EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0250

Komission direktiivi 87/250/ETY, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1987, kuluttajalle myytäväksi tarkoitetun alkoholijuoman alkoholipitoisuuden ilmoittamisesta tilavuusprosentteina juoman merkinnöissä

OJ L 113, 30.4.1987, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 220 - 221
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 220 - 221
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 275 - 276
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 275 - 276
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 275 - 276
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 275 - 276
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 275 - 276
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 275 - 276
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 275 - 276
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 275 - 276
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 275 - 276
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 239 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 239 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 25 - 26

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; Kumoaja 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/250/oj

31987L0250

Komission direktiivi 87/250/ETY, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1987, kuluttajalle myytäväksi tarkoitetun alkoholijuoman alkoholipitoisuuden ilmoittamisesta tilavuusprosentteina juoman merkinnöissä

Virallinen lehti nro L 113 , 30/04/1987 s. 0057 - 0058
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 7 s. 0220
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 7 s. 0220


KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 1987,

kuluttajalle myytäväksi tarkoitetun alkoholijuoman alkoholipitoisuuden ilmoittamisesta tilavuusprosentteina juoman merkinnöissä (87/250/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 79/112/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 86/197/ETY(2), sekä erityisesti sen 10 a artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo, että

direktiivin 79/112/ETY 3 artiklan mukaan juoman todellinen alkoholipitoisuus on ilmoitettava merkinnöissä, jos juoma sisältää alkoholia enemmän kuin 1,2 tilavuusprosenttia,

siitä, miten tällainen merkintä on tehtävä, on annettava erityiset määräykset,

yhteisen tullitariffin nimikkeisiin 22.04 ja 22.05 kuuluvien tuotteiden osalta nämä menettelytavat vahvistetaan näihin tuotteisiin sovellettavissa yhteisön säännöksissä,

tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin muihin tuotteisiin, jotka sisältävät enemmän kuin 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia,

alkoholipitoisuustaulukoita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/766/ETY(3) liitteessä määrätään yhteisön säännöistä alkoholipitoisuuden tilavuusprosentin määritelmästä, sen ilmoittamisesta ja sen määrittelemisestä,

tässä direktiivissä voidaan näin ollen rajoittua antamaan näihin sääntöihin liitettävät säännökset,

vahvistettaessa sallittuja poikkeamia olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kyseisten eri alkoholijuomien ominaisuuksiin, havaitun vaihtelun suuruuteen sekä muihin teknisiin vaikeuksiin, joita voi ilmetä sen varmistamisessa, että ilmoitettu alkoholipitoisuus vastaa juoman todellista alkoholipitoisuutta,

on aihetta antaa yksi tai useampia yhteisön hyväksymiä menetelmiä, joilla alkoholipitoisuus määritetään tilavuusprosentteina, hyvissä ajoin, jotta olisi mahdollista soveltaa direktiiviä 79/112/ETY ja tätä direktiiviä asianmukaisesti,

ja tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän elintarvikekomitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tämä direktiivi koskee todellisen alkoholipitoisuuden ilmoittamista sellaisten juomien merkinnöissä, jotka sisältävät alkoholia enemmän kuin 1,2 tilavuusprosenttia, lukuun ottamatta juomia, jotka on luokiteltu yhteisen tullitariffin otsikoiden 22.04 ja 22.05 alla.

2 artikla

1 Alkoholipitoisuus on määritettävä 20 °C:ssa.

2 Alkoholipitoisuutta ilmaiseva luku ilmoitetaan enintään yhden desimaalin tarkkuudella. Luvun jälkeen on oltava ilmaisu 'til-%` ja sen edellä voi olla sana 'alkoholi` tai lyhennys 'alk.`.

3 artikla

1 Alkoholipitoisuuden ilmoittamisessa tilavuusprosentteina sallitaan seuraavat positiiviset ja negatiiviset poikkeamat, jotka on ilmaistava absoluuttiarvoina:

a) muut kuin jäljempänä mainitut juomat:

0,3 til-%;

b) oluet, joiden alkoholipitoisuus on enintään 5,5 til-%; juomat, jotka on luokiteltu yhteisen tullitariffin alaotsikon 22.07 B II alla ja jotka on valmistettu rypäleistä:

0,5 til-%;

c) oluet, joiden alkoholipitoisuus on enemmän kuin 5,5 til-%; juomat, jotka on luokiteltu yhteisen tullitariffin alaotsikon 22.07 B I alla ja jotka on valmistettu rypäleistä; siiderit, päärynästä valmistetut alkoholijuomat, hedelmäviinit ja muut vastaavanlaiset alkoholijuomat, jotka on valmistettu muista hedelmistä kuin rypäleistä ja jotka voivat olla joko puolihelmeileviä tai helmeileviä; hunajasta käymisen avulla valmistetut juomat:

1 til-%;

d) maseroituja hedelmiä tai kasvien osia sisältävät juomat:

1,5 til-%;

2 Edellä 1 kohdassa säädettyjä sallittuja poikkeamia sovelletaan rajoittamatta niiden sallittujen poikkeamien soveltamista, jotka johtuvat alkoholipitoisuuden määrittämisessä käytetystä analyysimenetelmästä.

4 artikla

1 Jäsenvaltioiden on tarvittaessa muutettava lainsäädäntönsä tämän direktiivin mukaiseksi ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä; tällä tavoin muutettu lainsäädäntö on pantava täytäntöön siten, että:

- sallitaan tämän direktiivin mukaisten tuotteiden pitäminen kaupan viimeistään 1 päivänä toukokuuta 1988,

- kielletään 1 päivästä toukokuuta 1989 alkaen sellaisten tuotteiden pitäminen kaupan, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia.

2 Kuitenkin juomia, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, mutta joihin on tehty merkinnät ennen 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa mainittua päivämäärää, saa pitää kaupan, kunnes varastot ovat loppuneet.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 1987.

Komission puolesta

COCKFIELD

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 33, 8.2.1979, s. 1

(2) EYVL N:o L 144, 29.5.1986, s. 38

(3) EYVL N:o L 262, 27.9.1976, s. 149

Top