EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R0944

Komission asetus (Euratom) N:o 944/89, annettu 12 päivänä huhtikuuta 1989, radioaktiivisen saastumisen sallittujen enimmäistasojen vahvistamisesta vähemmän käytetyille elintarvikkeille ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen

OJ L 101, 13.4.1989, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 56 - 57
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 56 - 57
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 347 - 348
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 347 - 348
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 347 - 348
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 347 - 348
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 347 - 348
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 347 - 348
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 347 - 348
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 347 - 348
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 347 - 348
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 274 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 274 - 275
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001 P. 3 - 4

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2016; Kumoaja 32016R0052

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/944/oj

31989R0944

Komission asetus (Euratom) N:o 944/89, annettu 12 päivänä huhtikuuta 1989, radioaktiivisen saastumisen sallittujen enimmäistasojen vahvistamisesta vähemmän käytetyille elintarvikkeille ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen

Virallinen lehti nro L 101 , 13/04/1989 s. 0017 - 0018
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 9 s. 0056
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 9 s. 0056


KOMISSION ASETUS (Euratom) N:o 944/89,

annettu 12 päivänä huhtikuuta 1989,

radioaktiivisen saastumisen sallittujen enimmäistasojen vahvistamisesta vähemmän käytetyille elintarvikkeille ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeiden ja rehujen radioaktiivisen saastumisen sallituista enimmäistasoista ydinonnettomuuden tai muun säteilytilan jälkeen 22 päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 3954/87(1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksessa (Euratom) N:o 3954/87 säädetään, että neuvosto vahvistaa luettelon vähemmän käytetyistä elintarvikkeista, jossa on kyseisiin elintarvikkeisiin sovellettavat radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot,

tieteellis-teknisen komitean Euratomin perustamissopimuksen 31 artiklan mukaisesti nimeämää asiantuntijaryhmää on kuultu,

nämä tarkoitetut elintarvikkeet ovat sellaisia, jotka eivät ole erityisen merkittäviä, ja niitä käytetään harvoin ihmisten ravintona,

vähemmän käytettyjen elintarvikkeiden luetteloon sisällytettävien elintarvikkeiden valinta on toteutettava yksilöimällä nämä elintarvikkeet yhdistetyn nimikkeistön koodinumerolla sekä tariffi- ja tullinimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta 21 päivänä syyskuuta 1988 komission asetuksessa (ETY) N:o 3174/87(2) niistä annetulla kuvauksella, ja

asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 säännösten mukaisesti perustettu tilapäinen komitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa määräämässä ajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 7 artiklan mukaisesti laadittu luettelo vähemmän käytetyistä elintarvikkeista on liitteessä.

2 artikla

Vähemmän käytettyjen elintarvikkeiden radioaktiivisen saastumisen sallitut enimmäistasot ovat kymmenen kertaa suuremmat kuin ne, jotka on vahvistettu asetuksen (Euratom) N:o 3954/87 liitteessä otsikkokohdassa "Muut elintarvikkeet, lukuun ottamatta vähemmän käytettyjä" tai kyseisen asetuksen 3 artiklan soveltamiseksi annettujen asetusten mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 1989

Komission puolesta

Carlo RIPA DI MEANA

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 371, 30.12.1987, s. 11

(2) EYVL N:o L 298, 31.10.1988, s. 1

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top