EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988L0298

Neuvoston direktiivi 88/298/ETY, annettu 16 päivänä toukokuuta 1988, hedelmien ja vihannesten sekä viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä annettujen direktiivien 76/895/ETY ja 86/362/ETY liitteen II muuttamisesta

OJ L 126, 20.5.1988, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 026 P. 180 - 182
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 026 P. 180 - 182
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 46 - 47
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 46 - 47
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 46 - 47
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 46 - 47
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 46 - 47
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 46 - 47
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 46 - 47
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 46 - 47
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 46 - 47
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 224 - 225
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 224 - 225

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Implisiittinen kumoaja 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/298/oj

31988L0298

Neuvoston direktiivi 88/298/ETY, annettu 16 päivänä toukokuuta 1988, hedelmien ja vihannesten sekä viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä annettujen direktiivien 76/895/ETY ja 86/362/ETY liitteen II muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 126 , 20/05/1988 s. 0053 - 0054
Suomenk. erityispainos Alue 3 Nide 26 s. 0180
Ruotsink. erityispainos Alue 3 Nide 26 s. 0180


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 16 päivänä toukokuuta 1988,

hedelmien ja vihannesten sekä viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä annettujen direktiivien 76/895/ETY ja 86/362/ETY liitteen II muuttamisesta (88/298/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 23 päivänä marraskuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/895/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella ETY N:o 3768/85(2), ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY(3) ja erityisesti sen 11 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

tekniikan ja tieteen kehityksen sekä kansanterveyden ja maatalouden vaatimusten vuoksi on tarpeen muuttaa säännöksiä, erityisesti direktiivin 76/895/ETY liitteen II mukaisia kaptafolin, kaptaanin, klorfenvivossin, dodiinin, fenitrotionin, folpettin, formotionin ja malationin enimmäismääriä, ja

samoin perustein on suotavaa saattaa ajan tasalle direktiivi 76/895/ETY lisäämällä siihen säännökset sellaisista torjunta-aineista, joiden jäämiä saattaa esiintyä hedelmissä ja vihanneksissa, kuten etionista, etyleenidibromidista, mevinfossista, fosalonista ja 2,4,5-T: sta, sekä saattaa ajan tasalle direktiivi 86/362/ETY lisäämällä siihen säännökset sellaisesta torjunta-aineesta, jonka jäämiä saattaa esiintyä viljoissa, kuten kaptafolista,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 76/895/ETY liitettä II seuraavasti:

1. Korvataan jäljempänä lueteltujen torjunta-aineiden taulukkoon sisältyvät enimmäismäärät seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Lisätään torjunta-ainejäämät niihin liittyvine yksityiskohtaisine tietoineen taulukkoon seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

Lisätään torjunta-ainejäämä direktiivin 86/362/ETY liitteessä II olevaan A osaan seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

3 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan

- kaptafolin, kaptaanin ja folpetin osalta viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1988;

- muiden torjunta-aineiden osalta viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1989.

Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä toukokuuta 1988.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. KIECHLE

(1) EYVL N:o L 340, 9.12.1976, s. 26

(2) EYVL N:o L 362, 31.12.1985, s. 8

(3) EYVL N:o L 221, 7.8.1986, s. 37

Top