EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0411

Komission direktiivi 85/411/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin 79/409/ETY muuttamisesta

OJ L 233, 30.8.1985, p. 33–41 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 006 P. 84 - 92
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 006 P. 84 - 92
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 61 - 69
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 61 - 69

No longer in force, Date of end of validity: 27/03/1991; Implisiittinen kumoaja 391L0244

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/411/oj

31985L0411

Komission direktiivi 85/411/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin 79/409/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 233 , 30/08/1985 s. 0033 - 0041
Espanjank. erityispainos: Luku 15 Nide 6 s. 0084
Portugalink. erityispainos: Luku 15 Nide 6 s. 0084
Suomenk. erityispainos Alue 15 Nide 7 s. 0061
Ruotsink. erityispainos Alue 15 Nide 7 s. 0061


KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985,

luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun direktiivin 79/409/ETY muuttamisesta (85/411/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 81/854/ETY(2), ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo, että

direktiivin 79/409/ETY liitettä I on muutettava lintulajien tilanteesta saatujen viimeisimpien tietojen huomioon ottamiseksi, ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 79/409/ETY mukauttamista tieteen ja tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 79/409/ETY liite I tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

1 Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 31 päivänä heinäkuuta 1986.

2 Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 1985.

Komission puolesta

Stanley CLINTON DAVIS

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 103, 25.4.1979, s. 1

(2) EYVL N:o L 319, 7.11.1981, s. 3

BILAG - ANHANG - APAPTHMA - ANNEX -ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

>VIITTAUS KAAVIOON>

Top