EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R0770

Komission asetus (Euratom) N:o 770/90, annettu 29 päivänä maaliskuuta 1990, radioaktiivisen saastumisen sallittujen enimmäistasojen vahvistamisesta rehuissa ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen

EYVL L 83, 30.3.1990, p. 78–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2016; Kumoaja 32016R0052

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/770/oj

31990R0770

Komission asetus (Euratom) N:o 770/90, annettu 29 päivänä maaliskuuta 1990, radioaktiivisen saastumisen sallittujen enimmäistasojen vahvistamisesta rehuissa ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen

Virallinen lehti nro L 083 , 30/03/1990 s. 0078 - 0079
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 9 s. 0185
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 9 s. 0185


KOMISSION ASETUS (EURATOM) N:o 770/90,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 1990,

radioaktiivisen saastumisen sallittujen enimmäistasojen vahvistamisesta rehuissa ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilyhätätilanteen jälkeen 22 päivänä joulukuuta 1987 annetun asetuksen (Euratom) N:o 3954/87(1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (Euratom) N:o 2218/89(2), ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo, että

neuvosto vahvistaa asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 mukaisesti radioaktiivisen saastumisen enimmäistasot rehuille,

tieteellis-teknisen komitean Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklan nojalla nimeämiä asiantuntijoita on kuultu,

sellaisten yksittäisten radionuklidien määrien tutkiminen, joita voi vapautua ydinonnettomuuden yhteydessä, sekä niiden radioaktiivisuuskauden sekä niiden kulkeutumisen rehuihin tutkiminen johtaa siihen päätelmään, että sallitut radioaktiivisen saastumisen enimmäistasot rehuille on vahvistettava ainoastaan cesiumin isotooppien osalta, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksella (Euratom) N:o 3954/87 perustetun tilapäisen komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rehujen sallitut radioaktiivisen saastumisen enimmäistasot on ilmoitettu liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 1990.

Komission puolesta

Carlo RIPA DI MEANA

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 371, 30.12.1987, s. 11

(2) EYVL N:o L 211, 22.7.1989, s. 1

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top