EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0211

Neuvoston direktiivi 90/211/ETY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1990, direktiivin 80/390/ETY tarjousesitteiden vastavuoroista tunnustamista listalleottoesitteiksi koskevien säännösten muuttamisesta

OJ L 112, 3.5.1990, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003 P. 51 - 52
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003 P. 51 - 52

No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2001: This act has been changed. Current consolidated version: 27/04/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/211/oj

31990L0211

Neuvoston direktiivi 90/211/ETY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1990, direktiivin 80/390/ETY tarjousesitteiden vastavuoroista tunnustamista listalleottoesitteiksi koskevien säännösten muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 112 , 03/05/1990 s. 0024 - 0025
Suomenk. erityispainos Alue 6 Nide 3 s. 0051
Ruotsink. erityispainos Alue 6 Nide 3 s. 0051


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 1990,

direktiivin 80/390/ETY tarjousesitteiden vastavuoroista tunnustamista listalleottoesitteiksi koskevien säännösten muuttamisesta (90/211/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 54 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa (2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (3),

sekä katsoo, että

direktiivin 89/298/ETY (4) 21 artiklan mukaan tuon direktiivin 7, 8 tai 12 artiklan mukaisesti laadittu ja hyväksytty julkisen tarjouksen tarjousesite on asianomaisissa toisissa jäsenvaltioissa vastavuoroisen tunnustamisen perusteella tunnustettava julkisen tarjouksen tarjousesitteeksi, jos samoja arvopapereita koskeva julkinen tarjous tehdään samanaikaisesti tai lyhyen ajan kuluessa kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa,

on myös suotavaa säätää tarjousesitteen tunnustamisesta listalleottoesitteeksi, jos arvopaperien ottamista arvopaperipörssin viralliselle listalle haetaan lyhyen ajan kuluessa julkisen tarjouksen esittämisestä,

sen vuoksi on aiheellista muuttaa direktiivin 80/390/ETY (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 87/345/ETY (6), 24 b artiklaa, ja

tarjousesitteiden vastavuoroinen tunnustaminen ei sellaisenaan perusta oikeutta saada arvopapereita otetuksi arvopaperipörssin viralliselle listalle,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 80/390/ETY 6 artiklan alkuun seuraava:

"Rajoittamatta 24 b artiklan 1 kohdan soveltamista,"

2 artikla

Korvataan direktiivin 80/390/ETY 24 b artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jos haetaan arvopaperien ottamista viralliselle listalle kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa ja jos niistä on listalleottohakemusta edeltäneiden kolmen kuukauden aikana julkisen tarjouksen yhteydessä laadittu ja hyväksytty direktiivin 89/298/ETY (*) 7, 8 tai 12 artiklan mukaisesti julkisen tarjouksen tarjousesite jossain jäsenvaltiossa, se on mahdollisesti tarvittavien käännösten laatimisen jälkeen tunnustettava listalleottoesitteeksi toisissa jäsenvaltioissa, joissa viralliselle listalle ottamista haetaan, ilman että sille tulisi saada näiden valtioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksyminen ja että nämä enää voisivat vaatia lisätietojen sisällyttämistä siihen. Nämä toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin vaatia, että listalleottoesite sisältää tämän valtion, jossa arvopaperit otetaan viralliselle listalle, markkinoille ominaista tietoa erityisesti tuloverojärjestelmästä, liikkeeseenlaskijan edustajana tässä valtiossa maksuja välittävistä rahoituslaitoksista sekä tavasta, jolla sijoittajille tarkoitetut ilmoitukset julkistetaan.

(*) EYVL N:o L 124, 5.5.1989 s. 8"

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet 17 päivään huhtikuuta 1991 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä huhtikuuta 1990.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. REYNOLDS

(1) EYVL N:o C 101, 22.4.1989, s. 13

(2) EYVL N:o C 304, 8.12.1989, s. 34,

EYVL N:o C 38, 19.2.1990, s. 40

(3) EYVL N:o C 201, 7.8.1989, s. 5

(4) EYVL N:o L 124, 5.5.1989, s. 8

(5) EYVL N:o L 100, 17.4.1980, s. 1

(6) EYVL N:o L 185, 4.7.1987, s. 81

Top