeltävän 21 päivän aikana seroneutralisaatiokoe negatiivisin tuloksin 1/4 virusarteriitin toteamiseksi (),

v) P eläimen päivänä () otetulle siemennesteelle on lähetystä edeltävän viimeisen 21 päivän aikana tehty negatiivisin tuloksin viruksen eristämiskoe virusarteriitin toteamiseksi ().

f) Se ei ole lähtöisin kolmannen maan alueelta tai jostakin sen alueesta, joka on yhteisön lainsäädännön mukaan afrikkalaisen hevosruton tartunta-aluetta ja

f) P sitä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan (),

f) P se on päivänä () rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan ().

g) Sitä ei ole hankittu tilalta, johon sovelletaan eläinten terveyteen liittyvin perustein kieltoja, eikä se ole ollut kosketuksissa hevoseläimiin, jotka ovat peräisin tilalta, johon sovelletaan eläinten terveyteen liittyviin perustein kieltoja:

i) hevosen enkefalomyeliitin osalta, kuusi kuukautta alkaen siitä päivästä, kun kyseisestä taudista kärsivät hevoseläimet on teurastettu,

ii) näivetystaudin osalta siihen päivään asti, jona tartunnan saaneiden eläinten teurastuksen jälkeen jäljelle jääneet eläimet ovat reagoineet negatiivisesti kahteen kolmen kuukauden välein tehtyyn Cogginsin testiin,

iii) vesicular stomatitis -taudin osalta kuuden kuukauden aikana,

iv) raivotaudin osalta yhden kuukauden aikana viimeisestä tapauksesta,

v) pernaruton osalta 15 vuorokauden aikana viimeisestä tapauksesta.

Jos tilan kaikki taudille alttiiseen lajiin kuuluvat eläimet on teurastettu ja tilat desinfioitu, kieltoaika on 30 vuorokautta siitä, kun eläimet hävitettiin ja tilat desinfioitiin, jollei kyseessä ole pernarutto, jolloin kieltoaika on 15 vuorokautta.

h) Sillä ei ole minkäänlaisia oireita hevosen tarttuvasta kohtutulehduksesta (CEM) eikä se ole lähtöisin tilalta, jossa olisi viimeisen kahden kuukauden aikana epäilty esiintyvän hevosen tarttuvaa kohtutulehdusta (CEM) eikä se ole ollut epäsuorasti tai suoraan kosketuksissa sukupuolitse hevoseläimiin, joiden on todettu tai epäillään sairastavan hevosen tarttuvaa kohtutulehdusta (CEM).

i) Parhaan tietoni mukaan se ei ole ollut kosketuksissa tarttuvasta taudista tai tartuntataudista kärsivien hevoseläinten kanssa tämän ilmoituksen antamista edeltäneen 15 vuorokauden aikana.

j) Sille on tehty, päivänä (4) otetuilla verinäytteillä, tai lähetystä edeltävän 21 päivän aikana negatiivisin tuloksin:

j) P Cogginsin testi näivetystaudin toteamiseksi,

j) P komplementin sitoutumistesti astumataudin toteamiseksi, laimennussuhteella 1/10,

j) P komplementin sitoutumistesti räkätaudin toteamiseksi, laimennussuhteella 1/10,

j) P komplementin sitoutumistesti pyroplasmoosin (Babesia equi ja Babesia caballi) toteamiseksi, laimennussuhteella 1/5.

k) Joko sitä ei ole rokotettu venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittiä vastaan () tai se on () rokotettu kuljetusta edeltävän vähintään kuuden kuukauden aikana ennen eristystä ().

l) Joko se on rokotettu inaktivoidulla rokotteella läntistä ja itäistä hevosen enkefalomyeliittiä vastaan päivänä () viimeisen kuuden kuukauden aikana, mutta yli 30 päivän kuluessa viennistä (), tai sille on tehty kokeita hemaglutinaation inhibitiotestillä läntisen ja itäisen hevosen enkefalomyeliitin toteamiseksi 21 päivän välein otetulla kahdella verinäytteellä, joista jälkimmäisen on oltava otettu lähettämistä edeltävän kymmenen päivän aikana, päivänä () ja päivänä (), negatiivisin tuloksin, jos sitä ei ole rokotettu () tai ilman vastaainemäärän kasvua, jos se on rokotettu yli kuusi kuukautta sitten ().

IV Eläin lähetetään puhdistetussa ja vastaanottajamaassa virallisesti tunnetulla desinfiointiaineella etukäteen desinfioidussa kuljetusvälineessä, joka on varustettava siten, että eläimen ulosteet, kuivikkeet tai rehu eivät voi päästä pois kuljetusvälineestä kuljetuksen aikana.

Seuraavan vakuutuksen, joka on omistajan tai hänen edustajansa allekirjoittama, on kuuluttava todistukseen.

V Tämä vakuutus on voimassa kymmenen päivän ajan. Kun kuljetus tapahtuu laivalla voimassaoloaikaa on pidennettävä matkan kesto huomioon ottaen.

>TAULUKON PAIKKA>

VAKUUTUS

Minä allekirjoittanut (lisätään nimi suuraakkosin),

(edellä kuvatun eläimen omistaja tai hänen edustajansa ())

vakuutan, että:

1. eläin lähetetään suoraan lähetyspaikasta määräpaikkaan siten, että se ei joudu kosketuksiin sellaisten hevoseläinten kanssa, joilla ei ole vastaavaa terveydellistä tilaa.

Kuljetuksen on tapahduttava siten, että eläimen terveys ja hyvinvointi säilyvät.

2. Eläin on joko ollut syntymästään asti (lähetyspaikka) tai saapunut lähetyspaikkaan vähintään 90 päivää ennen tämän vakuutuksen antamista.

...

...

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)

() Alueen osa neuvoston direktiivin 90/426/ETY 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

() Todistus on annettava sinä päivänä, jona eläin on lastattu lähetettäväksi määräpaikkana olevaan jäsenvaltioon tai rekisteröityjen hevoseläinten osalta viimeisenä lastaamista edeltävänä arkipäivänä.

() Tarpeeton viivataan yli.

() Lisätään päivämäärä.

Kun rekisteröidylle hevoseläimelle on tehty koe, tulokset ja rokotukset on merkittävä tunnistusasiakirjaan (passiin).

P E P

TERVEYSTODISTUS

rekisteröityjen hevosten tuonnissa yhteisön alueelle Bahrainista, Jordaniasta, Kuwaitista, Libyasta, Omanista ja Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista sekä rekisteröityjen hevoseläinten jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonnissa yhteisön alueelle Algeriasta, Israelista, Maltasta, Mauritiukselta ja Tunisiasta

Todistuksen numero:...

Lähettäjämaana oleva kolmas maa ():...

Vastuullinen ministeriö:...

Liitteenä olevan eläinsuojelutodistuksen viite:...

I Eläimen tunnistustiedot

>TAULUKON PAIKKA>

II Eläimen alkuperä ja määräpaikka

Hevoseläin lähetetään: ...

(lähetyspaikka)

suoraan: ...

(Jäsenvaltio ja määräpaikka)

rautatievaunussa/kuorma-autossa/lentokoneessa/laivassa: ...

...

(Ilmoitetaan kulkuneuvo ja tapauksen mukaan rekisteröintinumero, lennon numero tai nimi.)

Lähettäjän nimi ja osoite:...

...

Vastaanottajan nimi ja osoite:...

...

III Terveystiedot

Minä allekirjoittanut todistan, että edellä kuvattu eläin täyttää seuraavat vaatimukset:

a) Se on lähtöisin maasta, jossa seuraavista taudeista on ilmoitettava pakollisesti: afrikkalainen hevosrutto, astumatauti, räkätauti, hevosen enkefalomyeliitti (kaikissa muodoissaan, mukaan lukien VEE), näivetystauti, vesicular stomatitis -tauti, raivotauti, pernarutto.

b) Se on tutkittu tänään ja siinä ei esiinny mitään kliinisiä taudin oireita ().

c) Sitä ei ole tarkoitettu teurastettavaksi kansallisen infektio- tai tartuntatautia koskevan hävittämissuunnitelman mukaisesti.

d) Vientiä edeltävän kolmen kuukauden ajan (tai syntymästään asti, jos on kyse kolmea kuukautta nuoremmasta eläimestä) se on ollut lähettäjämaassa eläinlääkärin valvonnassa olevilla tiloilla ja lähettämistä edeltävän viimeisen 30 päivän ajan se on ollut hyväksytyssä karanteenitilassa tartuntaa levittäviltä hyönteisiltä suojeltuna.

e) Se on lähtöisin alueelta, tai jos on kyse yhteisön lainsäädännön mukaisesta virallisesta aluejaosta, kolmannen maan alueen osasta, jossa:

i) viimeisen kahden kuukauden aikana ei ole esiintynyt venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittiä,

ii) viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt astumatautia,

iii) viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt räkätautia,

iv) P viimeisen kuuden kuukauden aikana ei ole esiintynyt vesicular stomatitis -tautia ()

tai

iv) P eläimelle on tehty, päivänä () otetulla verinäytteellä, tai lähetystä edeltävän 21 päivän aikana seroneutralisaatiokoe negatiivisin tuloksin 1/12 vesicular stomatitis -taudin toteamiseksi (),

v) P viimeisen kuuden kuukauden ajan kuohitsemattomalla urospuolisella hevoseläimellä ei ole virallisesti esiintynyt virusarteriittia ()

tai

v) P eläimelle on tehty, päivänä(4) otetulla verinäytteellä, tai lähetystä edeltävän 21 päivän aikana seroneutralisaatiokoe negatiivisin tuloksin 1/4 virusarteriitin toteamiseksi (),

v) P eläimen päivänä () otetulle siemennesteelle on lähetystä edeltävän viimeisen 21 päivän aikana tehty negatiivisin tuloksin viruksen eristämiskoe virusarteriitin toteamiseksi ().

f) Se ei ole lähtöisin kolmannen maan alueelta tai jostakin sen alueesta, joka on yhteisön lainsäädännön mukaan afrikkalaisen hevosruton tartunta-aluetta ja

f) P sitä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan (),

f) P se on päivänä () rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan ().

g) Sitä ei ole hankittu tilalta, johon sovelletaan eläinten terveyteen liittyvin perustein kieltoja, eikä se ole ollut kosketuksissa hevoseläimiin, jotka ovat lähtöisin tilalta, johon sovelletaan eläinten terveyteen liittyviin perustein kieltoja:

i) hevosen enkefalomyeliitin osalta, kuusi kuukautta alkaen siitä päivästä, kun kyseisestä taudista kärsivät hevoseläimet on teurastettu,

ii) näivetystaudin osalta siihen päivään asti, jona tartunnan saaneiden eläinten teurastuksen jälkeen jäljelle jääneet eläimet ovat reagoineet negatiivisesti kahteen kolmen kuukauden välein tehtyyn Cogginsin testiin,

iii) vesicular stomatitis -taudin osalta kuuden kuukauden aikana,

iv) raivotaudin osalta yhden kuukauden aikana viimeisestä tapauksesta,

v) pernaruton osalta 15 vuorokauden aikana viimeisestä tapauksesta.

Jos tilan kaikki taudille alttiiseen lajiin kuuluvat eläimet on teurastettu ja tilat desinfioitu, kieltoaika on 30 vuorokautta siitä, kun eläimet hävitettiin ja tilat desinfioitiin, jollei kyseessä ole pernarutto, jolloin kieltoaika on 15 vuorokautta.

h) Sillä ei ole minkäänlaisia oireita hevosen tarttuvasta kohtutulehduksesta (CEM) eikä se ole lähtöisin tilalta, jossa olisi viimeisen kahden kuukauden aikana epäilty esiintyvän hevosen tarttuvaa kohtutulehdusta (CEM) eikä se ole ollut epäsuorasti tai suoraan kosketuksissa sukupuolitse hevoseläimiin, joiden on todettu tai epäillään sairastavan hevosen tarttuvaa kohtutulehdusta (CEM).

i) Parhaan tietoni mukaan se ei ole ollut kosketuksissa tarttuvasta taudista tai tartuntataudista kärsivien hevoseläinten kanssa tämän ilmoituksen antamista edeltäneen 15 vuorokauden aikana.

j) Sille on tehty, päivänä () otetuilla verinäytteillä, tai lähetystä edeltävän 21 päivän aikana negatiivisin tuloksin:

j) P Cogginsin testi näivetystaudin toteamiseksi,

j) P komplementin sitoutumistesti astumataudin toteamiseksi, laimennussuhteella 1/10,

j) P TEXTE MANQUE

j) P komplementin sitoutumistesti pyroplasmoosin (Babesia equi ja Babesia caballi) toteamiseksi, laimennussuhteella 1/5.

k) Sille on tehty neuvoston direktiivin 90/426/ETY liitteessä D kuvattu testi afrikkalaisen hevosruton toteamiseksi 21-30 päivän välein otetulla kahdella -verinäytteellä, joista jälkimmäisen on oltava otettu kymmenen päivää ennen lähettämistä, päivänä () ja päivänä (), negatiivisin tuloksin, jos se ei ole rokotettu tai ilman vastaaineen määrän kasvua, jos se on rokotettu ().

IV Eläin lähetetään puhdistetussa ja vastaanottajamaassa virallisesti tunnetulla desinfiointiaineella etukäteen desinfioidussa kuljetusvälineessä, joka on varustettava siten, että eläimen ulosteet, kuivikkeet tai rehu eivät voi päästä pois kuljetusvälineestä kuljetuksen aikana.

Seuraavan vakuutuksen, joka on omistajan tai hänen edustajansa allekirjoittama, on kuuluttava todistukseen.

V Tämä vakuutus on voimassa kymmenen päivän ajan. Kun kuljetus tapahtuu laivalla, voimassaoloaikaa on pidennettävä matkan kesto huomioon ottaen.

>TAULUKON PAIKKA>

VAKUUTUS

Minä allekirjoittanut (lisätään nimi suuraakkosin),

(edellä kuvatun eläimen omistaja tai hänen edustajansa ())

vakuutan, että:

1. eläin lähetetään suoraan lähetyspaikasta määräpaikkaan siten, että se ei joudu kosketuksiin sellaisten hevoseläinten kanssa, joilla ei ole vastaavaa terveydellistä tilaa.

Kuljetuksen on tapahduttava siten, että eläimen terveys ja hyvinvointi säilyvät.

2. Eläin on joko ollut syntymästään asti (lähetyspaikka) tai saapunut lähetyspaikkaan vähintään 90 päivää ennen tämän vakuutuksen antamista.

...

...

(paikka ja päivämäärä)

(allekirjoitus)

() Alueen osa neuvoston direktiivin 90/426/ETY 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

() Todistus on annettava sinä päivänä, jona eläin on lastattu lähetettäväksi määräpaikkana olevaan jäsenvaltioon tai rekisteröityjen hevoseläinten osalta viimeisenä lastaamista edeltävänä arkipäivänä.

() Tarpeeton viivataan yli.

() Lisätään päivämäärä.

Kun rekisteröidylle hevoseläimelle on tehty koe, tulokset ja rokotukset on merkittävä tunnistusasiakirjaan (passiin).

Top