EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0580

Neuvoston direktiivi 85/580/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, ilmanlaatustandardeista typpidioksidille annetun direktiivin 85/203/ETY muuttamisesta Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi

OJ L 372, 31.12.1985, p. 36–36 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 006 P. 134 - 134
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 006 P. 134 - 134
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 86
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 86 - 86

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; Implisiittinen kumoaja 194NN01/08/B

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/580/oj

31985L0580

Neuvoston direktiivi 85/580/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, ilmanlaatustandardeista typpidioksidille annetun direktiivin 85/203/ETY muuttamisesta Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi

Virallinen lehti nro L 372 , 31/12/1985 s. 0036 - 0036
Espanjank. erityispainos: Luku 15 Nide 6 s. 0134
Portugalink. erityispainos: Luku 15 Nide 6 s. 0134
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 7 s. 0086
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 7 s. 0086


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 20 päivänä joulukuuta 1985,

ilmanlaatustandardeista typpidioksidille annetun direktiivin 85/203/ETY muuttamisesta Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi (85/580/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Espanjan ja Portugalin liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 27 ja 396 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

jotta otettaisiin huomioon Espanjan ja Portugalin liittyminen, on muutettava direktiivin 85/203/ETY 14 artiklan 2 kohtaa(1),

liittymissopimuksen 2 artiklan 3 kohdan nojalla yhteisöjen toimielimet voivat ennen liittymistä hyväksyä liittymisasiakirjan 396 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet, jolloin toimenpiteet tulevat voimaan sillä edellytyksellä, että sopimus tulee voimaan sen voimaantulopäivänä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 85/203/ETY 14 artiklan 2 kohdassa ilmaus "45 äänen" ilmauksella "54 äänen".

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986 edellyttäen, että Espanjan ja Portugalin liittymissopimus tulee voimaan.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 1985.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. KRIEPS

(1) EYVL N:o L 87, 27.3.1985, s. 1

Top